Frsljning av kv Beridarebanan Frvrv av kv Gamen

  • Slides: 8
Download presentation
Försäljning av kv. Beridarebanan Förvärv av kv. Gamen Genomförande och ekonomi

Försäljning av kv. Beridarebanan Förvärv av kv. Gamen Genomförande och ekonomi

Gatu- och fastighetsnämnden Stockholms Stadshus AB Försäljning kv. Beridarebanan Vasakronan Utdelning Kapitaltillskott genom nyemission

Gatu- och fastighetsnämnden Stockholms Stadshus AB Försäljning kv. Beridarebanan Vasakronan Utdelning Kapitaltillskott genom nyemission Stockholmshem Förvärv kv. Gamen Koncernbidrag utdelning Svenska Bostäder till Familjebostäder

Kalkyl A Beridarebanan / Gamen Gatu- och fastighetsnämnden / staden Försäljningsintäkt = 650 Reavinst

Kalkyl A Beridarebanan / Gamen Gatu- och fastighetsnämnden / staden Försäljningsintäkt = 650 Reavinst = 230 + 10 Mkr Bortfallande investeringsbehov = 100 -150 + 8 -12 Mkr Tillkommande byggrätter / Gamen = 150 + 6 Mkr Positiva resultateffekter = + 26 Mkr Nuvarande driftnetto = + 30 Mkr Finansiella kostnader = - 30 Mkr Resultateffekt för staden 0 Mkr + 26 Mkr

Kalkyl B kv. Gamen Övergripande Projektkalkyl Förvärv av fastigheten Ombyggnadskostnad inkl moms Totalt Värde

Kalkyl B kv. Gamen Övergripande Projektkalkyl Förvärv av fastigheten Ombyggnadskostnad inkl moms Totalt Värde efter ombyggnad Nedskrivningsbehov 566 + 636 = 1202 - 750 = 452 Finansieringskalkyl Finansieringsbehov 1202 Kapitaltillskott från moderbolaget genom nyemission - 566 Finansiering genom lån - 636 Återstår = 0

Kalkyl C kv. Gamen Svenska Bostäder Årlig resultatpåverkan: Hyresintäkter Driftkostnader Ränta på lån (636

Kalkyl C kv. Gamen Svenska Bostäder Årlig resultatpåverkan: Hyresintäkter Driftkostnader Ränta på lån (636 mkr – investeringsbidrag 32 mkr) Avskrivning (750 mkr / 50 år) TOTALT Projektet Ränteeffekt ökat (114 mkr) eget kapital TOTALT Bolaget Årlig påverkan på eget kapital: Maximalt möjlig utdelning till moderbolaget Koncernbidrag från Familjebostäder Koncernbidrag från Stockholmshem Negativ påverkan på eget kapital hos Sv. Bo Påverkan på balansräkningen Bundet eget kapital Fritt eget kapital SUMMA eget kapital Före 2 000 2 400 4 400 60 - 12 - 26 - 15 7 +4 11 - 31 +7 +7 =7 Efter 2 566 1 948 4 514

Kalkyl D kv. Gamen Stockholms Stadshus AB Nuvarande avkastning på 566 mkr Avkastning genom

Kalkyl D kv. Gamen Stockholms Stadshus AB Nuvarande avkastning på 566 mkr Avkastning genom utdelning efter nyemission i Svenska Bostäder 19 31 Förändring + 12 Stadshus AB: s innehav av aktier i dotterbolag Stadshus AB: s likvida medel + 566 - 566 Påverkan på eget kapital +/- 0

Kalkyl E Beridarebanan / Gamen Resultateffekter för staden/ägaren PLUS Gf. N + 26 Ökad

Kalkyl E Beridarebanan / Gamen Resultateffekter för staden/ägaren PLUS Gf. N + 26 Ökad utdelning från Stadshus AB + 12 MINUS Minskad koncernbidragsmöjlighet från Svenska Bostäder - 7 (- skatt) = - 5 Minskad koncernbidragsmöjlighet från Familjebostäder -7 (- skatt) = - 5 Minskad koncernbidragsmöjlighet från Stockholmshem -7 (- skatt) = - 5 Resultateffekt + 38 Totalt + 23 -15