Fogyaszti magatarts 6 fejezet A fogyaszti magatarts modellje

  • Slides: 26
Download presentation
Fogyasztói magatartás 6. fejezet

Fogyasztói magatartás 6. fejezet

A fogyasztói magatartás modellje Marketing stimulusok Környezeti stimulusok A vevő jellemzői A vásárlási döntések

A fogyasztói magatartás modellje Marketing stimulusok Környezeti stimulusok A vevő jellemzői A vásárlási döntések folyamata Kulturális Társadalmi Személyes Pszichológiai Problémafelismerés Információgyűjtés Értékelés Döntés Vásárlás utáni magatartás Termék Ár Elosztási csatorna Promóció Gazdasági Technológia i Politikai Kulturális A vásárlási döntés Termékválasztás Márkaválasztás Kereskedőválasztás A vásárlás időzítése A beszerzendő mennyiség meghatározása

A piac 7 „O”-ja l l l l Kik alkotják a piacot? Mit vásárolnak?

A piac 7 „O”-ja l l l l Kik alkotják a piacot? Mit vásárolnak? Miért vásárolnak? Ki vesz részt a vásárlásban? (szervezetek) Hogyan vásárolnak? Mikor vásárolnak? (alkalmak) Hol vásárolnak? Occupants (vevők) Objects (termékek) Objectives (célok) Organizations Operations (műveletek) Occasions Outlets (boltok)

A fogyasztói magatartást befolyásoló főbb tényezők l Kulturális tényezők l Társadalmi tényezők l Személyes

A fogyasztói magatartást befolyásoló főbb tényezők l Kulturális tényezők l Társadalmi tényezők l Személyes jellemzők l Pszichológiai tényezők

Kulturális tényezők Kultúra l Szubkultúra l Társadalmi osztály l

Kulturális tényezők Kultúra l Szubkultúra l Társadalmi osztály l

Társadalmi tényezők l Referenciacsoportok l Család l Szerepek és státusok • Elsődleges csoport •

Társadalmi tényezők l Referenciacsoportok l Család l Szerepek és státusok • Elsődleges csoport • Másodlagos csoport • Aspirációs csoport • Aszociális csoport • Orientációs család • Saját család

Személyes jellemzők l l l Kor- és életciklus szakasz Foglalkozás Gazdasági körülmények Életmód (életstílus)

Személyes jellemzők l l l Kor- és életciklus szakasz Foglalkozás Gazdasági körülmények Életmód (életstílus) Személyiség és énkép • Tényleges énkép • Ideális énkép • Mások által alkotott kép

Pszichológiai tényezők l Motiváció • Freud motivációelmélete • Tudatalatti nagy szerepe • Projekciós kutatási

Pszichológiai tényezők l Motiváció • Freud motivációelmélete • Tudatalatti nagy szerepe • Projekciós kutatási technikák kellenek • Maslow motivációelmélete • Szükségletpiramis • Herzberg motivációelmélete • Kéttényezős motivációelmélet • Elégedetlenséget okozó tényezők • Elégedettséget kiváltó tényezők

Maslow szükségletpiramisa Önmegvalósítás szüks. Elismerés iránti szükséglet Szociális szükségletek Biztonsági szükségletek Fiziológiai szükségletek

Maslow szükségletpiramisa Önmegvalósítás szüks. Elismerés iránti szükséglet Szociális szükségletek Biztonsági szükségletek Fiziológiai szükségletek

Pszichológiai tényezők l Motiváció • Freud motivációelmélete • Tudatalatti nagy szerepe • Projekciós kutatási

Pszichológiai tényezők l Motiváció • Freud motivációelmélete • Tudatalatti nagy szerepe • Projekciós kutatási technikák kellenek • Maslow motivációelmélete • Szükségletpiramis • Herzberg motivációelmélete • Kéttényezős motivációelmélet • Elégedetlenséget okozó tényezők • Elégedettséget kiváltó tényezők

Pszichológiai tényezők l Észlelés/érzékelés • A környezetből érkező információk osztályozása, • rendszerezése, lefordítása Függ:

Pszichológiai tényezők l Észlelés/érzékelés • A környezetből érkező információk osztályozása, • rendszerezése, lefordítása Függ: • A fizikai inger jellemzőitől • Az inger környezetétől • A személyiségtől. • Három szakasz: • Szelektív észlelés • Szelektív torzítás • Szelektív emlékezet

Pszichológiai tényezők l Tanulás = a tapasztalat eredményeképpen bekövetkező magatartásváltozás. l Hitek és attitűdök

Pszichológiai tényezők l Tanulás = a tapasztalat eredményeképpen bekövetkező magatartásváltozás. l Hitek és attitűdök Hit = olyan felfogás, amely egy személy valamiről alkotott véleményét fejezi ki. Attitűd = az egyén tárggyal vagy gondolattal kapcsolatos általános, kedvező vagy kedvezőtlen kognitív értékelését, érzéseit vagy cselekvési tendenciáit írja le.

Vásárlási szerepek l Kezdeményező l Befolyásoló l Döntéshozó l Vásárló l Használó

Vásárlási szerepek l Kezdeményező l Befolyásoló l Döntéshozó l Vásárló l Használó

Vásárlási magatartástípusok Assael: Nagyfokú érdekeltség Csekély érdekeltség Jelentős különbségek a márkák között Összetett Változatosságo

Vásárlási magatartástípusok Assael: Nagyfokú érdekeltség Csekély érdekeltség Jelentős különbségek a márkák között Összetett Változatosságo t kereső Elenyésző különbségek a márkák között Disszonanciát csökkentő Rutinszerű

A vásárlási döntési folyamat szakaszai 1. 2. 3. 4. 5. Problémafelismerés Információgyűjtés Az alternatívák

A vásárlási döntési folyamat szakaszai 1. 2. 3. 4. 5. Problémafelismerés Információgyűjtés Az alternatívák értékelése Vásárlási döntés Döntés utáni magatartás

1. A problémafelismerés l l Jelenlegi helyzet vágyott helyzet Igény keletkezik Külső vagy belső

1. A problémafelismerés l l Jelenlegi helyzet vágyott helyzet Igény keletkezik Külső vagy belső hatásra Változások válthatják ki: • A fogyasztó elégedetlen a korábban vásárolt termékkel • Változások következtek be a vásárló helyzetében (pl. : családi állapot, foglalkozás) • Új termékek megjelenése, stb.

2. Az információgyűjtés l Két szintje: l Információforrások: • Fokozott figyelem • Aktív információgyűjtés

2. Az információgyűjtés l Két szintje: l Információforrások: • Fokozott figyelem • Aktív információgyűjtés • Személyes források (család, barátok, stb. ) • Kereskedelmi források (reklám, eladók, stb. ) • Közszolgálati források (termékminősítő szervezetek) • Tapasztalati források (próba, használat)

2. Az információgyűjtés l A fogyasztó megismeri a piacon lévő márkákat: Teljes márkakollekció Megismert

2. Az információgyűjtés l A fogyasztó megismeri a piacon lévő márkákat: Teljes márkakollekció Megismert márkakollekció Megfontolásra szánt márkakollekció Kiválasztott márkakollekció

2. Az információgyűjtés l Információval való elárasztás Þgátak: ÞÉrtelmi gátak ÞÉrzelmi gátak ÞSzociális gátak

2. Az információgyűjtés l Információval való elárasztás Þgátak: ÞÉrtelmi gátak ÞÉrzelmi gátak ÞSzociális gátak ÞNem mérlegelünk minden információt ÞNem értékelünk minden terméket ÞNem veszünk figyelembe minden értékelési kritériumot

3. Az alternatívák értékelése l A fogyasztó meghatároz: • Értékelési és kiválasztási kritériumokat •

3. Az alternatívák értékelése l A fogyasztó meghatároz: • Értékelési és kiválasztási kritériumokat • A kritériumok fontossági sorrendjét • A kiválasztás szabályát.

4. A vásárlási döntés l Fontos befolyásoló tényezők: l 5 vásárlási aldöntés: • Mások

4. A vásárlási döntés l Fontos befolyásoló tényezők: l 5 vásárlási aldöntés: • Mások attitűdjei • Váratlan események • Márkadöntés • Kereskedőválasztás • Mennyiségi döntés • A vétel időpontjának eldöntése • A fizetés módjának eldöntése

4. A vásárlási döntés l. A vásárlás lehet: • Új vásárlás • Módosított újravásárlás

4. A vásárlási döntés l. A vásárlás lehet: • Új vásárlás • Módosított újravásárlás • Rutinszerű újravásárlás

5. A döntés utáni magatartás Elégedettség vagy elégedetlenség l Kognitív disszonancia l A vásárlás

5. A döntés utáni magatartás Elégedettség vagy elégedetlenség l Kognitív disszonancia l A vásárlás utáni használat l

Az érintettség (involvement) • Azt jelzi, mennyire érintett a vásárló értelmileg vagy érzelmileg a

Az érintettség (involvement) • Azt jelzi, mennyire érintett a vásárló értelmileg vagy érzelmileg a folyamatban vagy a folyamat végeredményében. • High involvement • Low involvement

A vásárlási döntések típusai l Impulzusvásárlás l Szokásokon alapuló döntések l Leegyszerűsített vásárlási döntés

A vásárlási döntések típusai l Impulzusvásárlás l Szokásokon alapuló döntések l Leegyszerűsített vásárlási döntés Az „igazi”, problémamegoldó vásárlási döntés l • Tiszta • Emlékezés hatására történő • Szuggesztív • Tervezett • Márkahűség • Kvázi márkahűség

Vétel vagy vásárlás? l l Feladatorientált vs. élményorientált vásárlások Buying or shopping? „Vétel” oka

Vétel vagy vásárlás? l l Feladatorientált vs. élményorientált vásárlások Buying or shopping? „Vétel” oka lehet: l. Kötelesség teljesítése l. Felelősség l. Igények és lehetőségek ütközése l. Rossz tapasztalatok, stb. „Vásárlás” oka lehet: l. Kellemes időtöltés l. Közös program másokkal lÉlményt adó vásárlási körülmények l. Stb.