FONETIKA a FONOLOGIE PODSTATA LIDSK EI PRODUKCE A

  • Slides: 19
Download presentation
FONETIKA a FONOLOGIE PODSTATA LIDSKÉ ŘEČI PRODUKCE A PERCEPCE Mgr. Kamil Kopecký, Ph. D.

FONETIKA a FONOLOGIE PODSTATA LIDSKÉ ŘEČI PRODUKCE A PERCEPCE Mgr. Kamil Kopecký, Ph. D. Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

ŘEČ - Specificky lidská činnost -> sociálně determinovaný jev. Pro realizaci řeči je nutný:

ŘEČ - Specificky lidská činnost -> sociálně determinovaný jev. Pro realizaci řeči je nutný: a) obsah sdělení b) přenos sdělení c) prostředky sdělení - Nositelem je (nejen) AKUSTICKÝ SIGNÁL - kmen Arapahos (S. Amerika) = gestika, mimika Každý jazyk má svůj systém hlásek a fonémů. Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 2

PRODUKCE ŘEČI MOZEK • Řídící orgán produkce a percepce řeči • Brocovo centrum =

PRODUKCE ŘEČI MOZEK • Řídící orgán produkce a percepce řeči • Brocovo centrum = produkce a vnímání řeči Wernickovo centrum = percepce řeči Déjerinnovo centrum = příjem optických znaků řeči Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 3

MOZEK Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 4

MOZEK Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 4

PRODUKCE ŘEČI V praxi jde o aktivizaci orgánů lidského těla, které rozdělujeme na 3

PRODUKCE ŘEČI V praxi jde o aktivizaci orgánů lidského těla, které rozdělujeme na 3 části: Respirační orgány (dýchací) - plíce a průdušnice - expiratorní vzduchový proud (výdech) Fonační orgány (hlasové) - hlasivky (cordae vocales) = glottis Artikulační orgány (hláskovací) - nadhrtanové dutiny (3) + vlastní mluvidla Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 5

Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 6

Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 6

Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 7

Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 7

MLUVIDLA (modifikační orgány) 1. Jazyk (lingua) 2. Rty (labia) 3. Zuby (dentes) 4. Dásně

MLUVIDLA (modifikační orgány) 1. Jazyk (lingua) 2. Rty (labia) 3. Zuby (dentes) 4. Dásně (alveolus) 5. Spodní čelist (mandibula) 6. Tvrdé patro (palatum durum = palatum) 7. Měkké patro (palatum velum = velum) 8. Čípek (uvula) Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 8

Činnost mluvidel (rychlost/množství) Mluvidla jsou schopna předat při průměrné rychlosti mluvy asi 600 různých

Činnost mluvidel (rychlost/množství) Mluvidla jsou schopna předat při průměrné rychlosti mluvy asi 600 různých hlásek/min. , tj. 30 000 hlásek/hod. Rozhlasový reportér při komentování sportovního zápasu až 50 000 hlásek/hod. , přitom při vyslovení každé hlásky zaujímají mluvidla jiné artikulační postavení. Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 9

Činnost mluvidel (hlásky) Artikulační fáze hlásek 1. Intenze 2. Tenze 3. Detenze V L

Činnost mluvidel (hlásky) Artikulační fáze hlásek 1. Intenze 2. Tenze 3. Detenze V L A K Intenze – tenze –detenze Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 10

PERCEPCE ŘEČI (UCHO) 1. Zevní ucho (boltec, zevní zvukovod) 2. Střední ucho (bubínek, středoušní

PERCEPCE ŘEČI (UCHO) 1. Zevní ucho (boltec, zevní zvukovod) 2. Střední ucho (bubínek, středoušní kůstky) 3. Vnitřní ucho (tónová analýza, přenos na sluchový nerv) Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 11

PERCEPCE ŘEČI (ROZSAH) Vnímání zvuku 20 – 20 000 Hz (stářím klesá) Odlišná frekvence

PERCEPCE ŘEČI (ROZSAH) Vnímání zvuku 20 – 20 000 Hz (stářím klesá) Odlišná frekvence při stejné intenzitě = nevnímáme (jako stejné) Největší citlivost: 250 – 5000 Hz Sluchové pole SOUHRN VŠECH FREKVENCÍ LIDSKÝM SLUCHEM VNÍMATELNÝCH. - Práh slyšení (spodní hranice) Práh bolesti (horní hranice) Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 12

Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 13

Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 13

Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 14

Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 14

Motorika řeči (mechanismus) • Automatizace řeči (artikulační stereotypy) – v praxi komunikujeme automatizovaně se

Motorika řeči (mechanismus) • Automatizace řeči (artikulační stereotypy) – v praxi komunikujeme automatizovaně se zpětnou vazbou (snaha o korekci) • Motorika řeči se osvojuje (vědomá a podvědomá složka artikulace) • 6. – 8. měsíc života (motorický vzor matky) – Je tedy velkou chybou, když dospělí poskytují dětem špatné podněty - šišlají na dítě. Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 15

Tvoření hlásek • Jednoduchý princip = přehrazení výdechového proudu – modifikace expiratorního proudu. Konsonanty

Tvoření hlásek • Jednoduchý princip = přehrazení výdechového proudu – modifikace expiratorního proudu. Konsonanty vs. vokály vs. diftongy 1. KONSONANTY (šumy) 25/27 (21 pravých) - rozdělujeme je podle překonávání expiratorní překážky 2. VOKÁLY (tóny) 10 - rozdělujeme je na základě apertury = stupni otevřenosti Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 16

Tvoření konsonantů (souhlásek) 1. Okluze (závěr) [p], [b], [t], [d], [k], [g] 2. Semiokluze

Tvoření konsonantů (souhlásek) 1. Okluze (závěr) [p], [b], [t], [d], [k], [g] 2. Semiokluze (polozávěr) [c], [3], [č], [3’] 3. Konstrikce (úžení) [f], [v], [s], [z], [š], [ž], [x] 4. Existují v korelačních párech či jako sonory. Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 17

KONSONANTY (páry / sonory) Korelace znělosti (protiklady konsonantů) P x B, T x D,

KONSONANTY (páry / sonory) Korelace znělosti (protiklady konsonantů) P x B, T x D, S x Z, K x G - Podléhají často fonologickým změnám (asimilace) Sonory - Nazály (nosovky) = m, n, [n’] - Likvidy = l, r Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 18

 DĚKUJI ZA POZORNOST Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 19

DĚKUJI ZA POZORNOST Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006 19