Fransz kalite politikas Ynetiim yaklam Vronique Fouks Institut

  • Slides: 19
Download presentation
Fransız kalite politikası Yönetişim yaklaşımı Véronique Fouks Institut National de l’Origine et de la

Fransız kalite politikası Yönetişim yaklaşımı Véronique Fouks Institut National de l’Origine et de la qualité Uluslararası Antalya Semineri 11 Ekim 2012

Kalitenin önemi • Fransa’da tarım ve gıda kalkınması stratejisinin başlıca öğelerinden birisi • Tüm

Kalitenin önemi • Fransa’da tarım ve gıda kalkınması stratejisinin başlıca öğelerinden birisi • Tüm tüketiciler için önemli bir konu – Gıda ürünlerinin güvenceliği – Dengeli beslenme – Damak zevki

Katılımcı bir politika • Gıda ürünleri arzının kalite ve çok çeşitliliğini sağlamak • Sorumlulukları

Katılımcı bir politika • Gıda ürünleri arzının kalite ve çok çeşitliliğini sağlamak • Sorumlulukları : • Kamu güçleri • Ekonomik aktörler • Tüketiciler arasında paylaşmak

Fransız politikasının üç ekseni • Yüksek kalite • Çevreye saygılı kalite • Geleneklere ve

Fransız politikasının üç ekseni • Yüksek kalite • Çevreye saygılı kalite • Geleneklere ve kökene bağlı kalite

Coğrafi işaretlerin dört başarı anahtarı • Özgün bir ürün ( « özgünlük » )

Coğrafi işaretlerin dört başarı anahtarı • Özgün bir ürün ( « özgünlük » ) : ayrışım nesnel olmalıdır • Başvuru sahiplerinin ve filyer ortaklarının istekli ve uyumlu olmaları • İlgili piyasa : bilgilendirilmiş tüketiciler • Kamu güçlerinin desteği

Titizlik ve şeffaflık • Meslek gruplarının (üreticiler ve tüccarlar) üstlendiği gönüllü ve toplu girişim

Titizlik ve şeffaflık • Meslek gruplarının (üreticiler ve tüccarlar) üstlendiği gönüllü ve toplu girişim • Kamusal bir çerçeve içersinde üreticiler tarafından hazırlanan etkili üretim şartnameleri • Üretim şartnamesine uyumu denetleyen süreçler = ürünün özelliklerini güvence altına alan bir sistem • Uygun bir koruma ve kontrol sistemi

2006 yılında yürürlüğe giren yeni bir örgütlenme • Üçlü kaygı: – yalınlaştırma – okunabilirlik

2006 yılında yürürlüğe giren yeni bir örgütlenme • Üçlü kaygı: – yalınlaştırma – okunabilirlik – İyileştirilmiş genel verim • Hedefler: – Ürünlerin kökenleri ve kaliteleri yönünde kamu politikalarını birleştirmek – Üreticilerin olduğu kadar tüketicilerinde ilgisini güçlendirmek

Üç eksen • Yeni bir yönetişim : Toplu girişimi, kurumsal düzenlemenin merkezine yerleştirmek –

Üç eksen • Yeni bir yönetişim : Toplu girişimi, kurumsal düzenlemenin merkezine yerleştirmek – Bir coğrafi işaretler yönetim ve savunma kurumunun tanınması – Temsil edilebilirlik, şeffaflık ve demokratik bir işleme sistemi – Ana görevleri: - Başvurunun hazırlanması : Tanınma dosyasındaki tarihi, ejonomik ve teknik öğelerin sunumu • Tescil edilen menşe veya mahreç işaretinin izlenmesi ve geliştirilmesi (üretim şartnamesinin evrimi, tanıtım, aktörlere destek, eğitim, iç denetim …. )

Üç eksen • Üretim şartnamesinin tanımı : – Tüm üretim koşullarınnı toparlanması ve ürünün

Üç eksen • Üretim şartnamesinin tanımı : – Tüm üretim koşullarınnı toparlanması ve ürünün yöreye ya da coğrafi kökenine olan bağının incelenmesi – Bu konu için özel olarak oluşturulmuş bir kurumda (İNAO) tanınma süreçlerinin iyileştirilmesi

Üç eksen • Yeni bir denetim örgütü – Tüketici gözünde sistemin inandırıcı olma çabası

Üç eksen • Yeni bir denetim örgütü – Tüketici gözünde sistemin inandırıcı olma çabası – Uzman ve bağımsız üçüncü kurumlar tarafından gerçekleştirilen kontrol – Ortak bir taban üzerinde her bir ürüne ayrı uyumu sağlanmış kontrol yöntemleri (kontrol planının tanımı) – Sistemin INAO tarafından gözetimi

Kamu güçlerinin rolü • Bu konu için özel olarak oluşturulmuş bir kurumun varlığı –

Kamu güçlerinin rolü • Bu konu için özel olarak oluşturulmuş bir kurumun varlığı – Ulusal köken ve kalite enstitüsü (INAO) • Bakanlıkların müdahalesi – Ekonomi ve Tarım Bakanlıkları

INAO’nun görevleri Görevler • • • Kalite işaretlerinin tanınması İzleme Kontroller Koruma Tasarımların tanıtımı

INAO’nun görevleri Görevler • • • Kalite işaretlerinin tanınması İzleme Kontroller Koruma Tasarımların tanıtımı ve bilgi akımı è Özgün bir yapı è İşaretlerin tanınmasından sorumlu profesyonel kişiler è Bölgelere dağılmış idari yapılar : üretici birlikleri ve kalite işaretleri alanında faaliyet gösteren bölgesel ve yerel yapıların ayrıcalıklı ortakları

 INAO’nunn verdiği hizmetler… § Üretim şartnamelerinin tanınması, sınırlandırılması ve yeniden gözden geçirilmesi ile

INAO’nunn verdiği hizmetler… § Üretim şartnamelerinin tanınması, sınırlandırılması ve yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili süreçlerde teknik ve idari destek, § Coğrafi İşaretlerin (Menşe ve Mahreç işaretleri) ad ve yöre kökenlerinin korunmasında yardım, § kontrol süreçlerinin gerçekleştirilmesine katılım. … yakınlık ortamındaki eylemler açısından

Coğrafi işaretin tanınma evresindeki rolü • Profesyonel kişilere eşlik etmek, onları yönlendirmek ve teknik,

Coğrafi işaretin tanınma evresindeki rolü • Profesyonel kişilere eşlik etmek, onları yönlendirmek ve teknik, yasal ve idari konulardaki sorularına yanıtlar vermek • Kurumsal aktörlere, destekleme politikalarının etkinliğini iyileştirmek yaklaşımlarında eşlik ve yardım etmek

Sonuç • Merkezi bir hizmet ve aynı zamanda yakınlık ortamında eylemler • Topluluklara eşlik

Sonuç • Merkezi bir hizmet ve aynı zamanda yakınlık ortamında eylemler • Topluluklara eşlik etmek ve kurumsal aktörlerin girişimlerinde onlarla paylaşmak için insan kaynakları • Soruşturma komisyonları ve uzmanlar (belgeler üzerine çalışmalar, saha çalışması ve dosyalar) tarafından profesyonellerin önemli rolü

Bakanlıklar • Tarım Bakanlığı – INAO’nun denetlenmesi ve finansmanını sağlar – Coğrafi işaretlerin tanınması

Bakanlıklar • Tarım Bakanlığı – INAO’nun denetlenmesi ve finansmanını sağlar – Coğrafi işaretlerin tanınması metinlerini imzalar • Ekonomi Bakanlığı – Tanınma metinlerini imzalar – Rekabet koşullarına uygunluğu sağlar – Ürünlerin hem üretim hem tüketim evrelerinde kontrolunden sorumludur

Coğrafi İşaret almış bir ürün : Profesyoneller tarafından önerilen ve kamu güçleri tarafından onaylanan

Coğrafi İşaret almış bir ürün : Profesyoneller tarafından önerilen ve kamu güçleri tarafından onaylanan üretim koşullarına uyar Tüketici tarafından bilinir, belirlenir Kökenine bağlı kendine özgü özelliklere sahiptir …toplu bir girişimden doğar INAO’nun denetimi altında uzman, bağımsız ve tarafsız bir üçüncü kurum tarafından kontrol edilir

Fransa’da Nicel göstergeler (2010 verileri) Menşe işaretli şaraplar ve likörler 51 Adlandırma 18 -

Fransa’da Nicel göstergeler (2010 verileri) Menşe işaretli şaraplar ve likörler 51 Adlandırma 18 - 21 000 üretici 1. 5 Milyar € ciro 360 ‘dan fazla adlandırma 70 000 işletme (80 000 üretici) Toplam bağ alanının %59, 7’si (Cognac ve Armagnac dışında) Fransız şarap rekoltesinin %47, 8’i (Cognac ve Armagnac dışında) Şaraplar : 11, 9 Mılyar € ciro, Likörler: 2 milyar € ciro Korunan menşe işaretli gıda ürünleri Korunan menşe işaretli süt ürünleri 45 adlandırma (2012 verileri) 9 300 tarım işletmesi 150 milyon € ciro Mahreç işareti 75 ülke şarabı Fransız şarap rekltesinin %27, 5’i 2 elma şırası Gıda ürünlerinde 107 mahreç işareti (2012) 17 000 tarım işletmesi (kanatlılar ve yumurta dışında) 1, 2 Milyar € ciro

 • İlginize teşekkür ederim • v. fouks@inao. gouv. fr

• İlginize teşekkür ederim • v. [email protected] gouv. fr