Festivals Tematick oblast Anglitina The USA Datum vytvoen

  • Slides: 10
Download presentation
Festivals Tematická oblast Angličtina: The USA Datum vytvoření 27. 12. 2012 Ročník 2. -

Festivals Tematická oblast Angličtina: The USA Datum vytvoření 27. 12. 2012 Ročník 2. - 4. , sexta – oktáva, B 1 Stručný obsah Informace o významných dnech USA Způsob využití Snímky seznamují se základními fakty o významných dnech, svátcích a slavnostech USA, prezentují doprovodné ilustrace a fotografie. V průběhu kontrolní otázka a odpověď. Autor Mgr. Terezie Kasálková Kód VY_22_INOVACE_02_AKAL 22 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 26. 10. 2012

Symbols of which festivals can you see in the pictures? http: //cs. wikipedia. org/wiki/So

Symbols of which festivals can you see in the pictures? http: //cs. wikipedia. org/wiki/So 27. 12. 2012 ubor: US_map__geographic. png

Solution • turkey is eaten at Christmas and Thanksgiving Day • Halloween • Easter

Solution • turkey is eaten at Christmas and Thanksgiving Day • Halloween • Easter Bunny is a symbol of Easter in the USA • barbecues are held on Independence Day 27. 12. 2012

INDEPENDENCE DAY • celebrated on the fourth of July • 1776 Declaration of Independence

INDEPENDENCE DAY • celebrated on the fourth of July • 1776 Declaration of Independence was signed in Philadelpia and Americans started to fight for their independence from Britain • people have barbecues, picnics • you can watch firework displays, parades in the streets 27. 12. 2012

HALLOWEEN • October 31 • children wear scary costumes and go trick-ortreating • pumpkins

HALLOWEEN • October 31 • children wear scary costumes and go trick-ortreating • pumpkins are carved and lit 27. 12. 2012

THANKSGIVING DAY • last Thursday in November • celebrated in 1621 for the first

THANKSGIVING DAY • last Thursday in November • celebrated in 1621 for the first time • the Pilgrims wanted to thank the Indians who helped them to survive the winter and also to celebrate the successful harvest • families share a big meal: roast turkey, bread stuffing, pumpkin pie 27. 12. 2012

CHRISTMAS • the birth of Christ is celebrated • houses are richly decorated with

CHRISTMAS • the birth of Christ is celebrated • houses are richly decorated with colored lights • Santa Claus brings presents on Christmas Day 27. 12. 2012

EASTER • people decorate their houses with Easter Bunnies, dye eggs, make cookies with

EASTER • people decorate their houses with Easter Bunnies, dye eggs, make cookies with frosting • Easter Egg Hunting is traditionally held on Easter Sunday, either in church yards or parks 27. 12. 2012

OTHER FESTIVALS • Memorial Day – last Monday in May, honours American soldiers who

OTHER FESTIVALS • Memorial Day – last Monday in May, honours American soldiers who died • Labour Day – first Monday in September • Columbus Day – second Monday in October • Presidents ´ Day – third Monday in February, commemorates Lincoln and Washington • Veterans´ Day – November 11 27. 12. 2012

Zdroje Obrázky fungují jako hypertextové odkazy Pokud ne, zdrojem je Microsoft Office Clipart 2012

Zdroje Obrázky fungují jako hypertextové odkazy Pokud ne, zdrojem je Microsoft Office Clipart 2012 27. 12. 2012