Felsefeye likin Dnceleri Yanstan Baz Sorular NSANLARIN BU

  • Slides: 4
Download presentation
Felsefeye İlişkin Düşünceleri Yansıtan Bazı Sorular İNSANLARIN BU GEZEGENDEKİ ROLLERİ? Prof. Dr. Fehmi TUNCEL

Felsefeye İlişkin Düşünceleri Yansıtan Bazı Sorular İNSANLARIN BU GEZEGENDEKİ ROLLERİ? Prof. Dr. Fehmi TUNCEL 29. 11. 2020 1

Felsefeye İlişkin Düşünceleri Yansıtan Bazı Sorular EVRENİN BAŞLANGICI VE DOĞASI NEDİR? Prof. Dr. Fehmi

Felsefeye İlişkin Düşünceleri Yansıtan Bazı Sorular EVRENİN BAŞLANGICI VE DOĞASI NEDİR? Prof. Dr. Fehmi TUNCEL 29. 11. 2020 2

Genel Felsefeler BEŞ GENEL FELSEFE YILLAR İÇİNDE GELİŞEREK EĞİTİM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ETKİLEMİŞTİR. BUNLAR

Genel Felsefeler BEŞ GENEL FELSEFE YILLAR İÇİNDE GELİŞEREK EĞİTİM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ETKİLEMİŞTİR. BUNLAR : � İDEALİZM, � REALİZM, � PRAGMATİZM, � NATURALİZM, � EGZİSTENSİALİZM (Varoluşçuluk) Prof. Dr. Fehmi TUNCEL 29. 11. 2020 3

KAYNAKLAR � � � � Bennett, B. et al(1975). Comparative Physical Education and Sport.

KAYNAKLAR � � � � Bennett, B. et al(1975). Comparative Physical Education and Sport. Henry Kimpton Publishers, London. Bucher & Wuest (1987). Foundations of Physical Education and Sport. Times Mirror/Mosby College Publishing, St. Louis. Fişek, Kurthan. Devlet Politikası ve Toplumsal Yapı ile İlişkileri Açısından Spor Yönetimi (Dünyada ve Türkiye’de). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, 1983. s. 38, 230. Kasap, Hasan. Eğitimsel Perspektiften Spor Eğitimcisi Yetiştirme Politikamızın İncelenmesi. 1. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu. Milli Eğitim Basımevi. Ankara, 1992. s. 407 -408. Lumpkin, A: (1990). Physical Education and Sport-A Contemporary Introduction. Times Mirror/Mosby College Publishing, Missouri. Mirzeoğlu, Nevzat. Spor Bilimlerine Giriş. Bağırgan Yayımevi. Ankara, 2003. Sümer, Rıza. Türkiye’de Spor Kulüplerinin Yapıları, Yönetimdeki Yerleri ve Sorunları. Boş Zamanları Değerlendirme Alanı ve Toplumsal Çevreleri ile İlişkileri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 1997. s. 47 -48. Üçışık, Fehim. Türk Spor Yönetiminde Gelişmeler ve Değişimler. Ulusal Spor Bilimler Sempozyumu. İstanbul, 1990. s. 187, 196. Prof. Dr. Fehmi TUNCEL 29. 11. 2020 4