FORMAT I TRANSFORMA www peretarres orgacciosocial FORMAT I

  • Slides: 57
Download presentation
FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Detecció i notificació de casos de maltractament infantil

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Detecció i notificació de casos de maltractament infantil PRIMÀRIA Patricia Hermosilla Del Olmo

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Tocant la realitat de l’Abús Sexual Infantil

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Tocant la realitat de l’Abús Sexual Infantil

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial MITES

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial MITES

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Maltracte infantil: Acció, omissió o tracte negligent, no

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Maltracte infantil: Acció, omissió o tracte negligent, no accidental, que priva l’infant dels seus drets i el seu benestar, que interfereixen en el seu ordenat desenvolupament físic, psíquic o social i/o l’amenacen, els autors del quals poden ser persones, institucions o la mateixa societat.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Abús/agressió sexual infantil Qualsevol comportament en que un

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Abús/agressió sexual infantil Qualsevol comportament en que un menor és utilitzat per un adult o un altre menor com a mitja per obtenir estimulació o gratificació sexual. Aquesta definició inclou tots els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Definicions • Abús sexual • Agressió sexual •

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Definicions • Abús sexual • Agressió sexual • Exhibicionisme • Explotació sexual infatil

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Comportaments sexuals amb contacte directe: • Tocar a

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Comportaments sexuals amb contacte directe: • Tocar a un menor als seus genitals per obtenir plaer sexual. • Fer que el menor toqui els genitals de la persona abusadora o mútuament. • Acaronar i besar al menor amb propòsits sexuals, sempre obtenint plaer, o fer que el menor li faci a una altra persona. • Introduir objectes o parts del cos (dits, llengua o penis) a la vagina, boca o anus d’un menor. • Relació coital, vaginal o anal completa.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Comportaments sexuals sense contacte directe: • Mostrar material

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Comportaments sexuals sense contacte directe: • Mostrar material pornogràfic a un menor. • Exhibit els genitals davant un menor. • Demanar a un menor que interactuï sexualment amb un altre. • Seduir a un menor a través d’internet per a propòsits sexuals. • Fotografiar a un menor en posicions sexuals. • Exposar al menor a contemplar actes sexuals de persones adultes. • Observar al menor despullat amb fins sexuals.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Per a que un comportament sigui classificat com

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Per a que un comportament sigui classificat com a abús sexual infantil, el component principal es el de PODER de l’adult sobre l’infant. Poder que es pot transmetre mitjançant: • Amor • Autoritat • Força física • Diferència

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Conseqüències • La relació de la víctima amb

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Conseqüències • La relació de la víctima amb l’agressor. • Les característiques de l’acte abusiu: freqüència, intensitat, duració. . . • L’ús de la violència física i la utilització de força i amenaces. • El context familiar de la víctima: ambient familiar disfuncional, existència o no de recolzament familiar després de la revelació i les conseqüències derivades de l’abús. • Les pròpies habilitats del menor per afrontar les situacions adverses.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Dificultats amb les que es troben els menors

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Dificultats amb les que es troben els menors • • • Indefensió Por Dificultat per narrar els fets Vergonya Desenvolupament evolutiu Conflicte lleialtats

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Dificultats amb les que es troben els professionals

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Dificultats amb les que es troben els professionals • Falta de formació • Por al procediment judicial • Dificultat per feina en xarxa • Carácterístiques pròpies de l’abús. Només es pot detectar a partir de: - Revelació directa del nin - Observació de la seva conducta - Informacions de terceres persones

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Estadístiques • 1 de cada 5 nins i

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Estadístiques • 1 de cada 5 nins i nines. • A Espanya, el 23% de les dones i el 15% dels homes han sofert ASI. • Només un 2% dels menors informa de l’abús.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Com identificar si un nin o nina és

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Com identificar si un nin o nina és víctima d’ASI Indicadors • Físics • Conductuals • Sexuals Important: s’han de considerar de manera global i no de forma aïllada

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Comportaments sexuals considerats normals segons l’edat Fins als

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Comportaments sexuals considerats normals segons l’edat Fins als 4 anys: • Explorar i tocar-se les parts privades, en públic i en privat. • Frotar-se les parts privades (amb la mà o amb objectes). • Mostrar les parts privades a altres persones. • Tractar de tocar els pits d’altres dones. • Despullar-se i voler estar despullat. • Intentar mirar quan altres persones estan despullades o desvestint-se. • Fer preguntes sobre el seu propi cos, el cos d’altres persones o funcions corporals. • Parlar amb altres nins de la seva edat de funcions corporals com pipí o caca.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Entre 4 i 6 anys: • Tocar-se les

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Entre 4 i 6 anys: • Tocar-se les parts privades a propòsit (masturbació) ocasionalment amb la presència d’altres. • Tractar de mirar a altres persones quan estan despullades o desvestint-se. • Imitar comportaments de parella (com besar-se o agafar-se les mans). • Parlar de les parts privades i emprar paraules “dolentes”, encara que no coneguin el seu significat. • Explorar les parts privades d’altres nins de la seva edat (p. e: jugar a metges).

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Entre 7 i 12 anys: • Tocar-se les

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Entre 7 i 12 anys: • Tocar-se les parts privades a propòsit (masturbació) usualment en privat. • Jugar amb nins de la mateixa edat a jocs que involucren un comportament sexual com jugar a pares i mares o a “beso atrevimiento verdad”. • Tractar de veure altres persones quan s’estan desvestint o estàn despullades. • Mirar fotos de persones despullades o que s’estan despullant. • Veure/escoltar material de contingut sexual a trvés dels mitjans de comunicació. • Demanar mes privacitat (no voler desvestir-se davant altres persones) i resistir-se a parlar amb els adults sobre temes sexuals. • Començar a sentir interès o atracció sexual cap a altres nins o nines de la seva edat.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Senyals d’alarma 0 a 5 anys: • Tenir

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Senyals d’alarma 0 a 5 anys: • Tenir coneixement sobre actes sexuals específics o llenguatge sexual explícit. • Participar en contacte sexual de forma similar als adults o actes sexuals amb altres nins similars als dels adults. 6 a 8 anys: • Interaccions sexuals similars a les dels adults. • Conèixer actes sexuals específics. • Comportar-se sexualment en llocs públics, o per mitjà de les TIC. 9 a 12 anys: • Freqüents conductes sexuals similars a les dels adults. • Comportaments sexuals en llocs públics. 13 a 16 anys: • Masturbació en llocs públics. • Interés sexual dirigit a nins molt més joves.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Ampliació de l’identificació: potencials agressors No existeix un

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Ampliació de l’identificació: potencials agressors No existeix un únic perfil d’abusador, però: • El 75% son familiars, el 20% coneguts i el 5% desconeguts. • 86% nomes vs 14% dones. • Entre els 16 i els 36 anys. Qué evitar: ACCESIBILITAT i PROXIMITAT

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial PROCÉS 1. Autoritat 2. Seducció 3. Manipulació 4.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial PROCÉS 1. Autoritat 2. Seducció 3. Manipulació 4. Secret 5. Xantatge 6. Amenaces verbals i físques

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Factors de risc per al menor • •

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Factors de risc per al menor • • Adult extremadament protector o gelòs Tutors aïllats o amb poques habilitats Confusió dels rols familiars Noves parelles tutors Dificultats en el matrimoni Viure en situacions d’amuntegament Dificultats de control d’impulsos, malaltïa mental, adiccions, violència domèstica. . . • Discapacitat dels tutors

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial PAPER DELS PROFESIONALS

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial PAPER DELS PROFESIONALS

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Prevenció: 7 passes 1. Coneix els fets: tenim

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Prevenció: 7 passes 1. Coneix els fets: tenim la responsabilitat com adults de protegir als infants. Accepta la realitat. 2. Redueix al mínim els riscs: sigues conscient que l’ASI sempre ocorre quan un nin/a està tot sol amb un adult.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 3. Parla sobre el tema: En general els

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 3. Parla sobre el tema: En general els nins i nines mantenen l’abús en secret, però les barreres cauran si parles obertament sobre el tema. -Educació afectiu-sexual -Crida ben fort Estela -La mano de Kiko

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial La regla de KIKO

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial La regla de KIKO

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 4. Mantén-te alerta: no esperis senyals òbvies de

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 4. Mantén-te alerta: no esperis senyals òbvies de que un nin està sofrint ASI. 5. Informa’t, aprèn a reaccionar: es important saber a on anar, a qui cridar i com reaccionar. 6. Actua quan tinguis sospites: està en risc el futur benestar d’un nin. 7. Involucra’t: ofereix-te com a voluntari o com a soci per recolzar organitzacions que lluiten contra l’ASI i el maltractament.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial DESCANS

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial DESCANS

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Detecció Detectar significa reconèixer o identificar l’existència d’una

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Detecció Detectar significa reconèixer o identificar l’existència d’una possible situació de maltractament infantil. Com més aviat es detecti una situació de risc, millors seran els resultats en la intervenció, i per suposat, menys sofrirà el nin. INDICADORS -> Notificació.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial INDICADORS NOTIFICACIÓ

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial INDICADORS NOTIFICACIÓ

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Notificació Què és? La notificació del cas és

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Notificació Què és? La notificació del cas és la transmissió d’informació referent al menor suposadament maltractat i del mateix informant. El que es demana al professional és que detecti indicis raonables per sospitar i que n’informi. No han de detectar-se només els casos més greus i evidents, també hi ha obligació legal de notificar els casos aparentment lleus i les situacions de risc.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Qui ho ha de fer? S’estableix l’obligació de

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Qui ho ha de fer? S’estableix l’obligació de tota persona (i en especial la que per raó de la seva professió o funció) que detecti una situació de risc o de possible desemparament d’un menor, de prestar-li auxili immediat i de comunicar el fet a l’autoritat o als seus agents més pròxims (Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, i Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i de l’adolescència de les Illes Balears).

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial A on? RUMI

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial A on? RUMI

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Possibles dificultats Hi ha algunes creences o actituds

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Possibles dificultats Hi ha algunes creences o actituds que poden presentar dificultats perquè es dugui a efecte la notificació d’una situació: • Pensar que els infants son responsabilitat dels pares. • Creure que el compromís de canvi dels pares es suficient. • No notificar perquè no és té certesa absoluta. • No conèixer els mecanismes i passos que cal seguir per notificar. • No notificar una situació perquè es desconfia d’allò que afirma la víctima. 
 • Falta de confiança davant l’actuació dels serveis socials en general.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial A tenir en compte: • Per notificar un

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial A tenir en compte: • Per notificar un cas no és necessari tenir-ne una certesa absoluta, és suficient tenir una sospita raonable. • La relació entre professor i alumnes és fonamental. És de vital importància treballar en xarxa. • Per a molts d’infants que sofreixen maltractament, la violència de l’abusador es transforma en una forma de vida.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial • En els casos en que sigui possible

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial • En els casos en que sigui possible fer-ho, és important informar als pares. • El que implica la notificació es sol·licitar els suports necessaris. Com més tard es notifica un cas, més crònica serà la situació i més greus seran les seqüeles del menor. • Importància de la confidencialitat i l’anonimat de les fonts. • Prima en tot cas l'interès superior del menor.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial COM DEMANAR AJUDA

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial COM DEMANAR AJUDA

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial CASOS LLEUS/MODERATS 1. Posar en coneixement de la

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial CASOS LLEUS/MODERATS 1. Posar en coneixement de la direcció. 2. Reunió amb: • Tutor alumne • Membre equip orientador • Equip directiu 3. Registrar per escrit la reunió especificant: • Informació recollida • Actuacions acordades • Seguiment del cas 4. RUMI

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial CASOS GREUS (Agressió física o abús sexual) 1º

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial CASOS GREUS (Agressió física o abús sexual) 1º Posar-se en contacte amb la policia
 2º Avisar el Servei d’Urgències (061) per tal de prendre les mesures que corresponguin. 
 3º Traslladar (amb el transport sanitari) l’infant o l’adolescent al centre de salut o al centre hospitalari. Valorar a qui i com se li notifica, amb suport, si és necessari, de professionals externs.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 4º Notificar la situació (RUMI). 5º Còpia a

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 4º Notificar la situació (RUMI). 5º Còpia a fiscalia: fiscaliamenores. [email protected] es 6º En el cas de Mallorca, emplenar full de derivació a Protecció de menors

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Tots els casos de abús sexual infantil s’han

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Tots els casos de abús sexual infantil s’han de notificar com a GREUS

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial En aquest procés s’ha de: 
 • Garantir

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial En aquest procés s’ha de: 
 • Garantir la protecció del menor. • Preservar-ne la intimitat i la de la seva família. • Actuar de forma immediata. • Generar un clima de confiança bàsica en el menor. • Recollir indicadors. • No duplicar intervencions i evitar dilacions innecessàries. 


FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial REVELACIÓ

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial REVELACIÓ

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Evitar la victimització secundària El maltractament addicional que

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Evitar la victimització secundària El maltractament addicional que rep una víctima com a conseqüència dels dèficits o de la mala intervenció dels organismes i agents responsables d’atendre-la i ajudar-la.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Com actuar • Cercar un lloc privat. 


FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Com actuar • Cercar un lloc privat. 
 • Asseure’s prop de l’infant, procurar que no hi hagi obstacles entre ambdós (taules, etc. ). 
 • Utilitzar un llenguatge clar i senzill, i intentar evitar paraules tècniques. • Assegurar la confidencialitat. 


FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 1. Cregui al menor i respecti els seus

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 1. Cregui al menor i respecti els seus temps. • • • MAI qüestionar. EVITAR : “¿Estàs segur? , Pensa-t’ho bé”. DIR “Gràcies per confiar en jo i contar-me la veritat”. No pressionar. No interrogar.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 2. Fes-lo sentir orgullós per haver-ho contat. •

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 2. Fes-lo sentir orgullós per haver-ho contat. • Agraeix-li la seva confiança per contar una cosa tan difícil d’expressar. • Li podem dir “Has estat molt valent i estic molt orgullós de tú”.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 3. Transmetre en tot moment la idea que

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 3. Transmetre en tot moment la idea que ell o ella no és culpable. Podem dir frases com: “Sabia que estava fent una cosa dolenta. No és culpa teva”.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 4. Transmetre la idea de que sortirà endavant.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 4. Transmetre la idea de que sortirà endavant. • El menor ha de sentir el nostre recolzament més sincer. • NO prometre coses que no podem complir. • Tot i així li podem assegurar que no el deixarem sol o sola i que l’ajudarem en tot moment.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 5. Analitza possibles ferides. • Assegura’t que el

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 5. Analitza possibles ferides. • Assegura’t que el menor no ha sofert ferides. En cas afirmatiu, acudeixi d’immediat al metge. • Preguntes com: “T’ha fet mal? A on? ”

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 6. Protegir a la víctima • Si ho

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial 6. Protegir a la víctima • Si ho valorem, explicar al menor les passes que seguirem

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial El més important: tractar-lo amb afecte, entendre que

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial El més important: tractar-lo amb afecte, entendre que pot sentir- se temorós, espantat o avergonyit. 


FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Qué NO s’ha de fer • Qüestionar la

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Qué NO s’ha de fer • Qüestionar la veracitat del seu relat • Manifestar horror, esglai o desaprovació davant el que ens ha contat. • Deixar que se senti culpable. • Indagar o demanar insistentment respostes que l’infant no està disposat a donar. • Suggerir-li respostes. • Demanar-li que repeteixi el que ha ocorregut davant altra persona. • Realitzar les entrevistes més de dues persones 


FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Com actuar davant la confirmació • Coordinació amb

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Com actuar davant la confirmació • Coordinació amb els SS. SS competents. • No tractar al nin de forma especial ni diferent. • Sí ser respectuós i facilitar en la mesura de lo possible l’adaptació de l’infant a la nova situació. • Assegurar-li que estem amb ell per allò que necessiti (i complir-ho). • Seguiment: en el cas que, tot i la intervenció, la situació no millori, s’ha de tornar a notificar.

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Per acabar. . . 5 mujeres hablan

FORMA’T I TRANSFORMA. www. peretarres. org/acciosocial Per acabar. . . 5 mujeres hablan

Moltes gràcies per la vostra atenció. www. peretarres. org/acciosocial Per més informació escriure a:

Moltes gràcies per la vostra atenció. www. peretarres. org/acciosocial Per més informació escriure a: [email protected] org [email protected] caib. es Carolines - 10 | 08021 | Barcelona | Tel. 93 410 16 02 | [email protected] org