Fogyaszti magatarts 8 elads FOGYASZTI MAGATARTS 95 Ellentrend

  • Slides: 23
Download presentation
Fogyasztói magatartás 8. előadás

Fogyasztói magatartás 8. előadás

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 95 Ellentrend nélküli trendek I. • • • Az „új nő” Az

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 95 Ellentrend nélküli trendek I. • • • Az „új nő” Az „új férfi” Az „új gyerek” A felvilágosult fogyasztó Tanácsadás iránti igény

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 96 Ellentrend nélküli trendek II. • • • Széttöredezettség, patchwork társadalom Öregedő

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 96 Ellentrend nélküli trendek II. • • • Széttöredezettség, patchwork társadalom Öregedő társadalmak Képi kultúra, látvány, show A test, a testiség felértékelődése A virtuális világ

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 97 A magatartást befolyásoló tényezők a) Társadalmi-gazdasági tényezők: • • A gazdasági

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 97 A magatartást befolyásoló tényezők a) Társadalmi-gazdasági tényezők: • • A gazdasági keretfeltételek A társadalmi viszonyok Árak és árviszonyok Jövedelmi viszonyok Demográfiai jellemzők A cégek marketingaktivitása A tömegkommunikáció A divat

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 98 b) Szociológiai tényezők: • • Szubkultúra Társadalmi szerkezet Szerepek Státusz Referenciacsoport

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 98 b) Szociológiai tényezők: • • Szubkultúra Társadalmi szerkezet Szerepek Státusz Referenciacsoport Véleményvezetők Család

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 99 c) Az egyéni tényezők: • • Életkor, életciklus Nem Foglalkozás, iskolai

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 99 c) Az egyéni tényezők: • • Életkor, életciklus Nem Foglalkozás, iskolai végzettség, jövedelem Életstílus, személyiség

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 100 Célcsoportválasztás – Piacszegmentáció – Fogyasztói magatartás

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 100 Célcsoportválasztás – Piacszegmentáció – Fogyasztói magatartás

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 101 • A társadalmi rétegződés befolyásolja a fogyasztást • Az egyéni preferenciák

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 101 • A társadalmi rétegződés befolyásolja a fogyasztást • Az egyéni preferenciák az értékrenden alapulnak • A társadalmi rétegződésben elfoglalt pozíció befolyásolja az életmódot és az életstílust

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 102 Életmód: • A szükségletek kielégítése érdekében végzett tevékenységek rendszere • Alakulása

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 102 Életmód: • A szükségletek kielégítése érdekében végzett tevékenységek rendszere • Alakulása az értékrend függvénye • Meghatározó tényezői: az egyén milyen tevékenységeket végez, ki vesz ezekben részt, miért végzi ezeket a tevékenységeket és mit jelentenek ezek számára • Tevékenységek köre: munka, szabadidős elfoglaltságok, társas kapcsolatok, fogyasztás, egészségi állapottal kapcsolatos tevékenységek…

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 103 Életstílus • Azt fejezi ki, hogy az adott társadalmi körülmények között

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 103 Életstílus • Azt fejezi ki, hogy az adott társadalmi körülmények között az emberek milyen tevékenységeket választanak, milyen preferenciákat állítanak fel a mindennapi élet során a rendelkezésükre álló lehetőségek közül. • Identitást, csoporthoz való tartozást jelez • elhatárolja a csoportokat egymástól • Tartalmazza az egyéni elképzelések megvalósítási lehetőségét a közvetített értékek által

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 104 Életvilág A környezet, amiben az egyén él • Ami „adott”: embertársak,

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 104 Életvilág A környezet, amiben az egyén él • Ami „adott”: embertársak, azok mienkhez hasonló tudata, a velük való kapcsolat létesítésének lehetősége, a környezet tárgyai Időmérleg • Életmód vizsgálat módszere • 24 órás adatfelvétel (kötött és szabadidő megoszlás vizsgálata)

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 105 Életstílus vizsgálat Hankiss Elemér Utassy Ágnes … Törőcsik Mária

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 105 Életstílus vizsgálat Hankiss Elemér Utassy Ágnes … Törőcsik Mária

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 106 Szegmentáció az életstílus dimenziók mentén • Élettempó • Modernitás - tradíció

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 106 Szegmentáció az életstílus dimenziók mentén • Élettempó • Modernitás - tradíció

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 109 • A gyors-modern csoport - Jellemzői közelebb állnak a férfiakhoz, mint

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 109 • A gyors-modern csoport - Jellemzői közelebb állnak a férfiakhoz, mint a nőkhöz. - Minél fiatalabb korcsoportot vizsgálunk, annál inkább egyetértenek az e csoporthoz kapcsolódó állításokkal. - A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőkhöz közelebb áll ez az életstílus. - Hasonló jelenséget tapasztaltunk a jövedelem oldaláról közelítve: a jelentősen átlag alatti kategóriához tartozóak átlaga az átlag felettihez tartozótól határozottan elkülönül. - Településtípus szerint a fővárosban élőkhöz áll legközelebb ez az életstílus.

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 110 • Gyors, tradicionális - A férfiakhoz áll közelebb. - A 60

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 110 • Gyors, tradicionális - A férfiakhoz áll közelebb. - A 60 éves vagy idősebb emberektől lényegesen távolabb áll ez az életfelfogás, mint a fiatalabb korosztálytól. - A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőkhöz közelebb áll ez az életstílus. - a jövedelem oldaláról közelítve: a jelentősen átlag alatti kategóriához tartozóak messze vannak a kategória értékétől. - Településtípus szerint lényegében itt a fővárosban élőkhöz áll legközelebb ez az életstílus.

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 111 • Jól szituált tradicionális - A jól szituált életstílus leginkább a

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 111 • Jól szituált tradicionális - A jól szituált életstílus leginkább a 18 -29 évesek számára szimpatikus, míg relatíve legkevésbé a legidősebbek számára. - A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőkhöz áll közelebb ez az életstílus is. - Jövedelem szerinti megközelítésben leginkább az átlag feletti kategória esetében mutatkozik affinitás. - A megyeszékhelyeken magasabb az affinitás ehhez az életstílushoz.

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 112 • Társadalmi közép - Az ide kapcsolódó életstílus legközelebb a legidősebb

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 112 • Társadalmi közép - Az ide kapcsolódó életstílus legközelebb a legidősebb korosztályhoz, legkevésbé a 18 -29 éves fiatalokhoz áll. - Iskolai végzettség szerint leginkább a maximum 8 általánost végzettek számára szimpatikus. A középfokú végzettségűek körében már kevésbé, a diplomások átlaga még ennél is lényegesen kisebb kapcsolódást mutat. - A valamivel átlag alatti jövedelműek érzik legközelebb magukhoz ezt az életstílust, de igen hasonló volt a magukat a jelentősen átlag alatti kategóriába sorolók felfogása is. - A kistelepüléseken lakók értettek leginkább egyet az ide kapcsolódó állításokkal.

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 113 • Kiszorultak - Minél idősebb korcsoportot vizsgálunk, annál inkább érzik aktuálisnak

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 113 • Kiszorultak - Minél idősebb korcsoportot vizsgálunk, annál inkább érzik aktuálisnak a ”kiszorultság” jellemzőit. - Az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőkhöz áll közelebb ez az életstílus. - Jövedelem szerinti megközelítésben a legszerényebb anyagiakkal rendelkezők átlaga messze a legilleszkedőbb. - A kisvárosokban (10 000 lakos feletti települések) élők érezték legkevésbé magukra jellemzőnek az állításokban megfogalmazottakat, míg leginkább aktuálisnak a 2 -10 000 lakosú településeken és a fővárosban élők.

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 114 • Kiszálltak - A nők affinitása erősebbnek bizonyult e csoport esetében.

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 114 • Kiszálltak - A nők affinitása erősebbnek bizonyult e csoport esetében. - Legkevésbé a 18 -29 évesek érzik úgy, hogy illik rájuk az ide vonatkozó megállapítás. A 30 -39 évesekhez kapcsolódott, és az 50 -59 évesek átlagához kapcsolódott leginkább az egyetértés.

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 115 • Visszakapcsolók - Az attitűd-állításokban megfogalmazottakkal legkevésbé a legidősebbek értettek egyet.

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 115 • Visszakapcsolók - Az attitűd-állításokban megfogalmazottakkal legkevésbé a legidősebbek értettek egyet. Ez az életstílus a számok alapján legközelebb a 30 -39 éves korcsoporthoz áll. Érdekes, hogy a sorban a 18 -29 évesek követik őket. - A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőkhöz áll közelebb ez az életstílus is. - Jövedelem szerinti megközelítésben leginkább az átlag feletti kategória esetében mutatkozott affinitás.

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 116 • Virtuális és élményfogyasztó - A 18 -29 évesekhez áll legközelebb

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 116 • Virtuális és élményfogyasztó - A 18 -29 évesekhez áll legközelebb a virtuális és élményfogyasztó életstílus. - A nagyvárosokban lakók egyetértése lényegesen erőteljesebb volt, majd a kistelepülések következnek, míg a kisvárosokban volt a legkisebb az egyetértés foka.