Fogyaszti panaszok eljrsok a civil fogyasztvdelemben dr Kispl

  • Slides: 15
Download presentation
Fogyasztói panaszok, eljárások a civil fogyasztóvédelemben dr. Kispál Edit Gödöllő, 2010. április 23.

Fogyasztói panaszok, eljárások a civil fogyasztóvédelemben dr. Kispál Edit Gödöllő, 2010. április 23.

Lehetőségek bemutatása Sky Europe csőd PPO. hu károsultak Csoportos keresetindítás

Lehetőségek bemutatása Sky Europe csőd PPO. hu károsultak Csoportos keresetindítás

Sky Europe csőd Történet: a szlovák légitársaság anyagi helyzete miatt valamennyi járatát azonnali hatállyal

Sky Europe csőd Történet: a szlovák légitársaság anyagi helyzete miatt valamennyi járatát azonnali hatállyal felfüggesztette 2009. szeptember elsején. Így az utasok vagy külföldön maradtak, vagy az elutazásuk vált lehetetlenné. Felhívás a fogyasztóknak (több mint 150 panasz, 250 érintett) Levél a légitársaságnak Megkeresés a jogalkotók felé (Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) Felszámolás 2010. 09.

Sky Europe csőd Panaszok továbbítása Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület által működtetett Európai Fogyasztói Központhoz Kapcsolatfelvétel

Sky Europe csőd Panaszok továbbítása Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület által működtetett Európai Fogyasztói Központhoz Kapcsolatfelvétel a szlovák Európai Fogyasztói Központtal Felszámolás, hitelezői igény/kártérítési bejelentése 45 napig, űrlaphoz segítség Jelenleg összesen 3400 nyilvántartásba vett hitelező, az elismert követelések összege 123 millió EUR, az el nem ismert követelések összege 57 millió EUR.

Utasokat megillető jogok 261/2004/EK rendelet a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése

Utasokat megillető jogok 261/2004/EK rendelet a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról: Repülőjegy árának visszatérítése és szeptember 1 -jei általános járattörlést követő két héten belül utazóknak kártalanítás (repülőút hosszától függően 250600 eur) és Kártérítés (más légitársaságnál kényszerűen vásárolt repülőjegy, benzinköltség és autópálya-díj, szállodai átfoglalás összege, munkakiesés, stb) Megoldás? ? ? (Akik bankkártyával fizettek, nagyobb eséllyel jutottak hozzá a jegy árához. )

PPO. HU ügy 1. 2. 3. 4. Történet: ppo. hu oldalt üzemeltető cég több

PPO. HU ügy 1. 2. 3. 4. Történet: ppo. hu oldalt üzemeltető cég több tízezer fogyasztó bankszámláját terhelte meg 2490 forinttal tudtuk nélkül. Internetes szolgáltatás, pl. mobil egyenleg feltöltés, autópálya matrica vásárlás) Problémák: ki az üzemeltető (Centillion AG, Investech Kft) Mikor és hogyan változtak az ÁSZF szabályai (ingyenes, 940 Ft, 2490 Ft, egyszer fizetendő regisztrációs díj, vagy éves regisztrációs díj, tagdíj vagy regisztrációs/adminisztrációs díj) OTP Bank, illetve a többi bank eljárása (chargeback) Fogyasztók tájékoztatása (email, hírlevél, belső levelező rendszer)

PPO. HU ügy ÁSZF módosítás: külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános

PPO. HU ügy ÁSZF módosítás: külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően - kifejezetten elfogadta

PPO. HU ügy Felhívás a fogyasztóknak (több mint 150 panaszos) Levél az üzemeltető cégnek

PPO. HU ügy Felhívás a fogyasztóknak (több mint 150 panaszos) Levél az üzemeltető cégnek Hatósági eljárások (GVH), rendőrségi nyomozás Békéltető testületi eljárások Szerződéses partnerek reakciói Megoldás? (van akinek a bank szinte rögtön visszautalta az összeget, van aki a békéltetős testületi eljárás megindulását követően visszakapta, de ezek egyelőre egyedi esetek)

Csoportos keresetindítás Még nem hatályos, 2010. február 22 -én fogadta el az országgyűlés, de

Csoportos keresetindítás Még nem hatályos, 2010. február 22 -én fogadta el az országgyűlés, de Köztársasági Elnök úr nem írta alá, visszaküldte megfontolásra. Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény Jelentősége: eddig is volt lehetőség közérdekű keresetre a fogyasztók széles körét érintő jogszabálysértés esetén (csak megállapítás, nincs marasztalás, csak külön perben lehet fellépni ezt követően. )

Csoportos keresetindítás Milyen esetben indítható? ha a csoportos keresetindítást kezdeményező erre irányuló kérelmet tesz,

Csoportos keresetindítás Milyen esetben indítható? ha a csoportos keresetindítást kezdeményező erre irányuló kérelmet tesz, és jelentős számú természetes vagy jogi személy jogát érintő jogvitáról van szó, és a perben közösen érvényesíteni kívánt azonos jog lényegileg hasonló ténybeli alapokon nyugszik, és ha objektíven meghatározhatóak azok a tények vagy jellemzők, amelyek a jogvitában érdekelt csoport tagjait leírják

Csoportos keresetindítás Ki kezdeményezheti? bármely természetes vagy jogi személy, aki a jogvita eldöntésében közvetlenül

Csoportos keresetindítás Ki kezdeményezheti? bármely természetes vagy jogi személy, aki a jogvita eldöntésében közvetlenül érdekelt olyan társadalmi szervezet, amely létesítő okirata alapján a jogvitával összefüggő területen érdekvédelmet vagy jogvédelmet lát el ügyész külön jogszabályban meghatározott felhatalmazás alapján a jogvitával összefüggő területen hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv

Csoportos keresetindítás Kötelező jogi képviselet (valamennyi felperesnek egy jogi képviselő) megyei bíróság hatáskörébe tartozik

Csoportos keresetindítás Kötelező jogi képviselet (valamennyi felperesnek egy jogi képviselő) megyei bíróság hatáskörébe tartozik Kereseti kérelem: 1. bíróság állapítsa meg, hogy az alperes megsértette a jogvitában érdekelt csoport valamennyi tagjának jogát azok perben állása nélkül, 2. állapítsa meg a jogsértés jogkövetkezményeit az egyes, előbb említett személyek tekintetében

Csoportos keresetindítás Intézkedések megengedhetőségről a bíróság a keresetlevél benyújtását követő 45 napon belül végzéssel

Csoportos keresetindítás Intézkedések megengedhetőségről a bíróság a keresetlevél benyújtását követő 45 napon belül végzéssel dönt Végzés tartalmazza azokat a feltételeket és tényeket, melyek fennállása esetén a csoportos keresethez csatlakozni lehet, és csatlakozásra nyitva álló határidőt (30 -120 nap) kezdeményező fél jogosult a csoportos keresetindítás tényét nyilvánosságra hozni, illetve a jogvitában érdekelt csoport tagjait a csoportos keresethez való csatlakozásra felhívni

Csoportos keresetindítás Helyt adó ítélet tartalma Annak megállapítása, hogy az alperes a jogvitában érdekelt

Csoportos keresetindítás Helyt adó ítélet tartalma Annak megállapítása, hogy az alperes a jogvitában érdekelt csoport valamennyi tagjának perbe vitt jogát megsértette, a jogsértés bármilyen jogkövetkezményének meghatározását, így különösen a kártérítési felelősséget, feltéve, hogy az valamennyi a perben érintett tagot illetően egyedileg megállapítható erre irányuló kérelem esetén a bíróság elrendeli, hogy a helyt adó ítéletet az alperes költségén nyilvánosságra hozzák úgy, hogy arról a jogvitában érdekelt csoport tagjai a lehető legnagyobb számban tudomást szerezzenek

Köszönöm a figyelmüket! www. feosz. hu

Köszönöm a figyelmüket! www. feosz. hu