FINANCIRANJESUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA INFO dani

  • Slides: 9
Download presentation
FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA INFO dani 2017. godine o natječajima za dodjelu

FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA INFO dani 2017. godine o natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2017. godini Zagreb, 9. i 10. ožujka 2017.

NATJEČAJI MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA 2017. n PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA Opći cilj: doprinijeti očuvanju

NATJEČAJI MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA 2017. n PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA Opći cilj: doprinijeti očuvanju vrijednosti i pozitivnoj percepciji javnosti o Domovinskom ratu n PSIHOLOŠKO I SOCIJALNO OSNAŽIVANJE TE PODIZANJE KVALITETE ŽIVLJENJA HRVATSKIH BRANITELJA, HRVATSKIH BRANITELJA S INVALIDITETOM, HRVI, STRADALNIKA I ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA, ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA Opći cilj: doprinijeti podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI NA NATJEČAJE n PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA: - udruge iz Domovinskog rata

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI NA NATJEČAJE n PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA: - udruge iz Domovinskog rata čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata (vidljivo iz Statuta udruge) n PSIHOLOŠKO I SOCIJALNO OSNAŽIVANJE TE PODIZANJE KVALITETE ŽIVLJENJA HRVATSKIH BRANITELJA, HRVATSKIH BRANITELJA S INVALIDITETOM, HRVI, STRADALNIKA I ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA, ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA: - udruge iz Domovinskog rata čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata (vidljivo iz Statuta udruge)

OSNOVNE INFORMACIJE n Datum raspisivanja natječaja: ožujak 2017. godine n Rok za dostavu prijava:

OSNOVNE INFORMACIJE n Datum raspisivanja natječaja: ožujak 2017. godine n Rok za dostavu prijava: travanj 2017. godine n Objava na www. branitelji. gov. hr n Temelj: Strateški plan Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2017. – 2019. godine n Na pojedini natječaj moći će se prijaviti i odobriti najviše dva projekta.

NATJEČAJNI IZNOSI n Natječajem će biti utvrđeno: • visina bespovratnih sredstava koja će se

NATJEČAJNI IZNOSI n Natječajem će biti utvrđeno: • visina bespovratnih sredstava koja će se dodjeljivati po pojedinom natječaju • najmanji i najveći iznos koji se po pojedinom natječaju može tražiti i odobriti za pojedini projekt Visina bespovratnih sredstava koja će se dodjeljivati po pojedinom natječaju, kao i najmanji i najveći iznosi koji se mogu tražiti i odobriti za jedan projekt po pojedinom natječaju, utvrdit će se na osnovu iskazanih potreba i problema udruga prepoznatih u prošlogodišnjem i ranijim natječajima Ministarstva hrvatskih branitelja za udruge iz Domovinskog rata, a u okviru planiranih sredstava potpore udrugama iz Domovinskog rata u 2017. godini.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA n UPUTE ZA PRIJAVITELJE Obrasci za prijavu: • opisni obrazac • obrazac

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA n UPUTE ZA PRIJAVITELJE Obrasci za prijavu: • opisni obrazac • obrazac proračuna • obrazac životopisa • obrazac izjave o partnerstvu • obrazac izjave o financiranim programima i projektima organizacije iz javnih izvora ili sredstava prihoda od igara na sreću • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja Obrasci za provedbu: • obrazac ugovora (Prilog: opća pravila i obveze) • obrazac opisnog izvješća • obrazac financijskog izvješća n DODATNA DOKUMENTACIJA • Odluka o raspisivanju natječaja • Strateški plan Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje od 2017. - 2019. godine • Legende aktivnosti i korisnici za Opisni obrazac

UPUTE ZA PRIJAVITELJE Definirani svi kriteriji natječaja: • ciljevi i prioriteti natječaja kojima projekt

UPUTE ZA PRIJAVITELJE Definirani svi kriteriji natječaja: • ciljevi i prioriteti natječaja kojima projekt mora doprinijeti • prihvatljivost prijavitelja i potencijalnih partnera za dodjelu bespovratnih sredstava • prihvatljive aktivnosti • veličina iznosa bespovratne pomoći (najmanji i najveći) • opći kriteriji natječaja • prihvatljive aktivnosti • predviđeno trajanje projekta i lokacija provedbe projekta • prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi • način podnošenja prijava • daljnji koraci i vremenski okvir postupka ocjenjivanja projektnih prijedloga (indikativni kalendar natječajnog postupka) • evaluacijski obrazac po kojemu će se obaviti ocjenjivanje projektnih prijedloga, stoga se savjetuje prijaviteljima da ga prouče kako bi vidjeli zadovoljava li njihov sve zadane kriterije i dr.

NATJEČAJNI POSTUPAK n Pregled prijava u odnosu na propisane formalne uvjete natječaja – Povjerenstvo

NATJEČAJNI POSTUPAK n Pregled prijava u odnosu na propisane formalne uvjete natječaja – Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta natječaja n Procjena prijava koje su zadovoljile propisane formalne uvjete natječaja - Stručna skupina za procjenu prijava projekata za pojedini natječaj n Bodovna lista – prijave raspoređene prema broju ostvarenih bodova n Od prijavitelja se traži dodatna dokumentacija n Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava i UGOVARANJE