FILOSOFIA MODERNA IMMANUEL KANT IMMANUEL KANT XVIII 1

  • Slides: 11
Download presentation
FILOSOFIA MODERNA IMMANUEL KANT

FILOSOFIA MODERNA IMMANUEL KANT

IMMANUEL KANT- XVIII (1) PRINCIPIS GENERALS § De formació racionalista, la lectura de l’obra

IMMANUEL KANT- XVIII (1) PRINCIPIS GENERALS § De formació racionalista, la lectura de l’obra de Hume li fa plantejar la necessitat de cercar un model epistemològic alternatiu i de síntesi entre l’enfoc racionalista i l’empirista. § Exposa aquest model, entre d’altres obres, en les tres grans Crítiques: § Crítica de la raó pura § Crítica de la raó pràctica § Crítica del judici 2

KANT (2) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA -1 ELS INTERROGANTS § La primera crítica

KANT (2) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA -1 ELS INTERROGANTS § La primera crítica aborda el primer dels interrogants que, segons Kant, són l’objecte de la filosofia: § Què puc conèixer? (epistemologia) § Què he de fer? § Què tinc dret a esperar? § Tots tres interrogants són aspectes particulars de la problemàtica global dela filosofia: ¿Què és l’home? 3

KANT (3) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA -2 CLASSES DE JUDICIS § Judicis Analítics:

KANT (3) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA -2 CLASSES DE JUDICIS § Judicis Analítics: el seu predicat no afegeix una informació nova a la ja continguda en el concepte del subjecte. § Judicis Sintètics: el seu predicat afegeix una informació nova, diferent de la continguda en el concepte del subjecte. § Judicis a Priori: La seva veritat o falsedat és independent de l’experiència. § Judicis a Posteriori: La seva veritat o falsedat depèn de l’experiència 4

KANT (4) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA -3 JUDICIS SINTÈTICS A PRIORI § Concepció

KANT (4) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA -3 JUDICIS SINTÈTICS A PRIORI § Concepció clàssica racionalista que Kant rebutja: § Tots els judicis analítics són a priori § Tots els judicis sintètics són a posteriori § Si això fos així, § els judicis universal i necessàriament vertaders no ampliarien el nostre coneixement, i § els judicis que amplien el nostre coneixement no serien universal ni necessàriament vertaders. § La ciència és possible sobre la base d’un tercer tipus de judicis, que amplien el nostre coneixement i són universal i necessàriament vertaders: § Judicis sintètics a priori 5

KANT (5) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA - 4 COM ÉS POSSIBLE LA CIÈNCIA?

KANT (5) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA - 4 COM ÉS POSSIBLE LA CIÈNCIA? § Parts de la crítica i temes abordats: § Estètica transcendental § Anàlisi de les formes a priori de la Sensibilitat § Com és possible la Matemàtica com a ciència? § Analítica transcendental § Anàlisi de les formes a priori de l’Enteniment. § Com és possible la Física com a ciència? § Dialèctica transcendental § Anàlisi de les Idees de la Raó § És possible la Metafísica com a ciència? 6

KANT (6) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA - 5 ESTÈTICA TRANSCENDENTAL § Espai i

KANT (6) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA - 5 ESTÈTICA TRANSCENDENTAL § Espai i temps, formes a priori (intuïcions pures) a través de les quals la Sensibilitat del Subjecte ordena els continguts a posteriori (sensacions = intuïcions empíriques). § En conèixer, doncs, transformem (donem forma). El resultat, el fenomen, no és doncs coneixement de la realitat en si (noümen). matèria/forma en Aristòtil. § “encara que tot el nostre coneixement comença amb l’experiència, no per això es pot dir que tot ell prové de l’experiència” 7

KANT (7) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA - 6 ANALÍTICA TRANSCENDENTAL § L’enteniment és

KANT (7) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA - 6 ANALÍTICA TRANSCENDENTAL § L’enteniment és la facultat dels conceptes, que ens permeten comprendre (no tal sols sentir) la realitat fenomènica. § Com en la sensibilitat, també en l’enteniment distingeix formes (a priori) –els conceptes purs o categories- i continguts (a posteriori) – els conceptes experimentals. § Si Espai i temps són les nostres formes de sentir, les Categories són les nostres formes de pensar. 8

KANT (8) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA - 7 COM ÉS POSSIBLE LA CIÈNCIA?

KANT (8) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA - 7 COM ÉS POSSIBLE LA CIÈNCIA? § La Matemàtica és possible com a ciència perquè es basa en Judicis Sintètics a priori a partir de l’anàlisi de les formes pures de la sensibilitat (espai i temps). § La Física és possible com a ciència perquè es basa en Judicis Sintètics a priori a partir de l’anàlisi de les formes pures de l’enteniment (categories), com ara Causa, Substància. . . 9

KANT (9) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA - 8 DIALÈCTICA TRANSCENDENTAL § Les Idees

KANT (9) CRÍTICA DE LA RAÓ PURA - 8 DIALÈCTICA TRANSCENDENTAL § Les Idees de la Raó són grans principis unificadors de la nostra experiència: Jo, Déu, Món. § La Metafísica és la reflexió entorn d’aquestes Idees (les tres substàncies cartesianes). És resultat de l’aspiració humana de superar els condicionants del propi coneixement i assolir coneixements absoluts. § Es tracta d’una aspiració impossible de realitzar: No podem conèixer la realitat “en si”. Conèixer és, inevitablement, transformar. § No és possible la metafísica com a ciència, perquè no és possible conèixer al marge de les Formes de conèixer que inevitablement ens condicionen. 10

LA FILOSOFIA DE KANT RACIONALISME conflueixen en respon a EMPIRISME EMANCIPACIÓ DE L’INDIVIDU pretén

LA FILOSOFIA DE KANT RACIONALISME conflueixen en respon a EMPIRISME EMANCIPACIÓ DE L’INDIVIDU pretén possibiliten ELS INTERESSOS DE LA RAÓ son ¿QUÈ PUC CONÈIXER? ¿QUÉ HE DE FER? Elements que ho fan possible INTUICIONS A PRIORI per ACTUAR PER DEURE CATEGORÍES són ¿QUÈ PUC ESPERAR? per SER LLIURE I RACIONAL LA FELICITAT tan sols si son SUBSTANCIA ESPAI com a s’expressa en el s’experimenta en la de RELACIÓ TEMPS determinen la síntesi de CAUSA-EFECTE IMPERATIU CATEGÒRIC és determinen Educar-se MANDAT DE LA VOLUNTAD IMAGINACIÓ és la convergència de PERFECCIÓ implica Autoconèixer-se CONEIXEMENT POSSIBLE I REAL CONCEPTE FORMAL el seu àmbit i el seu límit és AMISTAT CULTURA LLEI MORAL i BELLESA UN ESTAT que garanteixi INCONDICIONAT se dona a si mateix la llei moral UNIVERSAL LLEI DE LA NATURALESA LA JUSTÍCIA LA NATURALESA DIGNITAT amb CIUTADÀ DE DOS MONS FI EN SI MATEIX és les tres preguntes es resumeixen ¿QUÈ ÉS L’HOME? RESPECTE les tres preguntes es resumeixen 11