Fizikai kmiai evolci A Vilgegyetem kialakulsa fizikai evolci

  • Slides: 18
Download presentation
Fizikai, kémiai evolúció

Fizikai, kémiai evolúció

A Világegyetem kialakulása fizikai evolúció • Alkotórészek kb. 15 -10 Md éve plazma állapotban

A Világegyetem kialakulása fizikai evolúció • Alkotórészek kb. 15 -10 Md éve plazma állapotban (szerkezettelen, sűrű) - tömörödés • Ősrobbanás – Big Bang – szétszóródás (biz: vörös eltolódás - távolodó fényforrásra utal) • Örökké tágul vagy 80 Md éves ciklusok? ?

Bolygók kialakulása • 1. Az elemi részecskékből protonok, neutronok majd atomok (H 2, He

Bolygók kialakulása • 1. Az elemi részecskékből protonok, neutronok majd atomok (H 2, He – ma is ezekből a legtöbb) • 2. Nagyobb rendszámú atomok, molekulák • 3. Tömörülés – Galaxisok, csillagok, bolygók • 4. Föld kora kb. 4, 6 Md év - radiometrikus kor ősföldek kőzetei - Hold kőzetek kora - meteoritok kora

Ősidő • Légkör és szilárd felszín kialakulása A rádioaktivitás miatt megolvadt anyag szilárdulás közben

Ősidő • Légkör és szilárd felszín kialakulása A rádioaktivitás miatt megolvadt anyag szilárdulás közben gömbhéjakba rendeződött • Kéregmozgások, vulkanizmus A Föld belső hője állandó mozgásban tartotta a lemezeket - lemeztektonika • Légkörben: CH 4, NH 3, H 2 S, H 2 O (gőz a kéregből), CO 2, CO – H 2, He elszökik (Föld típusú bolygók) – Reduktív légkör (másodlagos) • Folyékony víz nincs, forróság

Hidroszféra • A lehűléssel kicsapódás, esőzések, viharok • Kb. 3, 8 Md éve ősóceán

Hidroszféra • A lehűléssel kicsapódás, esőzések, viharok • Kb. 3, 8 Md éve ősóceán !!! a, oldja a kéreg és a légkör anyagait – egyszerű szvtl. anyagok (nitrát, karbonát…. ) Kémiai evolúció b, véd az UV ellen (nincs ózon, de több az energia) c, átengedi a fényt d, lehetőség a mozgásra

Miller kísérlet (1953) (H. Urey elmélete alapján Redukáló légkör, energia (villámlás…) Egyszerű szerves vegyületek

Miller kísérlet (1953) (H. Urey elmélete alapján Redukáló légkör, energia (villámlás…) Egyszerű szerves vegyületek keletkezhetnek Abiogén módon! De: Nem egy kísérletben keletkeztek, őslégkör összetétele nem ismert Tejsav, hangyasav, ecetsav, glicin, alanin, karbamid

Gyorsuló kémiai evolúció • Szerves vegyületek az ősóceánba, konc. nő • 10 m mélyre,

Gyorsuló kémiai evolúció • Szerves vegyületek az ősóceánba, konc. nő • 10 m mélyre, hogy ne essenek szét az UV hatására (UV miatt kevés O 2 keletkezett vízgőzből, ebből ózon - egyre közelebb lehetett a felszínhez a szerves anyag) • Kapcsolat alakulhatott ki közöttük a, kéreg ásványai (tengerfenék) porózus, nagy felületén b, bizonyos ásványok katalizáló hatására • Szerves makromolekulák – nukleinsavak, fehérjék, szénhidrátok…) !!!

 • Fokozatos töményedés, néhol kifagyás, beszáradás…) (Fox-Harada kísérlet) • Többnyire poláros, hidrofil molekulák

• Fokozatos töményedés, néhol kifagyás, beszáradás…) (Fox-Harada kísérlet) • Többnyire poláros, hidrofil molekulák közös mikrogömbökké, majd un. koacervátumokká álltak össze Ezekben fehérjék és nukleinsavak együtt + anyagfelvétel!!! Oparin elmélete (1920 -as évek) Létrejöhetnek sejtek abiogén úton • Cseppekben a molekulák hatottak egymásra Kapcsolat előnyös, megmaradt – szelekció!

Első sejtek • Koacervátum köré foszfatid réteg – szaporodó gömb – sejt! (először protocell)

Első sejtek • Koacervátum köré foszfatid réteg – szaporodó gömb – sejt! (először protocell) • Sejt: van örökítőanyag, határoló rendszer, szabályozott anyagcsere Az marad fenn, amelyikben a szabályozás jobb • Gánti Tibor – chemoton, egy önmagát szabályozó rendszer • Az első prokarióták 3, 5 md éve! - Dél-Afrika lemezes stromatolit - Shark Bay élő stromatolitok

Prokarióták evolúciója • Szerves anyagot használtak, anaerob heterotrof – O 2 nincs!, szerves anyag

Prokarióták evolúciója • Szerves anyagot használtak, anaerob heterotrof – O 2 nincs!, szerves anyag a tengerben • Lassan nő az O 2 szint, ezért az O 3! Szerves C forrás egyre fogyott – később ezek nagy része éppen emiatt kihalt • Autotróf - CO 2 C forrás + SH elektron donor • Autotrof – H 2 O elektron donor!!! + fényenergia segítségével bontja • O 3 nő – felsőbb vízrétegekben is lehet élni – kékmoszatok!

 • O 2, ózon gyarapodása – légkör oxidáló – anaerob szelekció (elzárt, mocsaras

• O 2, ózon gyarapodása – légkör oxidáló – anaerob szelekció (elzárt, mocsaras élőhely) UV szűrés – abiogén szerves anyag keletkezés egyre lehetetlenebb • 1. Korai eukarióták - Eukarióta sejt – mb. betüremkedések (? ), ezek leszakadása – belső membránrendszer + sejtváz fehérjecsövek, fonalak rendszere

 • 2. - Eukarióta sejt nagyobb, bekebelezett különféle prokariótákat - részleges lizoszómális lebontás

• 2. - Eukarióta sejt nagyobb, bekebelezett különféle prokariótákat - részleges lizoszómális lebontás - endoszimbiózis (Lynn Margulis elmélet). - a plasztiszok valamikor élt cianobaktériumok leszármazottai - sok millió év alatt az egykori endoszimbionták elvesztették önállóságukat, a sejt felügyelete alá kerültek és sejtorganellumokká váltak. - Génjeinek nagy része átkerült a sejtmagba. Eredeti, 4– 5000 Kb méretű DNS-ük kb. 200 Kb-ra csökkent, és mintegy 120 gént tartalmaz. A sejtmagba átkerült gének száma mintegy 800.

Endoszimbióta elmélet bizonyítékai • 1. Mitokondriumok csak osztódással, magukhoz hasonló struktúrákból jönnek létre •

Endoszimbióta elmélet bizonyítékai • 1. Mitokondriumok csak osztódással, magukhoz hasonló struktúrákból jönnek létre • 2. Prokarióta típusú, hiszton mentes (csupasz) DNS-e gyűrű alakú • 3. Rimoszóma 70 S (nem 80 S) – kisebb • 4. DNS, RNS szintézis gátolható • 5. Külső membrán eukarióta, belső prokarióta típus

 • 1 -1, 5 Md éve megjelentek az első többsejtűek Utódsejtek együtt maradtak

• 1 -1, 5 Md éve megjelentek az első többsejtűek Utódsejtek együtt maradtak – védelem, mozgás (? ) • Az evolúció felgyorsult, az ózonréteg növekedett • A felszíni vizekben sok fotoszintetizáló sejt, többsejtű moszat • Kialakulhattak a velük táplálkozó (váz nélküli) állatok

Ediacara fauna Ediacarai fauna (szilárd váz nélküli, bonyolultabb szervezetek). Eltűnésük jelzi a proterozoikum végét

Ediacara fauna Ediacarai fauna (szilárd váz nélküli, bonyolultabb szervezetek). Eltűnésük jelzi a proterozoikum végét

2010 paleontológiai szenzációja a gaboni Franceville közelében talált 2, 1 milliárd éves 250 fosszília,

2010 paleontológiai szenzációja a gaboni Franceville közelében talált 2, 1 milliárd éves 250 fosszília, melyek a legkorábbi multicelluláris (Metazoa) leletek. A 10 -12 cm-es organizmusok 20 -30 m-es sekély tengerekben telepesen éltek.