Fig 1 Vem som svarat p enkten 10

  • Slides: 31
Download presentation
Fig 1 Vem som svarat på enkäten 10% 2% Patienten ensam skriftligt 0% 2%

Fig 1 Vem som svarat på enkäten 10% 2% Patienten ensam skriftligt 0% 2% Patienten mha anhörig/ närstående eller vårdpersonal Annan 25% Endast vårdpersonal Endast närstående 61% Uppgift saknas

Fig 2 Boende Män <75 år Kvinnor <75 år 11%3% 9%4% 3 Särskilt boende

Fig 2 Boende Män <75 år Kvinnor <75 år 11%3% 9%4% 3 Särskilt boende 86% 87% Män >=75 år 15% 24% 1 Eget boende, ej hemtjänst 2 Eget boende med hemtjänst Kvinnor >=75 år 26% 42% 61% 32%

Fig 3 Rörlighet Män <75 år 6% Kvinnor <75 år 6% 10% 7% 1

Fig 3 Rörlighet Män <75 år 6% Kvinnor <75 år 6% 10% 7% 1 Kan röra sig inom- och utomhus 2 Inom- men inte utomhus 3 Varken inom- eller utomhus 84% 88% Män >=75 år Kvinnor >=75 år 21% 15% 14% 53% 70% 25%

Fig. 4 Andel –oberoende i personligt ADL 100% 8% 29% 80% 30% 60% Beroende

Fig. 4 Andel –oberoende i personligt ADL 100% 8% 29% 80% 30% 60% Beroende 92% 40% Oberoende 71% 70% 3 mån 12 mån 20% 0% Före stroke

Fig. 5 Oberoende i personligt ADL Västernorrlands Gävleborgs Norrbottens Värmlands Jämtlands Hallands Skåne Dalarnas

Fig. 5 Oberoende i personligt ADL Västernorrlands Gävleborgs Norrbottens Värmlands Jämtlands Hallands Skåne Dalarnas Västra Götalands -----Riket----Stockholms Kalmar Västerbottens Örebro Östergötlands Jönköpings Uppsala Västmanlands Södermanlands Blekinge Kronobergs Gotlands 78, 4 78, 1 77, 6 76, 9 76, 3 75, 4 75, 2 75, 1 74, 8 74, 4 74, 3 73, 8 73, 7 73, 5 73, 3 73 72, 8 71, 4 70, 6 70, 3 0 20 40 procent 60 80 100

Fig. 6 Hushålls-ADL, andel beroende 80% 70% 67% 66% 60% 62% 54% 50% 40%

Fig. 6 Hushålls-ADL, andel beroende 80% 70% 67% 66% 60% 62% 54% 50% 40% 34% 30% Städning Matinköp 30% 23% 20% 10% 0% Män <75 år Kvinnor <75 år Män >=75 år Kvinnor >=75 år

Fig. 7 Oberoende i personligt ADL och hushålls-ADL Västernorrlands län 49, 20% Dalarnas län

Fig. 7 Oberoende i personligt ADL och hushålls-ADL Västernorrlands län 49, 20% Dalarnas län 46, 70% Kalmar län 45, 30% Södermanlands län 44, 80% Gävleborgs län 44, 50% Uppsala län 44, 40% Värmlands län 44, 00% Jämtlands län 43, 90% Östergötlands län 43, 50% Norrbottens län 43, 50% -----Riket----- 42, 70% Stockholms län 42, 60% Skåne län 42, 40% Västerbottens län 42, 20% Hallands län 41, 40% Kronobergs län 41, 30% Västra Götalands län 41, 20% Blekinge län 40, 40% Västmanlands län 40, 30% Gotlands län 39, 60% Örebro län 39, 50% Jönköpings län 39, 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig 8 Beroende av anhöriga Män <75 år Kvinnor <75 år 10% 11% 26%

Fig 8 Beroende av anhöriga Män <75 år Kvinnor <75 år 10% 11% 26% 64% Män >=75 år 21% 43% 35% 34% 56% Kvinnor >=75 år 19% 54% 26% 1 Nej, inte alls 2 Ja, delvis 3 Ja, helt beroende

Fig 9 Självupplevt allmäntillstånd Män <75 år Dåligt/ Mycket dåligt Kvinnor <75 år Dåligt/

Fig 9 Självupplevt allmäntillstånd Män <75 år Dåligt/ Mycket dåligt Kvinnor <75 år Dåligt/ Mycket dåligt 17% 83% Gott/ Mycket gott Män >=75 år Dåligt/ Mycket dåligt 26% 74% 83% Gott/ Mycket gott Kvinnor >=75 år Dåligt/ Mycket dåligt 32% Gott/ Mycket gott 68% Gott/ Mycket gott

Fig 10 Gott eller mycket gott självupplevt allmäntillstånd Västernorrlands län 82, 7% Blekinge län

Fig 10 Gott eller mycket gott självupplevt allmäntillstånd Västernorrlands län 82, 7% Blekinge län 82, 1% Kalmar län 81, 1% Östergötlands län 80, 7% Norrbottens län 80, 1% Dalarnas län 79, 7% Södermanlands län 78, 7% Västerbottens län 78, 5% Värmlands län 78, 2% Jönköpings län 78, 2% Hallands län 78, 0% Uppsala län 77, 6% Gävleborgs län 77, 4% -----Riket----- 76, 6% Örebro län 76, 0% Kronobergs län 76, 0% Jämtlands län 75, 9% Skåne län 75, 1% Västmanlands län 74, 9% Västra Götalands län 74, 8% Stockholms län 73, 2% Gotlands län 71, 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig 11 Behov av smärtlindring som upplevts inte alls ha tillgodosetts 20, 0% 16,

Fig 11 Behov av smärtlindring som upplevts inte alls ha tillgodosetts 20, 0% 16, 8% 15, 0% 11, 8% 11, 7% 8, 9% 10, 0% 5, 0% 0, 0% Män <75 år Kvinnor <75 år Män >=75 år Kvinnor >=75 år

Fig 12 Tillgodosedda behov av smärtlindring Örebro län Norrbottens län Östergötlands län Blekinge län

Fig 12 Tillgodosedda behov av smärtlindring Örebro län Norrbottens län Östergötlands län Blekinge län Dalarnas län Hallands län Värmlands län Kalmar län Jönköpings län Uppsala län Kronobergs län -----Riket----Västernorrlands län Västerbottens län Skåne län Västra Götalands län Stockholms län Gävleborgs län Jämtlands län Södermanlands län Västmanlands län Gotlands län Ja helt Ja, delvis Nej, inte alls 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig 13 Nedstämdhet Män <75 år 14% Ofta/ ständigt 86% Sällan/ ibland Män >=75

Fig 13 Nedstämdhet Män <75 år 14% Ofta/ ständigt 86% Sällan/ ibland Män >=75 år 13% 87% Ofta/ ständigt Sällan/ ibland Kvinnor <75 år Ofta/ 18% ständigt Sällan/ ibland 82% Kvinnor >=75 år Ofta/ ständigt 18% 82% Sällan/ ibland

Fig 14 Nedstämdhet Västernorrlands län Norrbottens län Hallands län Gävleborgs län Kalmar län Västerbottens

Fig 14 Nedstämdhet Västernorrlands län Norrbottens län Hallands län Gävleborgs län Kalmar län Västerbottens län Jönköpings län Dalarnas län Kronobergs län Örebro län Aldrig/sällan/ibland Västra Götalands län Ofta Uppsala län Ständigt Södermanlands län Blekinge län Östergötlands län Västmanlands län Värmlands län Stockholms län Skåne län Jämtlands län Gotlands län 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig 15 Behandling med antidepressiva läkemedel i förhållande till rapporterad nedstämdhet Andel 100% behandlade

Fig 15 Behandling med antidepressiva läkemedel i förhållande till rapporterad nedstämdhet Andel 100% behandlade 80% 61% 60% 48% 40% 25% 20% 7% 0% Aldrig eller nästan aldrig Ibland Ofta Rapporterad nedstämdhet Ständigt

Fig 16 Läkarbesök under senaste halvåret Gotlands län 84, 5% Stockholms län 84, 4%

Fig 16 Läkarbesök under senaste halvåret Gotlands län 84, 5% Stockholms län 84, 4% Skåne län 83, 5% Kalmar län 81, 9% Kronobergs län 81, 7% Hallands län 81, 0% Uppsala län 80, 3% -----Riket----- 79, 7% Västra Götalands län 79, 7% Jämtlands län 78, 5% Norrbottens län 78, 3% Västerbottens län 77, 7% Jönköpings län 77, 5% Dalarnas län 77, 4% Värmlands län 76, 9% Blekinge län 76, 4% Västmanlands län 75, 9% Södermanlands län 75, 7% Örebro län 75, 5% Gävleborgs län 75, 0% Östergötlands län 74, 8% Västernorrlands län 71, 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig 17 Blodtrycksmätning någon gång sedan strokeinsjuknandet Gävleborgs län 94, 8% Västerbottens län 94,

Fig 17 Blodtrycksmätning någon gång sedan strokeinsjuknandet Gävleborgs län 94, 8% Västerbottens län 94, 7% Stockholms län 93, 6% Jämtlands län 93, 4% Hallands län 93, 4% Uppsala län 93, 3% Örebro län 92, 9% Västra Götalands län 92, 9% Norrbottens län 92, 8% Skåne län 92, 6% Kalmar län 92, 6% -----Riket----- 92, 5% Dalarnas län 92, 2% Värmlands län 91, 8% Östergötlands län 91, 4% Södermanlands län 91, 2% Blekinge län 91, 2% Västmanlands län 91, 1% Kronobergs län 91, 1% Jönköpings län 90, 5% Gotlands län 89, 6% Västernorrlands län 85, 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig 18 Tillgodosedda behov av rehabilitering Västerbottens län Kalmar län Gävleborgs län Kronobergs län

Fig 18 Tillgodosedda behov av rehabilitering Västerbottens län Kalmar län Gävleborgs län Kronobergs län Stockholms län Östergötlands län Västra Götalands län Örebro län Värmlands län Skåne län -----Riket----Södermanlands län Blekinge län Hallands län Uppsala län Jönköpings län Dalarnas län Västernorrlands län Västmanlands län Gotlands län Norrbottens län Jämtlands län 62, 8% 62, 1% 59, 4% 58, 9% 58, 8% 58, 3% 58, 0% 57, 8% 57, 6% 57, 4% 56, 8% 56, 3% 56, 2% 55, 5% 55, 3% 54, 4% 54, 2% 52, 2% 39, 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig 19 Andel med helt tillgodosedda behov av hjälpmedel Kalmar län Dalarnas län Blekinge

Fig 19 Andel med helt tillgodosedda behov av hjälpmedel Kalmar län Dalarnas län Blekinge län Örebro län Gotlands län Södermanlands län Värmlands län Hallands län Västra Götalands län Jönköpings län Västerbottens län Jämtlands län -----Riket----Skåne län Östergötlands län Kronobergs län Norrbottens län Stockholms län Uppsala län Gävleborgs län Västmanlands län Västernorrlands län 83, 2% 82, 1% 80, 3% 80, 2% 80, 0% 79, 7% 79, 4% 79, 3% 78, 4% 77, 8% 77, 7% 77, 4% 77, 3% 77, 0% 76, 8% 76, 2% 75, 2% 74, 7% 74, 4% 73, 1% 70, 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig 20 Tillgodosedda behov av hemsjukvård Gotlands län Värmlands län Västerbottens län Dalarnas län

Fig 20 Tillgodosedda behov av hemsjukvård Gotlands län Värmlands län Västerbottens län Dalarnas län Gävleborgs län Östergötlands län Blekinge län Örebro län Jämtlands län Kalmar län Västra Götalands län -----Riket----Norrbottens län Södermanlands län Jönköpings län Hallands län Kronobergs län Uppsala län Västernorrlands län Stockholms län Skåne län Västmanlands län 87, 1% 86, 6% 85, 0% 84, 8% 83, 5% 82, 7% 82, 1% 81, 9% 81, 0% 80, 9% 80, 5% 80, 4% 79, 5% 79, 1% 79, 0% 78, 8% 78, 6% 78, 1% 77, 6% 77, 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig 21 Andel som fortsatt röka 1 år efter strokeinsjuknandet Dalarnas län Norrbottens län

Fig 21 Andel som fortsatt röka 1 år efter strokeinsjuknandet Dalarnas län Norrbottens län Gotlands län Stockholms län Uppsala län Skåne län Blekinge län Värmlands län -----Riket----Gävleborgs län Västmanlands län Västernorrlands län Östergötlands län Västra Götalands län Örebro län Kalmar län Västerbottens län Hallands län Södermanlands län Jämtlands län Jönköpings län Kronobergs län 66, 2% 64, 6% 62, 5% 61, 9% 61, 1% 60, 3% 60, 0% 59, 0% 57, 3% 57, 1% 56, 8% 56, 5% 55, 6% 54, 5% 52, 9% 51, 3% 50, 9% 50, 0% 47, 8% 41, 1% 37, 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig 22 Erbjudande om rökavvänjning till rökare Gotlands län 72, 7% Jönköpings län 61,

Fig 22 Erbjudande om rökavvänjning till rökare Gotlands län 72, 7% Jönköpings län 61, 8% Örebro län 58, 5% Kalmar län 53, 4% Södermanlands län 50, 0% Värmlands län 46, 0% Norrbottens län 45, 2% Västerbottens län 44, 8% Jämtlands län 44, 4% Blekinge län 44, 4% Västra Götalands län 40, 7% Dalarnas län 40, 0% Skåne län 39, 4% -----Riket----- 38, 9% Östergötlands län 37, 9% Kronobergs län 37, 5% Västmanlands län 36, 7% Hallands län 32, 4% Stockholms län 30, 1% Gävleborgs län 22, 9% Västernorrlands län 20, 0% Uppsala län 16, 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig 23 Tandläkar- eller tandhygienistbesök under året efter strokeinsjuknandet Män <75 år Kvinnor <75

Fig 23 Tandläkar- eller tandhygienistbesök under året efter strokeinsjuknandet Män <75 år Kvinnor <75 år Nej Ja 33% 67% 70% Män >=75 år Nej Kvinnor >=75 år Ja 36% Ja 30% Ja Nej 39% 64% 61%

Fig 24 Tandläkar- eller tandhygienistbesök under året efter strokeinsjuknandet Jönköpings län 71, 3% Värmlands

Fig 24 Tandläkar- eller tandhygienistbesök under året efter strokeinsjuknandet Jönköpings län 71, 3% Värmlands län 69, 2% Uppsala län 69, 1% Hallands län 67, 8% Blekinge län 67, 7% Södermanlands län 67, 4% Skåne län 66, 6% Örebro län 66, 5% Gävleborgs län 66, 5% Stockholms län 66, 4% Dalarnas län 65, 7% -----Riket----- 65, 5% Västra Götalands län 65, 5% Kalmar län 64, 3% Västerbottens län 64, 1% Gotlands län 63, 9% Västmanlands län 63, 3% Kronobergs län 63, 0% Östergötlands län 62, 6% Västernorrlands län 59, 6% Jämtlands län 57, 1% Norrbottens län 53, 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig 25 Bistånd från kommunen 80, 0% 71, 8% 60, 0% 54, 6% 40,

Fig 25 Bistånd från kommunen 80, 0% 71, 8% 60, 0% 54, 6% 40, 0% 22, 4% 27, 1% 20, 0% Män <75 år Kvinnor <75 år Män >=75 år Kvinnor >=75 år

Fig 26 Tillgodosedda behov av hemtjänst, personlig vård 0% 20% 40% Män <75 år

Fig 26 Tillgodosedda behov av hemtjänst, personlig vård 0% 20% 40% Män <75 år 67% Kvinnor <75 år 66% 60% 80% 24% 100% 10% 22% Helt tillgodosedda 13% Delvis tillgodosedda Nej, inte alls tillgodosedda Män >=75 år Kvinnor >=75 år 74% 77% 22% 20% 5% 2%

Fig 27 Helt tillgodosedda behov av hemtjänst, personlig vård Västerbottens län 83, 9% Blekinge

Fig 27 Helt tillgodosedda behov av hemtjänst, personlig vård Västerbottens län 83, 9% Blekinge län 83, 6% Kalmar län 80, 4% Dalarnas län 78, 8% Värmlands län 78, 4% Örebro län 76, 8% Kronobergs län 76, 8% Västernorrlands län 76, 3% Västmanlands län 75, 0% Skåne län 74, 6% -----Riket----- 73, 7% Norrbottens län 72, 5% Hallands län 72, 1% Västra Götalands län 71, 7% Jämtlands län 71, 7% Stockholms län 71, 5% Södermanlands län 70, 5% Östergötlands län 70, 0% Jönköpings län 69, 8% Gävleborgs län 69, 8% Uppsala län 68, 1% Gotlands län 66, 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fig 28 Helt tillgodosedda behov av hemtjänst, service Kalmar län 81, 8% Västerbottens län

Fig 28 Helt tillgodosedda behov av hemtjänst, service Kalmar län 81, 8% Västerbottens län 78, 1% Dalarnas län 77, 9% Hallands län 76, 6% Värmlands län 76, 2% Gotlands län 75, 6% Västmanlands län 75, 4% Gävleborgs län 74, 6% Södermanlands län 73, 3% Östergötlands län 73, 2% Norrbottens län 73, 2% Västra Götalands län 72, 5% -----Riket----- 72, 4% Kronobergs län 71, 7% Örebro län 70, 9% Jönköpings län 70, 9% Blekinge län 70, 6% Stockholms län 70, 2% Skåne län 69, 5% Västernorrlands län 69, 1% Uppsala län 68, 1% Jämtlands län 62, 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fig 29 Återgång till yrkesarbete efter stroke Som tidigare 31% Nej 51% 5% 14%

Fig 29 Återgång till yrkesarbete efter stroke Som tidigare 31% Nej 51% 5% 14% Nej, men planerar återgå I mindre utsträckning

Fig 30 Återgång till yrkesarbete efter stroke Uppsala län 37% Hallands län 36% Västernorrlands

Fig 30 Återgång till yrkesarbete efter stroke Uppsala län 37% Hallands län 36% Västernorrlands län 35% Jönköpings län 35% Blekinge län 34% Östergötlands län 33% Södermanlands län 33% Gävleborgs län 33% Dalarnas län 33% Örebro län 32% Stockholms län 32% Norrbottens län 31% Värmlands län 31% Skåne län 31% -----Riket----- 31% Kalmar län 30% Gotlands län 29% Västmanlands län 27% Västerbottens län 26% Västra Götalands län 25% Jämtlands län 23% Kronobergs län 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fig 31 Vem har du fått hjälp av att återgå i arbete? Vet ej

Fig 31 Vem har du fått hjälp av att återgå i arbete? Vet ej Arbetsgivaren 28% 23% Egen företagare 29% 2% AF 18% Försäkringskassan