Filmanalyse kortfilm Dennis VOK d 2 2 Metodiske

  • Slides: 21
Download presentation
Filmanalyse kortfilm Dennis VOK d. 2. 2 Metodiske tilgange, filmiske virkemidler, didaktiske overvejelser

Filmanalyse kortfilm Dennis VOK d. 2. 2 Metodiske tilgange, filmiske virkemidler, didaktiske overvejelser

Forskellige metodiske tilgange til analysearbejdet: �Biografisk metode sammenhængen ml. instruktør og film er udgangspunktet

Forskellige metodiske tilgange til analysearbejdet: �Biografisk metode sammenhængen ml. instruktør og film er udgangspunktet (Carl Th. dreyer) �Sociologisk metode samfundet/tiden er udgangspunktet �Nykritisk metode det autonome værk er udgangspunktet �Ræceptionsæstetisk metode oplevelsen er udgangspunktet �Fænomenologisk tilgang

Filmens æstetik: indhold/udtryk filmens hvad? hvordan? : �(indhold) Handlingsplan – handling, miljø, dialog m.

Filmens æstetik: indhold/udtryk filmens hvad? hvordan? : �(indhold) Handlingsplan – handling, miljø, dialog m. m. �(udtryk) – score, klipning, kameravinkler og – bevægelser, lys, lyd m. m. �De to analyseniveauer belyser hinanden og spiller løbende sammen

Filmens komposition: �Den indre komposition (det dramaturgiske niveau: filmens handling) kan beskrives vha. berettermodellen,

Filmens komposition: �Den indre komposition (det dramaturgiske niveau: filmens handling) kan beskrives vha. berettermodellen, aktantmodellen eller andet �Den ydre komposition: filmens opdeling i indstillinger, scener og sekvenser (det tekniske)

Andre væsentlige elementer i en filmanalyse: �Personkarakteristik (filmens hvem? ) �Miljø/location (filmens hvor? )

Andre væsentlige elementer i en filmanalyse: �Personkarakteristik (filmens hvem? ) �Miljø/location (filmens hvor? ) �Handlingen (filmens hvad? )

Hvem fortæller? �Den alvidende fortæller (kan se alt) �Den registrerende fortæller (er mere objektiv,

Hvem fortæller? �Den alvidende fortæller (kan se alt) �Den registrerende fortæller (er mere objektiv, ’fluenpå-væggen’) �Personalfortælleren (er begrænset til én person) �Jegfortælleren (meget begrænset fortælleform, ses i f. eks. i Vinterbergs Drengen der gik baglæns) Vurder altid om filmen primært er fortalt subjektivt eller objektivt

Kameraindstillinger: �Distance: Supertotal, halvtotal, halvnær, supernær, ultranær �Kameravinkel: frø-, fugle-, normalperspektiv �Kamerabevægelser: panorering, tiltning,

Kameraindstillinger: �Distance: Supertotal, halvtotal, halvnær, supernær, ultranær �Kameravinkel: frø-, fugle-, normalperspektiv �Kamerabevægelser: panorering, tiltning, håndholdt kamera, zoom, travelling, steadycam…

Klipningen: �Klipningen en spiller en rolle på handlings- og / eller fortælleplanet. (indhold/form) �Man

Klipningen: �Klipningen en spiller en rolle på handlings- og / eller fortælleplanet. (indhold/form) �Man taler om: �Kontinuitetsklipning �Eliptisk klipning (billeder blænder over hinanden) �Montageklipning (sammenhæng dog ikke i tid) �Krydsklipning (klipning ml. to handlinger som mødes) �Parallelklipning (klipning ml. to handling som ikke mødes) �Lydbro (når lyden til nyt klip begynder før klippet) �Det der laver rytmen og intensiteten i filmen?

Lys og lyd: �Lys og farve: �Hvilken grundfarve har filmen? Vi checker Dennis. �Lyd:

Lys og lyd: �Lys og farve: �Hvilken grundfarve har filmen? Vi checker Dennis. �Lyd: der skelnes ml. effektlyd og synkronlyd - også filmmusikken (scoren) på fortælleplanet hører under punktet ’lyd’

Filmanalyse er ligesom litterær analyse: �et spørgsmål om at vurdere relevante elementer ud fra

Filmanalyse er ligesom litterær analyse: �et spørgsmål om at vurdere relevante elementer ud fra filmen selv og de spørgsmål den stiller. �Tænk også på: �Intertekstualitet �Hvordan vi udfylder filmens tomme pladser og hvad der får os til det… �Filmens genre – og dens betydning for analysen �Og som med litteraturen: Se filmen så mange gange som muligt

Dennis m. fl. �Genre: kortfilm dvs. : � En kort, komprimeret fortælling �Som kan

Dennis m. fl. �Genre: kortfilm dvs. : � En kort, komprimeret fortælling �Som kan sammenlignes med et digt eller en novelle �Og som har en anden fortællemåde end mainstreamfilm �Normalt kendetegnet ved få replikker

Richard Raskins 7 parametre: 1. Skildret fra en primær persons vinkel (Dennis) 2. Som

Richard Raskins 7 parametre: 1. Skildret fra en primær persons vinkel (Dennis) 2. Som træffer et vigtigt valg (at invitere pigen på pizza) 3. Indeholder et element af overraskelse (der er flere her) 4. Lyden er vigtig 5. En central rekvisit (Dennis : o)))))) ) 6. Plads til modtagerens deltagelse (tomme pladser kamerabevægelser) 7. Filmen afsluttes som en helhed

Dennis �Indre komposition (det som foregår på handlingsplanet): �Protagonisten hos mor �Der trækkes en

Dennis �Indre komposition (det som foregår på handlingsplanet): �Protagonisten hos mor �Der trækkes en forbindelse mellem fortid og nutid �Ydre komposition: Hvor mange scener? Hjemme – ude - hjemme �Brug af fx aktantmodel / berettermodel?

Dennis �Personkarakteristik: �Runde eller flade personer. Flade personer er typer (gammel, ung) som kun

Dennis �Personkarakteristik: �Runde eller flade personer. Flade personer er typer (gammel, ung) som kun karakteriseres vha. udseende og enkelte handlinger �Miljø �Tre / fire enkle locations

Dennis �Fortæller: �Personalfortæller, knyttet til protagonisten �Indstillinger, der viser protagonisten indefra �Bemærk også brugen

Dennis �Fortæller: �Personalfortæller, knyttet til protagonisten �Indstillinger, der viser protagonisten indefra �Bemærk også brugen af effekter på lydsiden overvejende fortalt subjektivt

Dennis: kameraføring �Kamera: �Distance: �Vinkel: �Bevægelser:

Dennis: kameraføring �Kamera: �Distance: �Vinkel: �Bevægelser:

Dennis �Klipning: �Rolig klipning, bruges til at sammentrække tiden �I filmens mest afgørende øjeblikke

Dennis �Klipning: �Rolig klipning, bruges til at sammentrække tiden �I filmens mest afgørende øjeblikke klippes der hurtigt (og modtageren danner inferenser).

�Lys, farve: �Varme / kolde �Brug af filter �Lyd: �synkronlyd e �effektlyd (underlægningsmusik som

�Lys, farve: �Varme / kolde �Brug af filter �Lyd: �synkronlyd e �effektlyd (underlægningsmusik som beskriver følelserne i scenen).

Filmens temaer: Dennis �Ungdom �ensomhed �mobning �Kærlighed > < fraværet af kærlighed (negationen) �Manderoller

Filmens temaer: Dennis �Ungdom �ensomhed �mobning �Kærlighed > < fraværet af kærlighed (negationen) �Manderoller / kvinderoller

Hvad kan filmen i undervisningen? �Hvorfor filmanalyse? (Andre udtryksformer)

Hvad kan filmen i undervisningen? �Hvorfor filmanalyse? (Andre udtryksformer)

Litteratur �Pilegaard Larsen (2010): Medier og medieundervisning, Gyldendal �http: //www. dr. dk/kortfilm/index 2. asp?

Litteratur �Pilegaard Larsen (2010): Medier og medieundervisning, Gyldendal �http: //www. dr. dk/kortfilm/index 2. asp? page. ID=leksik on 1&menu. ID=m_2 �www. dfi. dk / FAT om kortfilm �www. dansklf. dk / Dennis �Scoop �Mediehåndbogen (2005), Dansklf,