FINANCIRANJESUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA INFO dani

  • Slides: 10
Download presentation
FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA INFO dani 2019. godine o natječajima za dodjelu

FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA INFO dani 2019. godine o natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2019. godini Zagreb, 21. i 22. veljače 2019.

NATJEČAJI MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA 2019. n PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA Opći cilj: doprinijeti očuvanju

NATJEČAJI MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA 2019. n PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA Opći cilj: doprinijeti očuvanju vrijednosti i pozitivnoj percepciji javnosti o Domovinskom ratu n PSIHOLOŠKO I SOCIJALNO OSNAŽIVANJE TE PODIZANJE KVALITETE ŽIVLJENJA HRVATSKIH BRANITELJA, HRVATSKIH BRANITELJA S INVALIDITETOM, HRVI, STRADALNIKA I ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA I NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA Opći cilj: doprinijeti podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata § SUDIONICI I STRADALNICI DRUGOGA SVJETSKOG RATA Opći cilj: doprinijeti skrbi i zaštiti interesa sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata te promicanju i očuvanju tradicije borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI NA NATJEČAJE n • • PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA udruga registrirana sukladno

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI NA NATJEČAJE n • • PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja udruga koja je uskladila statut sa Zakonom o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda) PSIHOLOŠKO I SOCIJALNO OSNAŽIVANJE TE PODIZANJE KVALITETE ŽIVLJENJA HRVATSKIH BRANITELJA, HRVATSKIH BRANITELJA S INVALIDITETOM, HRVI, STRADALNIKA I ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA I NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja udruga koja je uskladila statut sa Zakonom o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda)

§ SUDIONICI I STRADALNICI DRUGOGA SVJETSKOG RATA • biti udruga registrirana sukladno Zakonu o

§ SUDIONICI I STRADALNICI DRUGOGA SVJETSKOG RATA • biti udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (promicanje borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma, te zaštita interesa i skrb o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja • biti udruga koja je uskladila statut sa Zakonom o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda)

OSNOVNE INFORMACIJE n Datum raspisivanja natječaja: 30. siječnja 2019. godine n Rok za dostavu

OSNOVNE INFORMACIJE n Datum raspisivanja natječaja: 30. siječnja 2019. godine n Rok za dostavu prijava: 1. ožujka 2019. godine n Objava na www. branitelji. gov. hr n Temelj: Strateški plan Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2019. – 2021. godine n Jedan Prijavitelj može prijaviti najviše dva projekta po pojedinom natječaju, koliko mu se može i odobriti

NATJEČAJNI IZNOSI n PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA: 5. 600. 000, 00 kuna • najmanji

NATJEČAJNI IZNOSI n PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA: 5. 600. 000, 00 kuna • najmanji iznos koji se može tražiti: 10. 000, 00 kuna • najveći iznos koji se može tražiti: 450. 000, 00 kuna n PSIHOLOŠKO I SOCIJALNO OSNAŽIVANJE TE PODIZANJE KVALITETE ŽIVLJENJA HRVATSKIH BRANITELJA, HRVATSKIH BRANITELJA S INVALIDITETOM, HRVI, STRADALNIKA I ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA I NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA: 9. 000, 00 kuna • najmanji iznos koji se može tražiti: 10. 000, 00 kuna • najveći iznos koji se može tražiti: 900. 000, 00 kuna § SUDIONICI I STRADALNICI DRUGOGA SVJETSKOG RATA 900. 000, 00 kuna • najmanji iznos koji se može tražiti: 10. 000, 00 kuna • najveći iznos koji se može tražiti: 250. 000, 00 kuna

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA n UPUTE ZA PRIJAVITELJE Obrasci za prijavu: • obrazac opisa projekta •

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA n UPUTE ZA PRIJAVITELJE Obrasci za prijavu: • obrazac opisa projekta • obrazac proračuna projekta • obrazac životopisa • obrazac izjave o partnerstvu • obrazac izjave o financiranim programima i projektima organizacije iz javnih izvora ili sredstava prihoda od igara na sreću • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja Obrasci za provedbu: • obrazac ugovora (Prilog: opća pravila i obveze) • obrazac opisnog izvješća • obrazac financijskog izvješća obrazac izjave o korištenju računa isključivo u svrhu provedbe projekta n DODATNA DOKUMENTACIJA • Odluka o raspisivanju natječaja • Strateški plan Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje od 2019. - 2021. godine

UPUTE ZA PRIJAVITELJE Definirani svi kriteriji natječaja: • ciljevi natječaja kojima projekt mora doprinijeti

UPUTE ZA PRIJAVITELJE Definirani svi kriteriji natječaja: • ciljevi natječaja kojima projekt mora doprinijeti • prihvatljivost prijavitelja i potencijalnih partnera za dodjelu bespovratnih sredstava • prihvatljive aktivnosti • veličina iznosa bespovratne pomoći (najmanji i najveći) • opći kriteriji natječaja • prihvatljive aktivnosti • predviđeno trajanje projekta i lokacija provedbe projekta • prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi • način podnošenja prijava • daljnji koraci i vremenski okvir postupka ocjenjivanja projektnih prijedloga (indikativni kalendar natječajnog postupka) • evaluacijski obrazac po kojemu će se obaviti ocjenjivanje projektnih prijedloga, stoga se savjetuje prijaviteljima da ga prouče kako bi vidjeli zadovoljava li njihov sve zadane kriterije i dr.

NATJEČAJNI POSTUPAK n Pregled prijava u odnosu na propisane formalne uvjete natječaja – Povjerenstvo

NATJEČAJNI POSTUPAK n Pregled prijava u odnosu na propisane formalne uvjete natječaja – Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta natječaja n Procjena prijava koje su zadovoljile propisane formalne uvjete natječaja - Stručna skupina za procjenu prijava projekata n Bodovna lista – prijave raspoređene prema broju ostvarenih bodova n Od prijavitelja se traži dodatna dokumentacija n Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava i UGOVARANJE