Filozofie jazyka v praxi David Oppl 3122021 1

  • Slides: 8
Download presentation
Filozofie jazyka v praxi David Oppl 3/12/2021 1

Filozofie jazyka v praxi David Oppl 3/12/2021 1

Cíl práce l Poukázání na význam denně používaných slov, který se zdá jednoznačný, avšak

Cíl práce l Poukázání na význam denně používaných slov, který se zdá jednoznačný, avšak málokdo jej dokáže vysvětlit. 3/12/2021 2

1. PROČ? aneb PROČ je otázka PROČ? PRO Člověka tak důležitá l Základ filozofie

1. PROČ? aneb PROČ je otázka PROČ? PRO Člověka tak důležitá l Základ filozofie a vědy - věda začíná tam, kde se ptáme Proč? l Každodenní použití otázky Proč? - každá odpověď na otázku Proč? vyvolává další otázku Proč? l Způsob odpovědí na otázku Proč? - příčinou - důvodem 3/12/2021 => Princip verifikace 3

2. Čas aneb „Nevíte, kolik je hodin? “ l Význam slova čas - série

2. Čas aneb „Nevíte, kolik je hodin? “ l Význam slova čas - série po sobě jdoucích změn l Možnosti rozdělení času - minulost, přítomnost a budoucnost - „před“ a „po“ l Existuje časoprostor (prostoročas)? - čas má směr - časem se nemůžeme pohybovat - v čase nejsou místa, která by byla zaujímána 3/12/2021 4

3. Pravda aneb kdo „má“ pravdu a kdo ne l Význam slova pravda -

3. Pravda aneb kdo „má“ pravdu a kdo ne l Význam slova pravda - událost shodující se s obrazem skutečnosti daného člověka l Způsob pohledu na pravdu - pravda je stav poznání, který člověk přijal jako definitivní - pravda je na konci nekonečna, vše před ní je pouze poznání - pravda je jen jedna jediná - konstantní l Pravda v minulosti - tresty za veřejné mluvení „nepravdy“ 3/12/2021 5

4. Subjekt a Objekt – je jejich věcný význam protikladný, jak se zdá? l

4. Subjekt a Objekt – je jejich věcný význam protikladný, jak se zdá? l Význam slov subjekt a objekt - subjekt - činitel, jedinec - objekt - předmět l Základ od kterého se můžeme odvíjet - absolutně nepodmíněný princip lidského poznání - Já = Já (pokud je subjekt předmětem svého vlastního myšlení, to co je kladeno je totožné s tím, co klade) 3/12/2021 6

Závěr l Význam denně používaných slov nemusí být vždy zcela jednoznačný. l Při hlubším

Závěr l Význam denně používaných slov nemusí být vždy zcela jednoznačný. l Při hlubším zamyšlení můžeme dojít k velmi zajímavým poznatkům. 3/12/2021 7

Děkuji za pozornost. 3/12/2021 8

Děkuji za pozornost. 3/12/2021 8