Fogyaszti s szervezeti vsrli magatarts Teszt Feleletvlaszts 1

  • Slides: 35
Download presentation
Fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás Teszt

Fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás Teszt

Feleletválasztás 1. Szükséglet a) Hiányérzet, mely önmaga megszüntetésére cselekvést vált ki b) Igény c)

Feleletválasztás 1. Szükséglet a) Hiányérzet, mely önmaga megszüntetésére cselekvést vált ki b) Igény c) Folyamatosan újra keletkezik d) Mindhárom válasz helyes

2. A motiváció a) Az emberi cselekedetek mozgatórugói b) Belső állapot c) Cselekvésre ösztönzi

2. A motiváció a) Az emberi cselekedetek mozgatórugói b) Belső állapot c) Cselekvésre ösztönzi az embereket d) Mindhárom válasz helyes

3. A fogyasztói piac a) Továbbértékesítési célzattal vásárolnak b) Direkt beszerzők, vásárlási döntéseikben elsősorban

3. A fogyasztói piac a) Továbbértékesítési célzattal vásárolnak b) Direkt beszerzők, vásárlási döntéseikben elsősorban racionális döntések és a hosszú távú megállapodások játszanak szerepet c) Azon egyéneket és háztartásokat foglalja magába, akik saját fogyasztásra, illetve felhasznál lásra vásárolnak termékeket és szolgáltatásokat d) Mindazon személyek összessége, akik egy beszerzési döntés során hatással lehetnek a beszerzés folyamatára

4. A kultúra a) Az a társadalmi közeg, amelyekben az emberek mozognak b) Az

4. A kultúra a) Az a társadalmi közeg, amelyekben az emberek mozognak b) Az adott kultúrán belüli kisebb csoportok c) A társadalom homogén és tartós tagozódása d) Mindhárom válasz igaz

5. A szubkultúra a) Az adott kultúrán belüli kisebb csoportok b) Az a társadalmi

5. A szubkultúra a) Az adott kultúrán belüli kisebb csoportok b) Az a társadalmi közeg, amelyekben az emberek mozognak c) Olyan személyekből vagy csoportokból áll, akiket az egyén saját értékrendje, attitűdje, vagy magatartása alakításában viszonyítási pontként kezel d) Egyik válasz sem helyes

6. A társadalmi osztály a) Egymással egy háztartásban élő, egymással rokoni kapcsolatban álló, a

6. A társadalmi osztály a) Egymással egy háztartásban élő, egymással rokoni kapcsolatban álló, a családtagokhoz érzelmekkel, és anyagiakkal kapcsolódó egyének csoportja b) A társadalom homogén és tartós tagozódása c) Olyan személyekből vagy csoportokból áll, akiket az egyén saját értékrendje, attitűdje vagy magatartása alakításában viszonyítási pontként kezel d) Az adott kultúrán belüli kisebb csoportok

7. A referenciacsoport a) Hasonló a gondolkodása, közös az érdeklődési köre, értékrendje nem rögzített

7. A referenciacsoport a) Hasonló a gondolkodása, közös az érdeklődési köre, értékrendje nem rögzített írásban, de azt a csoporttagok elfogadják b) Olyan személyekből vagy csoportokból áll, akiket az egyén saját értékrendje, attitűdje vagy magatartása alakításában viszonyítási pontként kezel c) Egymással egy háztartásban élő, egymással rokoni kapcsolatban álló, a családtagokhoz érzelmekkel, és anyagiakkal kapcsolódó egyének csoportja d) Mindhárom válasz helyes

8. Az informális csoportok a) Egymással egy háztartásban élő, egymással rokoni kapcsolatban álló, a

8. Az informális csoportok a) Egymással egy háztartásban élő, egymással rokoni kapcsolatban álló, a családtagokhoz érzelmekkel, és anyagiakkal kapcsolódó egyének csoportja b) Például a baráti kör c) Hasonló a gondolkodása, közös az érdeklődési köre, értékrendje nem rögzített írásban, de azt a csoporttagok elfogadják d) Mindhárom válasz igaz

9. A család a) Olyan csoport, amelyhez az egyén tartozni szeretne, értékeit követni igyekszik

9. A család a) Olyan csoport, amelyhez az egyén tartozni szeretne, értékeit követni igyekszik b) Véletlenszerűen alakul, írásos szabályok szerint működnek c) értékeit, magatartását az egyén visszautasítja d) Egymással egy háztartásban élő, egymással rokoni kapcsolatban álló, a családtagokhoz érzelmekkel, és anyagiakkal kapcsolódó egyének csoportja

10. A formális csoportok a) Például a család b) értékeit, magatartásait az egyén visszautasítja

10. A formális csoportok a) Például a család b) értékeit, magatartásait az egyén visszautasítja c) Olyan csoport, amelyhez az egyén tartozni szeretne, értékeit követni igyekszik d) Véletlenszerűen alakulnak, írásos szabályok szerint működnek, például iskolai osztályok vagy munkahelyi csoportok

Igaz- Hamis 1. Az aspirációs csoportnak nincs nagy motivációs hatása H 2. Az aszociális

Igaz- Hamis 1. Az aspirációs csoportnak nincs nagy motivációs hatása H 2. Az aszociális csoportokat követve az egyén olyan H termékeket vásárol, amelyek azt mutatják, hogy ő is ehhez a csoporthoz tartozik 3. Az érzékszerveinkre ható bármilyen információt H észlelésnek nevezzük. 4. A tanulás az a folyamat, melynek során az I emberek megszerzik azon ismereteket és tapasztalatot, mely a jövőbeni magatartásunkra hat. 5. Impulzusvásárlás során az egyén hosszan H tervezi a vásárlást

6. A rutinszerű vásárló mindig ugyanazt a terméket I vásárolja. 7. A változatosságot kereső

6. A rutinszerű vásárló mindig ugyanazt a terméket I vásárolja. 7. A változatosságot kereső fogyasztó csoport valamelyik általa preferált társadalmi csoport normáihoz igazodik. 8. A racionális fogyasztó előre információt gyűjt, rendszerez a legjobb hasznosítás érdekében H I 9. Ha a termék használata közben észlelt tapasztalata megegyezik az elvárásokkal, akkor a fogyasztó I elégedett lesz. 10. Ha a vevő elégedett, akkor elégtételt követelhet a gyártótól, a kereskedőtől, fordulhat a H Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, esetleg a médiához, illetve bírósághoz

Kiegészítés énközpontú • Az ………………vásárlók főleg saját maguk számára vásárolnak, egy személyben vásárlók és

Kiegészítés énközpontú • Az ………………vásárlók főleg saját maguk számára vásárolnak, egy személyben vásárlók és felhasználók. másokra irányuló típus szívesen vásárol mások • A ……………… számára, beszerez, ajándékoz, azaz a vásárló és a felhasználó nem azonos személy.

hagyománytisztelő • A …………………vevő kísérli, hogy egy letűnt időszak szokásait a jelenbe átmentse. Minden

hagyománytisztelő • A …………………vevő kísérli, hogy egy letűnt időszak szokásait a jelenbe átmentse. Minden újítást bizalmatlanul fogad. Vonakodik attól, hogy villanyborotvával borotválkozzék, zsebórát hord, nyakkendőit úgy köti meg, ahogy évek óta megszokta, és eszébe sem jut, hogy régi bútoraitól megváljon. • divatkövető A ……………………… fogyasztótípus állandóan azt az eszményképet keresi, aminek mintájára saját veselkedését kialakítja. Fontos számára, hogy a divat tekintetében minden szempontból korszerű legyen.

 • közömbös A ………………… vásárló azt veszi, amit eléje tesznek. Teljesen mindegy neki,

• közömbös A ………………… vásárló azt veszi, amit eléje tesznek. Teljesen mindegy neki, hogy milyen ruhát hord vagy milyen sajtot eszik. A fogyasztással szemben általában meglehetősen közönyösen viselkedik, meglehet, hogy munkája annyira leköti, hogy a fogyasztás sokad rendű dolog számára. Az sem érdekli, hogy másik mit gondolnak felőle. • árura irányuló Az ……………………vásárló egészen más. A leggazdagabb áruválaszték ellenére gondot fordít arra, hogy valamennyi fogyasztási ágazatban kiismerje magát. Mivel nem mindegy neki, hogy melyik terméket vásárolja meg, ezért nagyfokú vásárlási tudatosság fejlődik ki nála.

 • aktív fogyasztó állandóan alakítólag szeretne hatni Az ……………… környezetére. Szeretne mások példaképe

• aktív fogyasztó állandóan alakítólag szeretne hatni Az ……………… környezetére. Szeretne mások példaképe lenni, úttörő, felfedező. Saját maga kevéssé befolyásolható, de másokat megpróbál rávenni arra, hogy az ő elgondolásait elfogadják és átvegyék. • passzív fogyasztótípus szereti, ha kissé rábeszélik, és A…………………. . kivárja, hogy a dolgok megtörténjenek vele. Lényegesen befolyásolhatóbb és alig van benne kezdeményezés, titokban másikra pislog, mielőtt valamire elhatározná magát. Mielőtt egy új kocsit vesz, előzetesen összes ismerősénél tájékozódik. Még ha magában már szilárdan elhatározta is, hogy an dönt majd, még akkor is másoktól várja, hogy döntéstét megerősítsék, hogy így önmaga előtt igazolhassa vásárlását.

 • demonstráló feltűnést kedvelő nem képes egyedül a A……………. maga számára vásárolni. Csak

• demonstráló feltűnést kedvelő nem képes egyedül a A……………. maga számára vásárolni. Csak akkor érzi, hogy érdemes volt valamit beszereznie, ha azt fűnek-fának megmutathatja, kiteregetheti, eldicsekedhet vele. Ezért nagyrészt olyan árukat vásárol, amelyek hatáskeltésre alkalmasak. Ennek a típusnak nem mindig kifogástalanul elegáns a fehérneműje, de feltétlenül ilyen az autója. Szeret vendégeket hívni, akiket előszeretettel kínál whiskyvel. • tiltakozó A……………… vevő célja a feltűnés elkerülése, és az, hogy elhatárolja magát a külvilágtól. Titokban vásárol, és szívesen keres fel távoli üzleteket, ahol nem kell ismerőssel találkoznia. Bosszankodik, ha a szomszédok látják, amint az új bútorát szállítják. Retteg embertársai irigységétől, s ezért előnyben részesíti a titokban vásárlást.

 • • tervező A ……………… fogyasztó rendszerint pontos háztartási költségvetést készít, amelyben a

• • tervező A ……………… fogyasztó rendszerint pontos háztartási költségvetést készít, amelyben a szükségletek minden fajtájára bizonyos meghatározott összeget irányoz elő: élelmiszerre, lakbérre, utazásra, mozira stb. Ez persze távolról sem jelenti azt, hogy az effajta magatartás feltétlenül ésszerű: a terveket éppúgy a szeszély vagy a szenvedély határozhatja meg, mint az ötletszerű cselekedeteket. ötletszerűen vásárló Az …………………. fogyasztó úgy viselkedik mint akit „valami kényszer hajt”. Magatartása ösztönös vagy érzelmi elemekből tevődik össze. Az előzetes terveket felborítja, ha valami új inger éri, vásárlási szándékai kevésbé szilárdak. Külső ingerek könnyen befolyásolják, így például előfordulhat, hogy mosogatógéppel tér haza, holott eredetileg szőnyeget indult vásárolni.

Fogalompárosítás Az a társadalmi közeg, amelyekben az emberek mozognak Válasz: Kultúra

Fogalompárosítás Az a társadalmi közeg, amelyekben az emberek mozognak Válasz: Kultúra

Olyan csoport, amelynek hasonló a gondolkodása, közös az érdeklődési köre, értékrendje nem rögzített írásban,

Olyan csoport, amelynek hasonló a gondolkodása, közös az érdeklődési köre, értékrendje nem rögzített írásban, de azt a csoporttagok elfogadják Válasz: Informális csoport

Azok a csoportok, amelyek értékeit, magatartását az egyén visszautasítja Válasz: Aszociális csoportok

Azok a csoportok, amelyek értékeit, magatartását az egyén visszautasítja Válasz: Aszociális csoportok

Az érték és az esztétikai jellemzők felismerésének és megítélésének képessége Válasz: Ízlés

Az érték és az esztétikai jellemzők felismerésének és megítélésének képessége Válasz: Ízlés

Hiányérzet, mely önmaga megszüntetésére cselekvést vált ki. Válasz: Szükséglet

Hiányérzet, mely önmaga megszüntetésére cselekvést vált ki. Válasz: Szükséglet

Az adott kultúrán belüli kisebb csoportok. Válasz: Szubkultúra

Az adott kultúrán belüli kisebb csoportok. Válasz: Szubkultúra

Egymással egy háztartásban élő, egymással rokoni kapcsolatban álló, a családtagokhoz érzelmekkel, és anyagiakkal kapcsolódó

Egymással egy háztartásban élő, egymással rokoni kapcsolatban álló, a családtagokhoz érzelmekkel, és anyagiakkal kapcsolódó egyének csoportja Válasz: Család

Az érzékszerveinkre ható bármilyen információ Válasz: Inger

Az érzékszerveinkre ható bármilyen információ Válasz: Inger

Olyan belső állapot, amely cselekvésre ösztönzi az embereket Válasz: Motiváció

Olyan belső állapot, amely cselekvésre ösztönzi az embereket Válasz: Motiváció

A társadalom homogén és tartós tagozódása Válasz: Társadalmi osztály

A társadalom homogén és tartós tagozódása Válasz: Társadalmi osztály

Olyan csoport, akikhez az egyén tartozni szeretne, értékeit követni igyekszik. Válasz: Aspirációs csoport

Olyan csoport, akikhez az egyén tartozni szeretne, értékeit követni igyekszik. Válasz: Aspirációs csoport

Átfogó értékelés, nézőpont, viszonyulás, érzelem, a magatartást befolyásoló meggyőződés. Válasz: Attitűd

Átfogó értékelés, nézőpont, viszonyulás, érzelem, a magatartást befolyásoló meggyőződés. Válasz: Attitűd

Azon egyéneket és háztartásokat foglalja magában, akik saját fogyasztásra, illetve felhasználásra vásárolnak terméket vagy

Azon egyéneket és háztartásokat foglalja magában, akik saját fogyasztásra, illetve felhasználásra vásárolnak terméket vagy szolgáltatásokat Válasz: Fogyasztói piac

Olyan csoportok, amelyek véletlenszerűen alakulnak, s írásos szabályok szerint működnek. Válasz: Formális csoportok

Olyan csoportok, amelyek véletlenszerűen alakulnak, s írásos szabályok szerint működnek. Válasz: Formális csoportok

Az a folyamat, melynek során az emberek megszerzik azon ismereteket és tapasztalatokat, mely a

Az a folyamat, melynek során az emberek megszerzik azon ismereteket és tapasztalatokat, mely a jövőbeni magatartásukra hat. Válasz: Tanulás

Olyan személyekből vagy csoportokból áll, akiket az egyén saját értékrendje, attitűdje vagy magatartása alakításában

Olyan személyekből vagy csoportokból áll, akiket az egyén saját értékrendje, attitűdje vagy magatartása alakításában viszonyítási pontként kezel. Válasz: Referenciacsoport Készítette: Zeng Fanni