Forkurs i matematikk for grunnskolelrere og femrig lektorutdanning

  • Slides: 5
Download presentation
Forkurs i matematikk for grunnskolelærere og femårig lektorutdanning

Forkurs i matematikk for grunnskolelærere og femårig lektorutdanning

Hvem er kurset for? • For søkerne som søker til grunnskolelærer og femårig lektorutdanninger,

Hvem er kurset for? • For søkerne som søker til grunnskolelærer og femårig lektorutdanninger, som ikke oppfyller det nye karakterkravet i matematikk. Søkere som har minimum 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på minimum 3, 0 i norsk, og et karaktergjennomsnitt i matematikk som ligger mellom 3, 0 og 3, 99. 2

Div. informasjon • Må ha søkt grunnskolelærerutdanning evt lektorutd. • Oppstart er 4. juli

Div. informasjon • Må ha søkt grunnskolelærerutdanning evt lektorutd. • Oppstart er 4. juli • Påmelding til forkurset til So, bekreftes med e-post fra So om påmelding. • Forkurset kan tas hvor som helst, 18 studiesteder som tilbyr forkurs • Opptak til forkurset skjer forløpende 3

Mer info. • Eksamensdato blir 1. august, 5 timers eksamen. Sensurfrist blir medio august

Mer info. • Eksamensdato blir 1. august, 5 timers eksamen. Sensurfrist blir medio august • Karakter blir bestått/ikke bestått. • Svar på søknad gis ca 20. juli og søker får da et betinget opptak dersom poengsum tilsier det. Stryk på forkurs, mister de studieplassen. Søker får plass på evt andre studier. Overskrift Brødtekst 4

Mange spørsmål • Skole hver dag? /dagtid? /klokkeslett? • Nettundervisning? • Mulig å kombinere

Mange spørsmål • Skole hver dag? /dagtid? /klokkeslett? • Nettundervisning? • Mulig å kombinere med sommerjobb? Følg med på nettsidene til Ui. A og So, der vil det komme oppdatert informasjon hele tiden. 17. Mars vil opplegget være spikret. 5