FLDE ATI 8 SINIF FLDE ATI FLDE ATI

  • Slides: 6
Download presentation
FİİLDE ÇATI 8. SINIF FİİLDE ÇATI

FİİLDE ÇATI 8. SINIF FİİLDE ÇATI

FİİLDE ÇATI �Cümlede, eylemin nesne alabilip alamamasına ya da öznenin, eylemde bildirilen işle ilgili

FİİLDE ÇATI �Cümlede, eylemin nesne alabilip alamamasına ya da öznenin, eylemde bildirilen işle ilgili olarak gösterdiği özelliğe eylem çatısı denir. Dolayısıyla, yüklemi eylem olmayan cümlelerde çatı aranmaz. �A. Nesnesine Göre Fiiller � 1. Geçişli Fiil � 2. Geçişsiz Fiil �B. Öznesine Göre Fiiller � 1. Etken Fiil � 2. Edilgen Fiil � 3. Dönüşlü Fiil � 4. İşteş Fiil

A-ÖZNESİNE GÖRE FİİLER �Türkçede eylemler, öznenin eylemle ilgili olarak gösterdiği özelliğe göre dörde ayrılır.

A-ÖZNESİNE GÖRE FİİLER �Türkçede eylemler, öznenin eylemle ilgili olarak gösterdiği özelliğe göre dörde ayrılır. � 1 -Etken Fiil: �Yüklemde belirtilen eylemi, öznenin kendisi yapıyorsa bu tür eylemlere “etken eylem”, özneye de “gerçek özne” denir.

ÖRNEKLER �Çocuk, yaramazlık yapan küçük kardeşini dövdü. �Dövme eylemini yapan kişi Çocuk’tur. �İhtiyar, deniz

ÖRNEKLER �Çocuk, yaramazlık yapan küçük kardeşini dövdü. �Dövme eylemini yapan kişi Çocuk’tur. �İhtiyar, deniz kenarında gemileri seyrediyordu. �Kuşlar, gün batmadan yuvalarına dönüyordu. �Ünlü şair, daha çok, aşk şiirleri yazıyormuş. �Öğretmenimiz, derste güzel şiirler okurdu.

� 1 -Edilgen Fiil: �Edilgen eylemin yüklem olduğu cümlelerde özne, yüklemde bildirilen işi yapmaz;

� 1 -Edilgen Fiil: �Edilgen eylemin yüklem olduğu cümlelerde özne, yüklemde bildirilen işi yapmaz; başkasının yaptığı işten etkilenir. Edilgen eylem, “-n” ve “-l” ekiyle türetilir ve cümleye “başkası tarafından yapılma” anlamı katar. Edilgen eylemin yüklem olduğu cümlede özne “sözde özne” olarak adlandırılır.

ÖRNEKLER �Küçük kardeş, yaramazlık yaptığı için dövüldü. �Dövülen kim? Denildiğinde Küçük Kardeş denir. �Küçük

ÖRNEKLER �Küçük kardeş, yaramazlık yaptığı için dövüldü. �Dövülen kim? Denildiğinde Küçük Kardeş denir. �Küçük Kardeş sözde öznedir. �Tüm raporlar genel müdüre sunuldu. – Ara sokaklardaki olaylara müdahale edildi. – Yangın kısa sürede söndürüldü. – Kitaptaki yanlışlar düzeltildi. – Duvarlar itinayla tamir edildi. – Bahçemizdeki ağaçlar makasla budandı.