FPE Bijeljina POSLOVNE MREE U DIGITALNOJ EKONOMIJI POSLOVNE

  • Slides: 11
Download presentation
FPE Bijeljina POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI

FPE Bijeljina POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI • Poslovne mreže u digitalnoj ekonomiji okrenute su ka

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI • Poslovne mreže u digitalnoj ekonomiji okrenute su ka korišćenju IT resursa kao usluge, a ne kao proizvoda. • To omogućava novi pristup u računarstvu koji se naziva Cloud Computing.

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI Cloud Computing (CC) predstavlja novu fazu u razvoju IT

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI Cloud Computing (CC) predstavlja novu fazu u razvoju IT infrastrukture i usluga. Sinergija koju CC donosi je rezultat uzajamnog delovanja: • velikog broja jeftinih standardnih hardverskih komponenti; • virtuelne infrastrukture i sofisticiranih alata za menadžment; • novog načina isporuke IT usluga i softvera (preko Interneta); • novog ekonomskog modela (plaćanje usluga prema obimu korišćenja).

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI • U središtu CC koncepta je automatizacija IT operacija

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI • U središtu CC koncepta je automatizacija IT operacija (na svim nivoima) i ekonomija obima (istovremeno korišćenje iste fizičke infrastrukture od strane velikog broja korisnika).

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI • Da bi korisnici mogli da iskoriste tehnološke i

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI • Da bi korisnici mogli da iskoriste tehnološke i ekonomske prednosti CC neophodno je da isporučilac usluga garantuje i ostvari potpunu bezbednost korisnika i njihovih podataka, kao i neprekidnost IT operacija.

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI CC se javlja najčešće kao: • Softver kao servis

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI CC se javlja najčešće kao: • Softver kao servis (Software as a Service - Saa. S) – softverske aplikacije dostupne putem interfejsa, poput web pretraživača. Saa. S omogućava korisnicima iznajmljivanje softvera i prostora za skladištenje podataka od provajdera (npr. Gmail ili Google docs). • Platforma kao servis (Platform as a Service - Paa. S) – platforma za čuvanje, testiranje i održavanje koda (npr. Force. com). • Infrastruktura kao servis (Infrastructure as a Service Iaa. S) – udaljena infrastruktura na kojoj korisnici mogu da postave vlastiti informacioni sistem i aplikacije (npr. Amazon Web Services).

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI Prednosti koje od CC rešenja korisnici mogu da očekuju:

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI Prednosti koje od CC rešenja korisnici mogu da očekuju: • Uštede u investicijama (početak korišćenja servisa bez ikakvih investicija!); • Obezbeđenje dodatnih resursa u trenucima vršnog opterećenja korisničke infrastrukture; • Testiranje i obuka po zahtevu ili po principu samoposluživanja; • Jeftino rešenje za oporavak u slučaju nezgoda/katastrofa; • Jeftine i sigurne rezervne kopije podataka i arhiviranje.

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI Sa sazrevanjem cloud tržišta, nastali su brojni poslovni modeli

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI Sa sazrevanjem cloud tržišta, nastali su brojni poslovni modeli za cloud računarstvo. • Javni cloud je u celini dostupan i usmeren ka poslovanju i korisnicima i uključujuje infrastrukturu ogromnog obima. Projektanti i lideri koji ne pripadaju IT sektoru, forsiraju prihvatanje ovog modela. • Privatni cloud fokusiran je na Iaa. S i u vlasništvu je ili pod zakupom jedne kompanije.

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI • Cloud zajednice servera – koristi je jasno definisan

POSLOVNE MREŽE U DIGITALNOJ EKONOMIJI • Cloud zajednice servera – koristi je jasno definisan i ograničen broj korisnika. • Hibridni cloud predstavlja kreativnu kombinaciju dve ili više navedenih opcija.