Formtovanie psma v textovom dokumente 2 as Open

  • Slides: 9
Download presentation
Formátovanie písma v textovom dokumente 2. časť Open. Office. org Writer

Formátovanie písma v textovom dokumente 2. časť Open. Office. org Writer

Obsah Označenie a presúvanie textu Farba písma Ďalšie efekty písma Umiestnenie písma Medziznakové medzery

Obsah Označenie a presúvanie textu Farba písma Ďalšie efekty písma Umiestnenie písma Medziznakové medzery Cvičenie

Označenie a presúvanie textu Niekedy sa stane, že sa pri písaní pomýlime. Ukážeme si

Označenie a presúvanie textu Niekedy sa stane, že sa pri písaní pomýlime. Ukážeme si ako sa slová, vety, texty a odseky presúvajú. NÁVOD: • Napíš slová : pekný deň • Myškou vyznač slovo, ktoré chceš preniesť • Myškou chyť vyznačené slovo deň a ťahaj ho na začiatok riadku. ĽAVÉ TLAČIDLO DRŽ STÁLE STISKNUTÉ. Pusti ho, až keď je slovo na správnom mieste Výsledok by mal byť: pekný deň

Farba písma Pomocou hlavného panela 1. Zvolíme Formát - Znak 2. V zobrazenom okne

Farba písma Pomocou hlavného panela 1. Zvolíme Formát - Znak 2. V zobrazenom okne označíme Efekty pre písmo a vyberieme si farbu písma 3. Potom stlačíme OK.

Farba písma Pomocou formátovacieho panela farba písma farba pozadia zvýraznenie textu Výsledok môže byť

Farba písma Pomocou formátovacieho panela farba písma farba pozadia zvýraznenie textu Výsledok môže byť aj takýto: počítač

Ďalšie efekty pre písmo Okrem farby písma v tomto okne môžeme nastaviť: veľkosť, napr.

Ďalšie efekty pre písmo Okrem farby písma v tomto okne môžeme nastaviť: veľkosť, napr. všetky písmena veľké reliéf, napr. rytina podčiarknutie, jeho typ a jeho farbu prečiarknutie, jeho typ Výsledok úprav sledujeme tu:

Ďalšie efekty pre písmo V ďalšej záložke umiestnenie vyberáme: umiestnenie znaku voči riadku –

Ďalšie efekty pre písmo V ďalšej záložke umiestnenie vyberáme: umiestnenie znaku voči riadku – napr. bežné otočenie textu voči ose riadku – napr. písať kolmo na os normálneho riadkovania vzdialenosť písmen v texte, napr. rozšírené farbu a iné efekty pre URL meníme v záložke Hypertextový odkaz zafarbenie pozadia znaku meníme v záložke Pozadie

Cvičenie 1. Otvor si nový súbor pismo. odt a napíš 5 slovnú vetu. Každé

Cvičenie 1. Otvor si nový súbor pismo. odt a napíš 5 slovnú vetu. Každé slovo vo vete napíš inou farbou písma. 2. Vetu zmeň tak, aby všetky písmená boli veľké. 3. Vo vete každé slovo podčiarkni inou farbou. 4. Pokús sa pomocou danej cesty (Formát/Znak/Efekty. . . ) napísať slová (slovo najprv napíš, označ ho a použi formát písma) a znaky: auto, km 2 , mm 2, ta , S 1 5. Napíš nasledujúci text a podčiarknuté slovo prenes na začiatok riadku, rotácia 90 stupňov, rozostupy rozšírené 12 pt Pekný deň 6. Hotový súbor odošli mailom na [email protected] com

Použité zdroje http: //www. eva. siskova. szm. com/word/index. htm - pracovný list http: //textovyeditor.

Použité zdroje http: //www. eva. siskova. szm. com/word/index. htm - pracovný list http: //textovyeditor. mso. sk/? sekcia=8 -upravy-dokumentov - úprava dokumentov Užívateľská príručka Open. Office. org textový editor Writer - obrázky ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.