Fnn nformatika Mvzu masas sas anlaylar Simg taprqlar

  • Slides: 17
Download presentation

Fənn: İnformatika Mövzu: İş masası Əsas anlayışlar: Simgə, tapşırıqlar paneli. Standart: 3. 1. 2,

Fənn: İnformatika Mövzu: İş masası Əsas anlayışlar: Simgə, tapşırıqlar paneli. Standart: 3. 1. 2, 3. 1. 3 Məqsəd: Kompüterin iş masasını izah etmək. Iş masasının obyektlərini şərh etmək.

Motivasiya - 7 dəq Tədqiqat – 5 dəq Mübadilə-müzakirə - 7 dəq Ümumiləşdirmə və

Motivasiya - 7 dəq Tədqiqat – 5 dəq Mübadilə-müzakirə - 7 dəq Ümumiləşdirmə və nəticə - 15 dəq Yardıcı tətbiqetmə- 1 dəq Refleksiya– 7 dəq Qiymətləndirmə- 3 dəq

Motivasiya Evdə hər birinizin, yəqin ki, iş masanız var. Orada siz dərslərinizi hazırlayır, yazır,

Motivasiya Evdə hər birinizin, yəqin ki, iş masanız var. Orada siz dərslərinizi hazırlayır, yazır, şəkil cəkir və başqa işlərinizi yerinə yetirirsiniz. Bu işləri gormək üçün masanın üzərində hazırda lazım olan, yaxud tez-tez istifadə etdiyiniz ləvazimatı yerləşdirirsiniz. Masanın gozlərində isə iş üçün lazımlı digər sənədlər və alətlər saxlanılır. Nə üçün butun sənədləri və alətləri masanın uzərində saxlamırsınız? Masanın gozlərin də onları hansı qaydada yerləş dirirsiniz?

Biz bilirik ki kompüteri açarkən ilk qarsılaşdığımız görüntü də iş masası adlanır? Burada bizə

Biz bilirik ki kompüteri açarkən ilk qarsılaşdığımız görüntü də iş masası adlanır? Burada bizə lazim olan sənədləri, saatı , tarixi hətta zibil qabını görə bilərik.

Simgələr İş masası Siçanın göstəricisi Başlatma düyməsi Tezbaşlat ma zolağı Tapşırıqlar zolağı Bildiriş sahəsi

Simgələr İş masası Siçanın göstəricisi Başlatma düyməsi Tezbaşlat ma zolağı Tapşırıqlar zolağı Bildiriş sahəsi

Tədqiqat sualı: Kompüterin iş masasında simgələr necə yerləşdirilir? Şagirdlər qruplara bölünür. Tapşırıq: Verilmiş simgələri

Tədqiqat sualı: Kompüterin iş masasında simgələr necə yerləşdirilir? Şagirdlər qruplara bölünür. Tapşırıq: Verilmiş simgələri iş masasında uyğun yerə yerləşdirin. Zibil qutusu Mənim sənədlərim Qovluğum Mənim kompüterim Mənim şəbəkəm Mənim videom Notpad Mənim musiqim

Müzakirə -“Start” duyməsi harada yerləşir? -Ekranda saat indikatoru harada yerləşir? -Kompyuterin ekranında nə yerləşdirmək

Müzakirə -“Start” duyməsi harada yerləşir? -Ekranda saat indikatoru harada yerləşir? -Kompyuterin ekranında nə yerləşdirmək olar? - Sizcə, “Recycle Bin” (“Zibil qabı”) nə üçün lazımdır? - Vaxtı göstərən düymə nə zaman lazım ola bilər? - Mənim sənədlərim nə üçün lazımdır? - İş masasında neçə simgə var?

Nəticə Siçanla işləyərkən ekranda gördüyünüz kiçik ox sicanın göstəricisi adlanır. Gostərici siçanın bütün hərəkətlərini

Nəticə Siçanla işləyərkən ekranda gördüyünüz kiçik ox sicanın göstəricisi adlanır. Gostərici siçanın bütün hərəkətlərini ekranda əks etdirir. Siçanın sol duyməsinin basılmasına cıqqıltı deyilir. Siçanın duyməsini çıqqıldatmaqla ekranda hər hansı obyekt secdirmək olar. Çıqqıltını qoşa çıqqıltı ilə qarışdırmayın! Qoşa cıqqıltı siçanın sol duyməsinin iki dəfə cəld ardıcıl basılıb-buraxılmasına deyilir. Nəyisə (proqramı, sənədi) açmaq üçün qoşa çıqqıltıdan istifadə olunur. İş masasının fonunu – uzərində simgələr yerləşən şəkli dəyişmək olar. Bu zaman simgələrin yeri dəyişmir. Fonu dəyişmək üçün ekranın boş hissəsində siçanın sağ düyməsini vurub açılan menyudan “Display properties”- “ekranın xassələri” bölməsini açırıq.

Fon üçün seçdiyin şəkil İstədiyin şəkli seç Fırlatma zolağı

Fon üçün seçdiyin şəkil İstədiyin şəkli seç Fırlatma zolağı

Fonu dəyişməklə yanaşı iş masasındakı simgələrin yerini də dəyişmək olur. Kompüterin əməliyyat sistemindən asılı

Fonu dəyişməklə yanaşı iş masasındakı simgələrin yerini də dəyişmək olur. Kompüterin əməliyyat sistemindən asılı olaraq iş masasının bəzi simgələri fərqli görünə bilər. Son zamanlarda çıxan əməliyyat sistemlərində görüntü 3 D formatında olur

Yaradıcı tətbiqetmə Evdə, məktəbdə, yaxud başqa yerdə olan hər hansı iki kompyuterin iş masasını

Yaradıcı tətbiqetmə Evdə, məktəbdə, yaxud başqa yerdə olan hər hansı iki kompyuterin iş masasını muqayisə edin. Aşağıdakı suallara cavab verin: 1. Kompüterlərin iş masasında necə simgə var? 2. Hansı eyniadlı simgələr var? 3. İş masalarının fonunda hansı şəkillər təsvir olunub? 4. Tapşırıqlar zolaqlarının rəngi və oradakı simgələr eynidirmi?

Refleksiya 1. Komputerin iş masası nədir və orada nələr yerləşdirilir? 2. Kompyuterdəki bütün proqramların

Refleksiya 1. Komputerin iş masası nədir və orada nələr yerləşdirilir? 2. Kompyuterdəki bütün proqramların simgələrini iş masasında yerləşdirmək olarmı? 3. Gostərici nədir və o, nəyi “gostərir”? 4. Qoşa çıqqıltı nədir və onun adi çıqqıltıdan fərqi nədədir? 5. Aşağıdakı fikirlərdən yalan olanları doğruya çevirin: – Kompyuter tam yukləndikdən sonra acılan ilk ekran iş masası adlanır. – Sicanın sol duyməsinin basılması tıqqıltı adlanır. – Sicanın gostəricisini obyektin simgəsinin uzərinə gətirib cıqqıldatsaq, obyekt silinir. – Sicanın gostəricisini obyektin simgəsinin uzərinə gətirib qoşa cıqqıldatdıqda obyekt acılır.

Qiymətləndirmə Meyarlar üzrə aparılır. 1. Kompüterin iş masası haqqında bilikləri izah edir. 2. İş

Qiymətləndirmə Meyarlar üzrə aparılır. 1. Kompüterin iş masası haqqında bilikləri izah edir. 2. İş masasında simgələri göstərir 3. Çıqqıltı ilə qoşa çıqqıltını fərqləndirir № 1 2 3. . . Şagirdin soyadı və adı Meyarlar üzrə müəllimin qeydləri 1 2 3