Fosforkampanj inom Greppa Nringen Johan Malgeryd 2017 11

  • Slides: 12
Download presentation
Fosforkampanj inom Greppa Näringen Johan Malgeryd 2017 -11 -01

Fosforkampanj inom Greppa Näringen Johan Malgeryd 2017 -11 -01

Vad vill vi? › Länsstyrelserna och rådgivarna ska känna till › vilka fosforrelaterade rådgivningar

Vad vill vi? › Länsstyrelserna och rådgivarna ska känna till › vilka fosforrelaterade rådgivningar som erbjuds inom Greppa Näringen. › vilka effekter fosforrelaterade åtgärder har på miljön. › Rådgivarna ska genomföra fler fosforrelaterade rådgivningar. › Lantbrukarna ska känna till › vilka åtgärder som kan minska fosforförlusterna från gården. › vilka effekter åtgärder för att minska fosforförlusterna ger. › vilka stöd som finns att söka för fosforrelaterade åtgärder. › Lantbrukarna ska genomföra fler fosforrelaterade åtgärder.

Aktiviteter inom fosforkampanjen › › › › › Enskild rådgivning Rådgivarkurser Nytt eller förbättrat

Aktiviteter inom fosforkampanjen › › › › › Enskild rådgivning Rådgivarkurser Nytt eller förbättrat rådgivningsunderlag Nyhetsbevakning Marknadsföring Prioritering av rådgivningen Demo- och fältdagar för lantbrukare Visa på vägar att tackla hinder Dialog med andra målgrupper

Fosforrelaterad rådgivning Modul 11 B Fosforstrategi Antal registrerade besök Snitt 2011 2015 2016 2017

Fosforrelaterad rådgivning Modul 11 B Fosforstrategi Antal registrerade besök Snitt 2011 2015 2016 2017 (t. o. m. 171027) 101 155 53 8 8 4 2 5 0 109 132 51 61 25 33 247 185 122 14 B Skötsel/restaurering av våtmark 47 25 21 14 D Översyn av dränering 80 76 62 16 A Precisionsodling 32 23 16 B Test av mineralgödselspridare 60 53 44 41 A C Utfodringskontroll – nöt 410 249 179 50 A B Utfodringskontroll – gris 31 24 4 1188 960 586 11 C Kväve och fosforstrategi, potatis 11 D Kväve och fosforstrategi, grönsaker 12 A Markpackning 12 B Växtföljd och bördighet 14 A Våtmarksplanering Summa

Vad har vi gjort hittills under 2017? › Gårdsreportage + intervju i medlemsbrev ›

Vad har vi gjort hittills under 2017? › Gårdsreportage + intervju i medlemsbrev › Rådgivarkurs ”Fosfor i fokus”, Uppsala 1 -2 feb › Annonskampanj under våren – sammanlagt 16 annonser i Land Lantbruk och JA › Minst 7 tidningsartiklar › Ha. V-konferensen 16 -17 maj (2 postrar + speaker´s corner) › Mässor: › › Borgeby: Strukturkalkning + anpassad fosforgödsling Brunnby: Dränering › Praktiskt råd: Fånga fosforn med en fosfordamm! › 21 fosforrelaterade Greppa-nyheter hittills i år › Ansökan om att tillåta strukturkalk i ekologisk odling inskickad till EU › Enskild rådgivning: 586 fosforrelaterade besök t. o. m. 27 okt. › Demo- och fältdagar för lantbrukare

Västra Götaland årets fosforlän 2016

Västra Götaland årets fosforlän 2016

Nyhetsbevakning › 28 nyheter med fosforanknytning 2016 › 21 hittills under 2017 Datum Aktivitet

Nyhetsbevakning › 28 nyheter med fosforanknytning 2016 › 21 hittills under 2017 Datum Aktivitet Rubrik 2016 Några exempel: 2016 -01 -22 Greppa-nyhet Specialdäck gav lika låg packning som band 2016 -02 -06 " Tung utvärdering av odling av fånggrödor 2016 -02 -12 " Stora variationer när våtmarker fångar fosfor 2016 -02 -19 " Fosfor i foderstaten ökar trots sänkta normer 2016 -03 -01 " Effektivt med små fältdammar 2016 -03 -11 " Alvens egenskaper är avgörande för fosforläckage 2016 -04 -12 " Forskare granskade miljörådgivare 2016 -04 -19 " Så kan höga fosforhalter i jorden minskas 2016 -04 -26 " Satsning ska minska fosforläckage från lantbruket 2016 -04 -29 " Aluminium i kornas drivgång halverade fosforläckaget 2016 -05 -13 " Internationellt projekt ska minska läckaget till Östersjön 2016 -05 -20 " Stora skillnader mellan de nordiska länderna 2016 -05 -27 " Storskaliga forsfornyheter 2016 -05 -31 " Miljöstöd får motsatt effekt 2016 -06 -10 " Kritik mot studie av miljöstöd 2016 -06 -28 " Stallgödsel på fosforrika jordar

Rådgivarkurser › Fånga fosforn, Linköping 160428 › Fosfor i fokus, Uppsala 170201 -02

Rådgivarkurser › Fånga fosforn, Linköping 160428 › Fosfor i fokus, Uppsala 170201 -02

Borgeby fältdagar

Borgeby fältdagar

På gång nu och framöver › Uppdaterat fosforkapitlet i Rekommendationer för gödsling och kalkning

På gång nu och framöver › Uppdaterat fosforkapitlet i Rekommendationer för gödsling och kalkning 2018 › Praktiskt råd ”Bra hagar för hästen och miljön” › Senare även praktiska råd om › › › › Hantering av hästgödsel Fosforgödsling Nya schablonvärden för fjäderfägödsel (senare även ungnöt) NUTRINFLOW-konferensen, Linköping 14 -15 nov Enkät till lantbrukare om åtgärder mot fosforförluster Statistik över strukturkalkad areal med LOVA-stöd 2010 -2016 Fortsatt arbete för att kartlägga vilka stödberättigade åtgärder som görs Workshop om strukturkalkning (LRF ordnar)

Problem och svårigheter › Antalet fosforrelaterade rådgivningar minskar › Det är svårt att få

Problem och svårigheter › Antalet fosforrelaterade rådgivningar minskar › Det är svårt att få fram statistik över vilka stödberättigade åtgärder som söks, beviljas och genomförs. Samarbete med SJV internt, länsstyrelserna, SLU, Vattenmyndigheterna och Ha. V