FLDE KP MUSTAFA GNESER FLDE KP DLEK KPLER

  • Slides: 22
Download presentation
FİİLDE KİP MUSTAFA GÜNESER

FİİLDE KİP MUSTAFA GÜNESER

FİİLDE KİP DİLEK KİPLERİ HABER KİPLERİ 1. GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN 1. DİLEK-ŞART KİPİ 2.

FİİLDE KİP DİLEK KİPLERİ HABER KİPLERİ 1. GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN 1. DİLEK-ŞART KİPİ 2. DUYULAN GEÇMİŞ ZAMAN 2. GEREKLİLİK KİPİ 3. ŞİMDİKİ ZAMAN 3. İSTEK KİPİ 4. GELECEK ZAMAN 4. EMİR KİPİ 5. GENİŞ ZAMAN MUSTAFA GÜNESER

A) HABER KİPLERİ Çekiminde kesin bir zaman ifadesi olan fiiller haber kipindedir. Haber kiplerinin

A) HABER KİPLERİ Çekiminde kesin bir zaman ifadesi olan fiiller haber kipindedir. Haber kiplerinin beş çekimi vardır: 1. Bilinen geçmiş zaman (Görülen geçmiş zaman) 2. Öğrenilen geçmiş zaman (Duyulan geçmiş zaman) 3. Şimdiki zaman 4. Gelecek zaman 5. Geniş zaman MUSTAFA GÜNESER

1. GÖRÜLEN GEÇMIŞ ZAMAN (-di / -dı / -du / -dü / -tı /

1. GÖRÜLEN GEÇMIŞ ZAMAN (-di / -dı / -du / -dü / -tı / -ti / -tu / -tü) Görülen, tanık olunan, bilinen veya yapıldığından emin olunan geçmişe ait bir eylemin anlatılmasında kullanılır. Örnek: » Yemeğin hepsini bitirdim. (Bilinen) » Ellerini güzelce yıkadı. (Görülen, tanık olunan) MUSTAFA GÜNESER

2. DUYULAN GEÇMIŞ ZAMAN (-mış / -miş / -muş / -müş) Görülmeyen, başkasından duyulan

2. DUYULAN GEÇMIŞ ZAMAN (-mış / -miş / -muş / -müş) Görülmeyen, başkasından duyulan veya bittikten sonra fark edilen geçmişe ait bir eylemin anlatılmasında kullanılır. Örnek: » İstanbul’da dün deprem olmuş. (Başkasından öğrenilmiş. ) » Ben görmeyeli epey büyümüşsün. (Sonradan fark edilmiş. ) MUSTAFA GÜNESER

3. ŞIMDIKI ZAMAN (-yor) Hâlen yapılmakta olan, henüz tamamlanmamış bir eylemin anlatılmasında kullanılır. Örnek:

3. ŞIMDIKI ZAMAN (-yor) Hâlen yapılmakta olan, henüz tamamlanmamış bir eylemin anlatılmasında kullanılır. Örnek: » Bahçede çiçekleri suluyor. » Odasında ders çalışıyor. MUSTAFA GÜNESER

4. GELECEK ZAMAN (-ecek) Fiilin bildirdiği işin, oluşun, hareketin, içinde bulunulan zamandan sonra olacağını,

4. GELECEK ZAMAN (-ecek) Fiilin bildirdiği işin, oluşun, hareketin, içinde bulunulan zamandan sonra olacağını, yapılacağını bildirir. Örnek: » Yarın İstanbul’a gideceğim. » Önümüzdeki hafta tatile çıkacağız. MUSTAFA GÜNESER

5. GENİŞ ZAMAN (-r / -(a)r / -(e)r / -(ı)r / -(i)r / -(u)r

5. GENİŞ ZAMAN (-r / -(a)r / -(e)r / -(ı)r / -(i)r / -(u)r / -(ü)r) Eylemin her zaman tekrarlandığının bildirilmesinde ve genel yargıları anlatmakta kullanılır. Örnek: » Akşamları kitap okurum. » Her yaz köyümüze gideriz. MUSTAFA GÜNESER

B) DİLEK KİPLERİ Bu kiplerde zaman anlamı yoktur. Bu kipler bir isteği, arzuyu vs.

B) DİLEK KİPLERİ Bu kiplerde zaman anlamı yoktur. Bu kipler bir isteği, arzuyu vs. bildirir. Dilek kiplerinin dört çekimi vardır: 1. Gereklilik kipi 2. Şart kipi (dilek – şart) 3. İstek kipi 4. Emir kipi MUSTAFA GÜNESER

1. GEREKLILIK KIPI (-meli / -malı) Eylemin yapılmasının gerekli veya zorunlu olduğunu ifade eder.

1. GEREKLILIK KIPI (-meli / -malı) Eylemin yapılmasının gerekli veya zorunlu olduğunu ifade eder. Örnek: » Ödevlerini zamanında yapmalısın. » Düzenli çalışmalısın. > Gereklilik kipi bazen cümleye ihtimal anlamı katabilir. Örnek: » İstanbul’a varmış olmalı. (ihtimal) MUSTAFA GÜNESER

2. DİLEK-ŞART KİPİ (-se / -sa) Fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan

2. DİLEK-ŞART KİPİ (-se / -sa) Fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin dileğe ve şarta bağlı olduğunun bildirilmesini sağlar. Örnek: » Ödevlerini bitirsen dışarı çıkmana izin verebilirim. (şart) » Bu akşam sinemaya gitsek. (dilek) MUSTAFA GÜNESER

3. İSTEK KIPI (-e, -a) Cümleye istek, dilek, temenni anlamı katar. Genellikle I. tekil

3. İSTEK KIPI (-e, -a) Cümleye istek, dilek, temenni anlamı katar. Genellikle I. tekil ve I. çoğul çekimleri kullanılır. Örnek: » Eğri oturup, doğru konuşalım. » Bu akşam ben de sizinle geleyim. MUSTAFA GÜNESER

4. Emir Kipi (–) Eylemin yapılması gerektiğini emir şeklinde bildirir. Emir kipinin eki yoktur,

4. Emir Kipi (–) Eylemin yapılması gerektiğini emir şeklinde bildirir. Emir kipinin eki yoktur, kişi ekleriyle çekimlenir. Birinci tekil ve birinci çoğul şahsın emir çekimi yoktur. Örnek: » Biraz acele edin. » Bu konuyu sessizce dinleyin. MUSTAFA GÜNESER

FİİLERDE KİŞİ Fiilde bildirilen iş, oluş ya da durumun kim tarafından yapıldığını belirten eklerdir.

FİİLERDE KİŞİ Fiilde bildirilen iş, oluş ya da durumun kim tarafından yapıldığını belirten eklerdir. Örnek: » Bugün bir saat kitap okudum. cümlesinde “okumak” fiiline getirilen “-m” eki, fiilin kim tarafından (1. tekil kişi – ben) yapıldığını bildirmektedir. MUSTAFA GÜNESER

FİİLERDE KİŞİ Kişi (Şahıs) Fiil – Kip – Kişi Eki 1. tekil kişi (ben)

FİİLERDE KİŞİ Kişi (Şahıs) Fiil – Kip – Kişi Eki 1. tekil kişi (ben) Gel – di – m 2. tekil kişi (sen) Gel – di – n 3. tekil kişi (o) Gel – di 1. çoğul kişi (biz) Gel – di – k 2. çoğul kişi (siz) Gel – di – niz 3. çoğul kişi (onlar) Gel – di – ler MUSTAFA GÜNESER

FİLLERDE OLUMSUZLUK İşin, oluşun veya hareketin yapıldığını veya yapılabileceğini bildiren fiillere olumlu fiil; işin,

FİLLERDE OLUMSUZLUK İşin, oluşun veya hareketin yapıldığını veya yapılabileceğini bildiren fiillere olumlu fiil; işin, oluşun veya hareketin yapılmadığını veya yapılamayacağını bildiren fiillere olumsuz fiil denir. Örnek: » Kitap okuyacağım. (olumlu) » Kitap okumayacağım. (olumsuz) > Fiillerin olumsuz biçimleri, kip ve kişi ekinden önce “-me, -ma, mez, -maz” ekleri getirilerek yapılır. MUSTAFA GÜNESER

FİLLERDE SORU Fiiller, kendinden sonra eklenen “mı, mi, mu, mü” soru ekleriyle soru anlamı

FİLLERDE SORU Fiiller, kendinden sonra eklenen “mı, mi, mu, mü” soru ekleriyle soru anlamı kazanır. “mi” soru eki, kendinden önce gelen sözcüklerden ayrı, kendinden sonra gelen eklerle ise bitişik yazılır. Örnek: » Oralara da bahar geldi mi? » Sen dün okula gelmiş miydin? MUSTAFA GÜNESER

Çocuklar bahçede oynuyorlar. √ √ Seni gördükçe onu hatırlıyorum. √ Dışarı çıkıp biraz hava

Çocuklar bahçede oynuyorlar. √ √ Seni gördükçe onu hatırlıyorum. √ Dışarı çıkıp biraz hava alalım. √ √ Yarın daha erken gelmelisin. √ MUSTAFA GÜNESER Emir kipi İstek kipi √ Tüm sorularına cevap verir. Konuları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Dilek-şart kipi √ Karşıya geçerken dikkatli olmalısın. Ödevlerin erkenden bitirmiş. Gereklilik kipi Geniş zaman DİLEK KİPLERİ Gelecek zaman Şimdiki zaman Görülen geçmiş zaman Cümleler Duyulan geçmiş zaman HABER KİPLERİ

Uzaklardan bir ses duyuluyor. Emir kipi İstek kipi Dilek-şart kipi Gereklilik kipi Geniş zaman

Uzaklardan bir ses duyuluyor. Emir kipi İstek kipi Dilek-şart kipi Gereklilik kipi Geniş zaman DİLEK KİPLERİ Gelecek zaman Şimdiki zaman Görülen geçmiş zaman Cümleler Duyulan geçmiş zaman HABER KİPLERİ √ Nerede olduğunu öğreneceğim. √ Oraya gelince size de uğrarım. √ Bu şarkıyı ondan dinlemelisiniz. √ Yarın bu müzeyi ben de gezeyim. √ Bu taşındır diyerek Kâbe’yi diksem başına. √ Buradan sakın ayrılmasın. √ Gittiği yerden hemen dönse. √ MUSTAFA GÜNESER

Cümleler Her şey layık olduğu şeye dönüştü. Kipi Zaman bildiriyor Görülen geçmiş zaman Yarın

Cümleler Her şey layık olduğu şeye dönüştü. Kipi Zaman bildiriyor Görülen geçmiş zaman Yarın seninle İstanbul’a gidelim. √ İstek kipi İşi bitirmek için elinden geleni yapıyor. Şimdiki zaman Burada bir an önce uzaklaşmalıyız. √ √ √ Gereklilik kipi İnsan yalnız yüreğiyle doğruyu görebilir. Geniş zaman Bu etkinliği yarına kadar yapın. Emir kipi MUSTAFA GÜNESER Dilek bildiriyor √ √

Fiil Kip Kişi Çekimli Fiil koşmak Görülen geçmiş zaman II. tekil şahıs yürümek Geniş

Fiil Kip Kişi Çekimli Fiil koşmak Görülen geçmiş zaman II. tekil şahıs yürümek Geniş zaman I. çoğul şahıs yürürüz yazmak Gereklilik kipi II. çoğul şahıs yazmalısınız izlemek Duyulan geçmiş zaman III. çoğul şahıs kızmak Şimdiki zaman I. tekil şahıs yüzmek Gelecek zaman II. tekil şahıs temizlemek Dilek-şart kipi I. çoğul şahıs temizlesek uçmak İstek kipi I. tekil şahıs uçayım MUSTAFA GÜNESER koştun izlemişler kızıyorum yüzeceksin

çalışıyorum bakmalısın ıslandık söyleyelim taşımışlar uyuyacağım çizmişsin oynayayım topladık görmüşler Şimdiki zaman I. tekil

çalışıyorum bakmalısın ıslandık söyleyelim taşımışlar uyuyacağım çizmişsin oynayayım topladık görmüşler Şimdiki zaman I. tekil şahıs Gereklilik kipi 2. tekil şahıs Görülen geçmiş zaman 1. çoğul şahıs İstek kipi 1. çoğul şahıs Duyulan geçmiş zaman 3. çoğul şahıs Gelecek zaman 1. tekil şahıs Duyulan geçmiş zaman 2. tekil şahıs İstek kipi 1. tekil şahıs Görülen geçmiş zaman 1. çoğul şahıs Duyulan geçmiş zaman 3. çoğul şahıs dinlemişsiniz kesmeliyim yaşlanmışız bayatladı araştıracağız ödemişsin kaybettik yazsın saklansak konuşalım MUSTAFA GÜNESER Duyulan geçmiş zaman II. Çoğul şahıs Gereklilik kipi 1. tekil şahıs Duyulan geçmiş zaman 1. çoğul şahıs Görülen geçmiş zaman 3. tekil şahıs Gelecek zaman 1. çoğul şahıs Duyulan geçmiş zaman 2. tekil şahıs Görülen geçmiş zaman 1. çoğul şahıs Emir kipi 3. tekil şahıs Dilek-şart kipi 1. çoğul şahıs İstek kipi 1. çoğul şahıs