Frskolefamiljedaghemsenkt 2016 Regiongemensam enkt i frskola och familjedaghem

  • Slides: 7
Download presentation
Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Citronfjärilen Toleredsgatan 12 förskola

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Citronfjärilen Toleredsgatan 12 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för varje område. ⋅ stadsdelens totalvärde samt det sammanslagna värdet Jämförelse görs mellan det egna värdet, förskolans och för Göteborg i mätningen. Göteborg Lundby Toleredsgatan 12 förskola Citronfjärilen 5. 7 TRYGGHET OCH GEMENSKAP 6. 0 5. 8 5. 2 INFORMATION OCH INFLYTANDE 5. 8 5. 5 FÖRUTSÄTTNINGAR 5. 9 5. 8 5. 4 5. 5 PEDAGOGIK 5. 7 5. 4 5. 6 5. 5 KONTINUITET 6. 1 0. 0 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 Se nästa sida för beskrivning av vilka frågor som tillhör respektive frågeområde. Rapporten gäller avdelning Citronfjärilen på Toleredsgatan 12 förskola och bygger på svar från 14 vårdnadshavare av 20 möjliga

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Beskrivning av frågeområde Nedan visas vilka frågor som ingår i varje frågeområde

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Beskrivning av frågeområde Nedan visas vilka frågor som ingår i varje frågeområde Frågorna har analyserats med statistisk metod för att skapa grupper med frågor som hör ihop. Om värdet förändras på en av frågorna i gruppen så tenderar värdet att förändras åt samma håll på övriga frågor i gruppen. TRYGGHET OCH GEMENSKAP Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn Personalen tar väl hand om mitt barn Barnen ska känna glädjen av att lära sig och känna att de behövs i gruppen Barnen ska lära sig hur man fungerar tillsammans i en grupp INFORMATION OCH INFLYTANDE Personalen ska ge föräldrar tydlig information Föräldrar ska kunna vara med och påverka arbetet i fsk Barnen har möjlighet att ha inflytande på verksamhetens innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR Barnen har möjlighet att ingå i mindre och större grupper Barnen ska kunna byta mellan olika aktiviteter under dagen Flickor och pojkar har samma möjligheter PEDAGOGIK Barnen har möjlighet att utveckla språket Barnen har möjlighet att utveckla förståelse för matematik Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap KONTINUITET Barnen ska möta personal som de känner

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Resultat per fråga Här visas resultat per fråga, dvs andelen av alla

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Resultat per fråga Här visas resultat per fråga, dvs andelen av alla svarande som valt respektive svarsalternativ. ⋅ I kolumnerna till höger visas frågans medelvärde för avdelningen både för i år och förra året, samt medelvärde förskolan, för stadsdelen och för Göteborg. 2016 Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn 7% Personalen tar väl hand om mitt barn 7% Personalen ska ge föräldrar tydlig information Föräldrar ska kunna vara med och påverka arbetet i fsk 29% 36% 43% 14% 36% 7% 14% 43% 29% Toleredsg atan 12 2015 förskola Lundby Göteborg 5. 9 6. 1 5. 8 5. 7 14% 36% 5. 8 5. 7 6. 1 5. 6 14% 36% 5. 7 6. 1 5. 9 5. 3 5. 2 5. 1 5. 5 4. 8 4. 9 6. 1 5. 5 5. 6 14% Barnen ska möta personal som de känner 7% Varje färgat fält motsvarar ett svarsalternativ. I fältet visas procentandelen av de svarande som har valt det svarsalternativet. I tabellen bredvid stapeldiagrammet redovisas medelvärde för varje fråga, det vill säga ett genomsnittsvärde för alla vårdnadshavares svar. Värdet kan enkelt jämföras med andra medelvärden. Medelvärdet kan i denna undersökning ligga mellan 1 och 7 och ju högre värde desto mer nöjda vårdnadshavare. 29% 43% Rapporten gäller avdelning Citronfjärilen på Toleredsgatan 12 förskola och bygger på svar från 14 vårdnadshavare av 20 möjliga

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Resultat per fråga Här visas resultat per fråga, dvs andelen av alla

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Resultat per fråga Här visas resultat per fråga, dvs andelen av alla svarande som valt respektive svarsalternativ. ⋅ I kolumnerna till höger visas frågans medelvärde för avdelningen både för i år och förra året, samt medelvärde förskolan, för stadsdelen och för Göteborg. 2016 Barnen har möjlighet att ingå i mindre och större grupper under delar av dagen 14% Barnen har möjlighet att ha inflytande på verksamhetens innehåll Barnen ska lära sig hur man fungerar tillsammans i en grupp Barnen ska känna glädjen av att lära sig och känna att de behövs i gruppen 21% 43% 50% 7% 29% 14% 14% 21% 29% 21% 43% 21% 29% Barnen ska kunna byta mellan olika aktiviteter under dagen 7% Toleredsg atan 12 2015 förskola Lundby Göteborg 5. 6 4. 8 5. 7 5. 3 5. 6 5. 8 5. 9 5. 4 5. 7 5. 5 6. 2 5. 8 5. 9 5. 5 5. 9 5. 6 5. 7 5. 8 5. 5 5. 6 Varje färgat fält motsvarar ett svarsalternativ. I fältet visas procentandelen av de svarande som har valt det svarsalternativet. I tabellen bredvid stapeldiagrammet redovisas medelvärde för varje fråga, det vill säga ett genomsnittsvärde för alla vårdnadshavares svar. Värdet kan enkelt jämföras med andra medelvärden. Medelvärdet kan i denna undersökning ligga mellan 1 och 7 och ju högre värde desto mer nöjda vårdnadshavare. 50% 29% 21% Rapporten gäller avdelning Citronfjärilen på Toleredsgatan 12 förskola och bygger på svar från 14 vårdnadshavare av 20 möjliga

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Resultat per fråga Här visas resultat per fråga, dvs andelen av alla

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Resultat per fråga Här visas resultat per fråga, dvs andelen av alla svarande som valt respektive svarsalternativ. ⋅ I kolumnerna till höger visas frågans medelvärde för avdelningen både för i år och förra året, samt medelvärde förskolan, för stadsdelen och för Göteborg. 2016 Barnen har möjlighet att utveckla språket 29% Barnen har möjlighet att utveckla förståelse för matematik 14% Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap 7% Flickor och pojkar har samma möjligheter 36% 7% 21% 43% 36% 7% 14% 14% 7% Toleredsg atan 12 2015 förskola Lundby Göteborg 6. 1 5. 5 6. 1 5. 6 5. 0 5. 8 5. 6 5. 4 5. 3 5. 0 5. 8 5. 4 5. 3 6. 2 5. 8 6. 3 5. 8 Varje färgat fält motsvarar ett svarsalternativ. I fältet visas procentandelen av 29% de svarande 14% 43% 14% som har valt det svarsalternativet. I tabellen bredvid stapeldiagrammet redovisas medelvärde för varje fråga, det vill säga ett genomsnittsvärde för alla vårdnadshavares svar. Värdet kan enkelt jämföras med andra medelvärden. Medelvärdet kan i denna undersökning ligga mellan 1 och 7 och ju högre värde desto mer nöjda vårdnadshavare. Rapporten gäller avdelning Citronfjärilen på Toleredsgatan 12 förskola och bygger på svar från 14 vårdnadshavare av 20 möjliga

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Om respondenterna ⋅ Barnets födelseår Barnets kön 0 Respondentens kön 0 0

Förskole-/familjedaghemsenkät 2016 Om respondenterna ⋅ Barnets födelseår Barnets kön 0 Respondentens kön 0 0 7% 0. 1 14% 21% 0. 2 0. 1 0. 2 0. 3 7% 0. 3 0. 4 0. 3 0. 5 0. 4 0. 5 43% 0. 7 57% 0. 6 0. 7 0. 6 2015 2013 2012 2011 0. 7 0. 8 0. 9 Flicka Pojke 1 93% Kvinna Man Rapporten gäller avdelning Citronfjärilen på Toleredsgatan 12 förskola och bygger på svar från 14 vårdnadshavare av 20 möjliga