Fr och nackdelar med bildbehandling fr analys av

  • Slides: 15
Download presentation
För- och nackdelar med bildbehandling för analys av effekten av en trafiksäkerhetsåtgärd Lars Leden

För- och nackdelar med bildbehandling för analys av effekten av en trafiksäkerhetsåtgärd Lars Leden Mikko Räsänen Kristin Nilsson Luleå tekniska universitet VTT, Finland FB Engineering AB

Begrepp • High Severity Situation • Tid till Olycka (Time to Accident), TO •

Begrepp • High Severity Situation • Tid till Olycka (Time to Accident), TO • Post Encroachment Time, PET • Retardation till säkerhet (Deceleration to Safety Time), DST Den nödvändiga inbromsningen (retardationen) för att nå ett sista PET-värde > 0.

PET

PET

Vi. VAtraffic Videobaserat, halvautomatiskt bildbehandlingsverktyg • 2 mätmetoder – Interaktiv halvautomatisk mätmetod • •

Vi. VAtraffic Videobaserat, halvautomatiskt bildbehandlingsverktyg • 2 mätmetoder – Interaktiv halvautomatisk mätmetod • • Avstånd Hastigheter Acceleration/Retardation Rörelselinjer – Automatisk mätmetod • Antal fordon • Medelhastigheter • Projicerad tvådimensionell fordonslängd

Rörlselinje konflikt. exe

Rörlselinje konflikt. exe

Real- och bildplanets samband

Real- och bildplanets samband

Vi. VA-grid bra

Vi. VA-grid bra

Reliabilitetstest automatisk mätmetod Medelfel (km/h) och medelfelets standardavvikelse (S. E. Mean) Medelfel S. E.

Reliabilitetstest automatisk mätmetod Medelfel (km/h) och medelfelets standardavvikelse (S. E. Mean) Medelfel S. E. Mean n 6 1, 6 0, 4 50 7 1, 7 0, 3 52 8 1, 1 0, 3 52 Skillnad vid samma kalibrering 0, 2 0, 1 129 Test Skillnad vid olika kalibrering

Reliabiltetstest Tre observatörer och Vi. VAtraffic

Reliabiltetstest Tre observatörer och Vi. VAtraffic

Tid till Olycka

Tid till Olycka

Metodens fördelar • • Möjlighet att upprepa studier av händelser Verifiera indata och förutsättningar

Metodens fördelar • • Möjlighet att upprepa studier av händelser Verifiera indata och förutsättningar Studera situationer med flera trafikanter i detalj Datainsamling över sträcka eller tid

Exempel

Exempel

Metodens nackdelar • • • Saknar fältupplevelsen Mjukvaruproblem Bildkvalitetens vikt Svårighet med kameraplacering Referenspunkter

Metodens nackdelar • • • Saknar fältupplevelsen Mjukvaruproblem Bildkvalitetens vikt Svårighet med kameraplacering Referenspunkter

Vi. VA-grid bra

Vi. VA-grid bra

Vi. VA-grid dåligt

Vi. VA-grid dåligt