FONETIKA 2 VOKLY Krtk vokly a e i

  • Slides: 8
Download presentation
FONETIKA 2

FONETIKA 2

VOKÁLY Krátké vokály a, e, i, o, u Dlouhé vokály á, é, í, ó,

VOKÁLY Krátké vokály a, e, i, o, u Dlouhé vokály á, é, í, ó, ú á (čárka), ů (kroužek), ě (háček) ou, au, eu (dvojhlásky – diftongy) houpe, fouká, auto, aula

KONSONANTY b, c, č, d, ď, f, g, h, ch, j, k, l, m,

KONSONANTY b, c, č, d, ď, f, g, h, ch, j, k, l, m, n, ň, p, r, ř, s, š, t, ť, v, z, ž (w, x, q) Tvrdé konsonanty: h, ch, k, r, d, t, n (y) Měkké konsonanty: č, ř, š, ž, c, j, ď, ť, ň (i) Neutrální (obojetné): b, f, l, m, p, s, v, z (y, i) Znělé konsonanty: b, d, ď, g, h, v, z, ž Neznělé konsonanty: p, t, ť, k, ch, f, s, š

KONSONANTY D, T, N – E/Ě, I, Y dě, tě, ně di, ti, ni

KONSONANTY D, T, N – E/Ě, I, Y dě, tě, ně di, ti, ni dí, tí, ní ďe, ťe, ňe ďi, ťi, ňi ďí, ťí, ňí de, te, ne dy, ty, ny dý, tý, ný de, te, ne dy, ty, ny dý, tý, ný

KONSONANTY - E g, h, ch, k, r, ř, c, č, z, ž, s,

KONSONANTY - E g, h, ch, k, r, ř, c, č, z, ž, s, š, j E! generál, herna, chemie, kelímek, renovace, řeka, čeká, cena, zem, žena, sestra, šetrný, je

KONSONANTY – Ě, E d, t, n, b, p, v, m E, Ě! bě,

KONSONANTY – Ě, E d, t, n, b, p, v, m E, Ě! bě, pě, vě, mě bje, pje, vje, mňe na obědě, ve městě, na stěně, o stavbě, věta be, pe, ve, me bere, pere, veze, mete be, pe, ve, me