France Preeren Zdravljica Posluaj pesem bere Stane Sever

  • Slides: 18
Download presentation
France Prešeren: Zdravljica Poslušaj pesem (bere Stane Sever): Izvirnik Zdravljice v bohoričici iz leta

France Prešeren: Zdravljica Poslušaj pesem (bere Stane Sever): Izvirnik Zdravljice v bohoričici iz leta 1844.

Z D R A V L J I C A Spet trte so rodile,

Z D R A V L J I C A Spet trte so rodile, prijat'lji, vince nam sladkó, ki nam oživlja žile, srcé razjasni in okó, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih up budi. Komu narpred veselo zdravljico, bratje! č'mo zapet? Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet, brate vse, kar nas je sinov sloveče matere! V sovražnike 'z oblakov rodu naj naš'ga trešči grom; prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencov dom; naj zdrobé njih roké si spone, ki jih še težé! Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo; otrók, kar ima Slava, vsi naj si v róke sežejo, de oblast in z njo čast, ko pred, spet naša boste last! Bog živi vas Slovenke, prelepe, žlahtne rožice, ni take je mladenke, ko naše je krvi deklé; naj sinóv zarod nov iz vas bo strah sovražnikov! Mladen'či, zdaj se pije zdravljica vaša, vi naš up; ljubezni domačije noben naj vam ne vsmrti strup; ker zdaj vas kakor nas jo srčno branit' kliče čas! Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da, koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, de rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak! Nazadnje še, prijat'lji, kozarec zase vzdignimo, ki smo zato se zbrat'li, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi! NAZAJ NA: ZGRADBA PESMI NAZAJ NA: PESNIŠKI JEZIK

Slovenska himna: 7. kitica Živé naj vsi naródi, ki hrepené dočakat' dan, koder sonce

Slovenska himna: 7. kitica Živé naj vsi naródi, ki hrepené dočakat' dan, koder sonce hodi, prepir iz svéta bo pregnan, ko rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!

1. Vsebinski povzetek kitic 1. kitica Lirski subjekt na začetku nagovori prijatelje, želi jim

1. Vsebinski povzetek kitic 1. kitica Lirski subjekt na začetku nagovori prijatelje, želi jim povedati, kaj je po njegovem mnenju najbolj pomembno in hkrati želi vsemu temu s čašo vina v roki nazdraviti. 2. kitica Pesnik nazdravi slovenski deželi in vsem njenim prebivalcem. 3. kitica Zaželi jim, da bi se znebili vsega in vseh, ki jim kratijo svobodo, in da bi bili spet svobodni, kot so bili njihovi davni predniki. 4. kitica Razširi svoj pogled na vse slovanske narode in jim zaželi, da bi živeli v medsebojni edinosti in povezanosti. V 2. , 3. in 4. kitici se stopnjuje zahteva po slovenski enakopravnosti in svobodi.

5. kitica Je slavospev Slovenkam, materam prihodnjih rodov. 6. kitica Nazdravlja mladeničem, ki so

5. kitica Je slavospev Slovenkam, materam prihodnjih rodov. 6. kitica Nazdravlja mladeničem, ki so up domovine, zato jih tudi prosi, naj ne dopustijo, da bi kar koli uničilo njihovo ljubezen do domovine. 7. kitica Pogled lirskega subjekta objame vse narode, ki hrepenijo po svobodi in mirnem sožitju z drugimi narodi, sožitju, v katerem je sosed res sosed, ne pa sovražnik. Nacionalna misel preraste samo sebe – ideja narodne svobode se povzpne v idejo svobode vseh narodov sveta. 8. kitica V zadnji kitici se lirski subjekt spet ozre na zbrane prijatelje in pove, kaj jih povezuje: to, da v svojih srcih dobro mislijo in tudi drugim želijo le dobro. V tej kitici se pesnik obrača k dobrim ljudem in človečnosti. Izhodišče vseh idej, ki jih je izrazil v pesmi, je v človeški dobroti. Izraža upanje v človeško dobroto.

2. Odgovori na vprašanja. Zakaj je pesem zdravljica? Pesem je zdravljica, ker so izrečene

2. Odgovori na vprašanja. Zakaj je pesem zdravljica? Pesem je zdravljica, ker so izrečene besede ob nazdravljanju? Torej je pesem napitnica! Katere vrednote pesnik poudarja? Pesnik poudarja: svobodo, neodvisnost, enotnost naroda, edinost, srečo in spravo. Katera je tista vrednota, ki jo želi vsem ljudem? Vsem želi svobodo. Komu pesnik nazdravlja v prvi in zadnji kitici? Nazdravlja prijateljem, ki so ob njem. Katero deželo pesnik omenja v 2. kitici? Omenja deželo slovenskega naroda.

Pesnik pogled še razširi v 4. in 7. kitici. Na koga? Pogled razširi na

Pesnik pogled še razširi v 4. in 7. kitici. Na koga? Pogled razširi na vse Slovane (4. kitica) in na vse narode sveta (7. kitica). S čim pesnik primerja Slovenke in katera je njihova glavna naloga? Primerja jih s prelepimi, žlahtnimi rožicami; njihova glavna naloga je roditi sinove. Kako poimenuje mladeniče in na kaj jih opozarja? Imenuje jih » vi naš up « in opozarja, da njihovo ljubezen do domačije ne sme nihče ubiti. Ali je pesem osebnoizpovedna ali pripovedna? Utemelji. Pesem je osebnoizpovedna, saj v njej avtor izraža svoje občutke, ideje in politične nazore. Ali je pesem lirska ali epska? Zakaj? Pesem je lirska, ker pesnik izpoveduje svoje notranje občutke in čustva (ni zunanjega dogajanja kot pri epski pesmi). Ali je pesem optimistična ali pesimistična? Zakaj? Pesem je optimistična, saj izraža pesnikov pogled na prihodnost, ko bomo Slovenci svobodni in enotni.

Pesem je napitnica, ker so v njej prisotne slovesne besede, ki so izrečene ob

Pesem je napitnica, ker so v njej prisotne slovesne besede, ki so izrečene ob nazdravljanju. Pesem je osebnoizpovedna. Pesem vsebuje misel o slovenski narodni osamosvojitvi in enakopravnosti. To je pesem s programom slovenske osamosvojitve. Po njegovem mnenju bodo Slovenci nekoč živeli svobodno. 7. kitica Zdravljice je tudi od osamosvojitve Slovenije naprej državna himna. Leta 1921 jo je uglasbil Stanko Premrl.

Pesem je nastala leta 1844, vendar je objavo preprečila cenzura, ki jo je najprej

Pesem je nastala leta 1844, vendar je objavo preprečila cenzura, ki jo je najprej motila 3. kitica, zato jo je Prešeren sam prečrtal. Nato je cenzuro motila še 4. kitica (solidarnost in zavezništvo Slovanov); tako okrnjene pesmi pa avtor ni hotel objaviti. Tako je bila v celoti natisnjena šele v Kranjski čbelici leta 1848 – po marčni revoluciji, ko je bila cenzura ukinjena. Cenzurirana Zdravljica, pripravljena za objavo v Poezijah 1846. Iz zbirke jo je izločil pesnik sam, potem ko je cenzor Franc Miklošič označil kitico Edinost, sreča, sprava kot spotakljivo. Izšla je potem cela in malo spremenjena šele leta 1848.

Prevodi Zdravljice v različne jezike

Prevodi Zdravljice v različne jezike

Prevod himne v angleški jezik Živé naj vsi naródi, Live, oh live all nations,

Prevod himne v angleški jezik Živé naj vsi naródi, Live, oh live all nations, ki hrepené dočakat dan, Who long and work for that bright day, da, koder sonce hodi, When o'er earth's habitations prepir iz svéta bo pregnan, No war, no strife shall hold its sway; da rojak Who long to see prost bo vsak, That all men free, ne vrag, le sosed bo mejak! No more shall foes, but neighbours be.

3. Sporočilo pesmi Vsi narodi sveta in vsi posamezniki imajo pravico do svobode. Glavne

3. Sporočilo pesmi Vsi narodi sveta in vsi posamezniki imajo pravico do svobode. Glavne ideje: složnost, neodvisnost, enotnost, svoboda.

4. Zgradba pesmi a) Zunanja zgradba PESEM Koliko kitic ima pesem? Pesem je sestavljena

4. Zgradba pesmi a) Zunanja zgradba PESEM Koliko kitic ima pesem? Pesem je sestavljena iz osmih kitic. KITICA Kakšna je oblika kitice? Ker je kitica likovno oblikovana in ker je lik kitice tesno povezan z vsebino pesmi, govorimo o likovni pesmi. Verzi so različno dolgi prav zato, da je končna oblika bolj izrazita, šteje pa po: 7 -8 -3 -3 -8 zlogov Določi stopico pesmi. Določi RIMO. RIMA STOPICA

Spet trte so rodile, prijat'lji, vince nam sladkó, ki nam oživlja žile, srcé razjasni

Spet trte so rodile, prijat'lji, vince nam sladkó, ki nam oživlja žile, srcé razjasni in okó, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih up budi. NAZAJ NA: ZGRADBA PESMI

Spet trte so rodile, prijat'lji, vince nam sladkó, ki nam oživlja žile, srcé razjasni

Spet trte so rodile, prijat'lji, vince nam sladkó, ki nam oživlja žile, srcé razjasni in okó, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih up budi. Spet tr te so ro di le, U - JAMB U - U NAZAJ NA: ZGRADBA PESMI

Spet trte so rodile, prijat'lji, vince nam sladkó, ki nam oživlja žile, srcé razjasni

Spet trte so rodile, prijat'lji, vince nam sladkó, ki nam oživlja žile, srcé razjasni in okó, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih up budi. A B C C C prestopna rima NAZAJ NA: ZGRADBA PESMI

b) Notranja zgradba Prijateljska druščina, ki jo lirski subjekt omenja na začetku in na

b) Notranja zgradba Prijateljska druščina, ki jo lirski subjekt omenja na začetku in na koncu in ki skupaj nazdravlja, je kot okvir, v katerega je položeno osrednje sporočilo.

5. Pesniški jezik Poosebitev (je prispodoba, s katero živali in neživa bitja poosebimo): Spet

5. Pesniški jezik Poosebitev (je prispodoba, s katero živali in neživa bitja poosebimo): Spet trte so rodile … … otrok, kar ima Slava … … sonce hodi … Primera ali komparacija: … ni take je mladenke, ko naše je krvi dekle… … prost, ko je bil očakov … Govorniško ali retorično vprašanje (je vprašanje, na katero govornik ne pričakuje odgovora oziroma je odgovor vsebovan v vprašanju): Komu napred veselo zdravljico, bratje! čmo zapet? Nagovor (je nagovarjanje oseb ali stvari, na katere se pesnik obrne, kakor da so pred njim): Bog živi vas Slovenke … Mladenči, zdaj se pije … Nazadnje še, prijatlji, kozarce … PESEM