France Preeren in njegove pesmi Izberi temo in

  • Slides: 53
Download presentation
France Prešeren in njegove pesmi

France Prešeren in njegove pesmi

Izberi temo in zahtevnost! Pred teboj je 25 vprašanj, razdeljenih v pet tem in

Izberi temo in zahtevnost! Pred teboj je 25 vprašanj, razdeljenih v pet tem in na pet težavnostnih stopenj. S klikom na polje s številom točk (od 10 do 50) se ti odpre vprašanje. Nanj odgovori in nato preveri rešitev. S klikom na kvadratek Nazaj v tabelo se boš vrnil na osnovno stran. Veliko znanja in čim več točk!

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 10 10 10 20

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 10 10 10 20 20 20 30 30 30 40 40 40 50 50 50

10 točk Kako je ime slikarju, ki razstavlja svojo sliko? Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Kako je ime slikarju, ki razstavlja svojo sliko? Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Odgovor: Apel. V tabelo

10 točk Odgovor: Apel. V tabelo

20 točk Kako imenujemo stalno pesniško obliko pesmi Apel in čevljar? Nazaj v tabelo

20 točk Kako imenujemo stalno pesniško obliko pesmi Apel in čevljar? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Odgovor: Sonet. V tabelo

20 točk Odgovor: Sonet. V tabelo

30 točk Katere vrste kitic ima sonet? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Katere vrste kitic ima sonet? Nazaj v tabelo Odgovor

Odgovor: 30 točk Prvi dve sta kvartini, drugi dve sta tercini. V tabelo

Odgovor: 30 točk Prvi dve sta kvartini, drugi dve sta tercini. V tabelo

40 točk Kakšna rima je značilna za kvatine? Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Kakšna rima je značilna za kvatine? Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Odgovor: Oklepajoča – abba. V tabelo

40 točk Odgovor: Oklepajoča – abba. V tabelo

50 točk Katera stopica je značilna za sonet? Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Katera stopica je značilna za sonet? Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Odgovor: Jamb (U-). V tabelo

50 točk Odgovor: Jamb (U-). V tabelo

10 točk V kateri Prešernovi pesmi nastopa Urška? Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk V kateri Prešernovi pesmi nastopa Urška? Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Odgovor: V Povodnem možu. V tabelo

10 točk Odgovor: V Povodnem možu. V tabelo

20 točk Kakšna zgradba je značilna za balado? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Kakšna zgradba je značilna za balado? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Odgovor: Petstopenjska. V tabelo

20 točk Odgovor: Petstopenjska. V tabelo

30 točk Glavne značilnosti balade so … Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Glavne značilnosti balade so … Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Odgovor: nastopajo nadnaravne sile, konec je tragičen, je dolga pesem, ima veliko

30 točk Odgovor: nastopajo nadnaravne sile, konec je tragičen, je dolga pesem, ima veliko dvogovora … V tabelo

40 točk Kaj je glavno sporočilo romantične balade Povodni mož? Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Kaj je glavno sporočilo romantične balade Povodni mož? Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Odgovor: Dekle je kaznovano za svojo prevzetnost. V tabelo

40 točk Odgovor: Dekle je kaznovano za svojo prevzetnost. V tabelo

50 točk Zakaj pravimo, da je Povodni mož romantična balada? Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Zakaj pravimo, da je Povodni mož romantična balada? Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Odgovor: Nima temačnega ozračja, ki je sicer značilen za balade. V tabelo

50 točk Odgovor: Nima temačnega ozračja, ki je sicer značilen za balade. V tabelo

10 točk Katero dekle Prešeren opisuje kot “rožo sveta”? Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Katero dekle Prešeren opisuje kot “rožo sveta”? Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Odgovor: Turjaško Rozamundo. V tabelo

10 točk Odgovor: Turjaško Rozamundo. V tabelo

20 točk Po čem veš, da je Turjaška Rozamunda romanca? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Po čem veš, da je Turjaška Rozamunda romanca? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Odgovor: Je daljša lirsko-epska pesem, ima pomirljiv konec, dogaja se v grajskem

20 točk Odgovor: Je daljša lirsko-epska pesem, ima pomirljiv konec, dogaja se v grajskem okolju. V tabelo

30 točk Kakšna je Rozamunda po značaju? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Kakšna je Rozamunda po značaju? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Odgovor: Je zelo ošabna, hitre jeze in ukazovalna. V tabelo

30 točk Odgovor: Je zelo ošabna, hitre jeze in ukazovalna. V tabelo

40 točk Katero pesniško sredstvo je značilno za spodnji verz: “vseh lepot bila je

40 točk Katero pesniško sredstvo je značilno za spodnji verz: “vseh lepot bila je sonce”? Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Odgovor: Metafora. V tabelo

40 točk Odgovor: Metafora. V tabelo

50 točk Kako imenujemo samoglasniško ujemanje, značilno za romance? Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Kako imenujemo samoglasniško ujemanje, značilno za romance? Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Odgovor: Asonanca. V tabelo

50 točk Odgovor: Asonanca. V tabelo

10 točk Kje se dogaja bitka med pogani in kristjani? Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Kje se dogaja bitka med pogani in kristjani? Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Odgovor: Dogaja se v Bohinju, na Ajdovskem gradcu. V tabelo

10 točk Odgovor: Dogaja se v Bohinju, na Ajdovskem gradcu. V tabelo

20 točk Kdo sta poglavarja obeh vojsk? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Kdo sta poglavarja obeh vojsk? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Odgovor: Valjhun in Črtomir. V tabelo

20 točk Odgovor: Valjhun in Črtomir. V tabelo

30 točk Koliko časa se Črtomir upira številčnejši Valjuhunovi vojski? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Koliko časa se Črtomir upira številčnejši Valjuhunovi vojski? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Odgovor: Šest mesecev (pol leta). V tabelo

30 točk Odgovor: Šest mesecev (pol leta). V tabelo

40 točk Kdo od poganov preživi poskus pobega iz gradu? Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Kdo od poganov preživi poskus pobega iz gradu? Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Odgovor: Samo Črtomir. V tabelo

40 točk Odgovor: Samo Črtomir. V tabelo

50 točk Kako imenujemo najdaljšo pesnitev v verzih? Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Kako imenujemo najdaljšo pesnitev v verzih? Nazaj v tabelo Odgovor

Odgovor: 50 točk Ep. V tabelo

Odgovor: 50 točk Ep. V tabelo

10 točk Kdaj in kje se je rodil France Prešeren? Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Kdaj in kje se je rodil France Prešeren? Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Odgovor: Rodil se je 3. 12. 1800 v Vrbi na Gorenjskem. V

10 točk Odgovor: Rodil se je 3. 12. 1800 v Vrbi na Gorenjskem. V tabelo

20 točk Kaj je bil po poklicu? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Kaj je bil po poklicu? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Odgovor: Bil je odvetnik. V tabelo

20 točk Odgovor: Bil je odvetnik. V tabelo

30 točk Kdaj je dobil samostojno odvetniško pisarno? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Kdaj je dobil samostojno odvetniško pisarno? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Odgovor: Tri leta pred smrtjo. V tabelo

30 točk Odgovor: Tri leta pred smrtjo. V tabelo

40 točk Kdo sta bila njegova najboljša prijatelja? Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Kdo sta bila njegova najboljša prijatelja? Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Odgovor: Matija Čop in Andrej Smole. V tabelo

40 točk Odgovor: Matija Čop in Andrej Smole. V tabelo

50 točk Koliko pesniških zbirk je izdal France Prešeren? Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Koliko pesniških zbirk je izdal France Prešeren? Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Odgovor: Eno – Poezije, leta 1847 oz. leta 1846 z letnico 1847.

50 točk Odgovor: Eno – Poezije, leta 1847 oz. leta 1846 z letnico 1847. V tabelo