France Preeren Neiztrohnjeno srce l NASTANEK v Preernovem

  • Slides: 5
Download presentation
France Prešeren Neiztrohnjeno srce l NASTANEK v Prešernovem poznem obdobja ustvarjanja, 1845 l OBJAVA

France Prešeren Neiztrohnjeno srce l NASTANEK v Prešernovem poznem obdobja ustvarjanja, 1845 l OBJAVA v Poezijah leta 1846 (ena njegovih zadnjih pesmi s poetološko tematiko)

VSEBINA PRIPOVEDNE PESMI l Grobarji ob kopanju novega groba naletijo na mrtveca, ki mu

VSEBINA PRIPOVEDNE PESMI l Grobarji ob kopanju novega groba naletijo na mrtveca, ki mu srce v zemlji ni moglo strohneti. Eden med njimi ve, je bil pokojni nekoč pesnik, ki je umrl zaradi nesrečne ljubezni. l Ker svojih pesmi in sanj, ki mu jih je vdihnila narava, ni mogel izpeti, njegovo srce ni moglo strohneti. To bo mogoče šele takrat, ko bo spet našlo stik z naravo. l Izvir poezije je globlji kot je poetova duša – je narava, vesolje, so nadčloveške moči – to je pesnikov dolg kozmosu. Ko ga bo povrnil, bo pomirjen.

MOTIVIKA l Glavni lik >>> umrli pevec, l ki je po dekletovi zavrnitvi nehal

MOTIVIKA l Glavni lik >>> umrli pevec, l ki je po dekletovi zavrnitvi nehal peti, zato so ostale neizpete pesmi z neizraženimi čustvi v njem, ob odprtem grobu pa so njegovi verzi našli pot do ljudi. SIMBOL l l l motiv pesnikovega srca motiv pesnika in pesmi motiv nesrečne romantične ljubezni motiv dneva in noči motivna različica Prešernove balade Prekop (Dobroslava je dekle zavrnilo, zato je naredil samomor. )

BALADA SPOROČILO Neiztohnjeno srce - romantična balada l tj. lirsko-epska pesnitev temačnega značaja l

BALADA SPOROČILO Neiztohnjeno srce - romantična balada l tj. lirsko-epska pesnitev temačnega značaja l konec - tragičen zgradba balade - dramatska in petdelna l zaokrožen in grozotno pretresljiv dogodek l junaka uničijo lastne strasti, ki ga vodijo v pogubo l Izvir poezije globlji, kot je poetova duša, saj so narava, vesolje. . . nad nami. Ko bo pesnik svoj dolg povrnil kozmosu, bo pomirjen. Obenem bo v svojih pesmih živel naprej in s tem ozaveščal prihodnje rodove.

ZGRADBA l pesem je napisana v nibelunški kitici kvartine z zaporedno rimo l verz

ZGRADBA l pesem je napisana v nibelunški kitici kvartine z zaporedno rimo l verz je nibelunški verz (13 -stopični jamb – jambski trinajsterec) l l sestavljata ga dva polstiha, ki sta po sedmem zlogu ločena z odmorom oz. cezuro