FETHYE TCARET VE SANAY ODASI 2019 YILI EKMEK

  • Slides: 1
Download presentation
FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 2019 YILI “EKMEK” AZAMİ FİYAT TARİFESİ MECLİS ONAY TARİHİ

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 2019 YILI “EKMEK” AZAMİ FİYAT TARİFESİ MECLİS ONAY TARİHİ : 16/05/2019 200 Gr Ekmek 1. 2. 3. 4. 5. : 1, 25 TL GENEL HÜKÜMLER Bu fiyat tarifesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 12. maddesinin birici fıkrasının (1) bendine dayanılarak hazırlanan 15. 12. 2004 tarih ve 25671 sayılı tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmeliğin 4. maddesine göre FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI ’ nca hazırlanmıştır. Bu tarifeler 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun gereği görülebilecek bir yere asılmalıdır. Bu fiyat tarifesi 5174 sayılı Kanuna tabii Odalar için geçerlidir. Düzenlenen tarifelerin gerekli yerlerde bulundurulup bulundurulmadığını ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı üyenin kayıtlı bulunduğu Oda tarafından denetlenir. Tarifedeki kurallara aykırı hareket edenler hakkında 5174 sayılı Kanun’ un 86 -87 -88 -89 -90 -91 maddelerinde öngörülen disiplin cezaları ile 93. maddedeki cezalarına ilişkin hükümler uygulanır. FETHİYE TİCARET Ticaret Ünvanı : Oda Sicil No : Ticaret Sicil No : VE SANAYİ ODASI FETHİYE BİMSA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9769 10228