FELAK VE NAS SURES FELAK SURES 1 De

  • Slides: 15
Download presentation
FELAK VE NAS SURESİ

FELAK VE NAS SURESİ

FELAK SURESİ § (1). De ki: Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabb’e.

FELAK SURESİ § (1). De ki: Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabb’e. § “Eûzu”; bir fenalıktan korunmak için bir başkasına sığınarak onun himayesini ve yardımını istemek anlamındadır. § “Felak”; yarmak, sabah ve sabah aydınlığı (şafak) gibi manalara gelir. § Bir sonraki ayetle beraber ele alındığında daha geniş anlamda “yokluktan yarılıp çıkan mahlukat” şeklinde de anlaşılmıştır. § Bu durumda “Bütün yaratılmışların Rabb’ine sığınırım. ” anlamına gelir. § Ayrıca Allah’ın gecenin karanlığını yararak sabahı çıkarmasını da ifade eder. § Bu yönüyle “sabah’ın Rabb’i” olarak Allah’a sığınmak, insan için karanlıktan aydınlığa çıkmak isteğinin bir uzantısıdır

§(2). Yarattığı şeylerin şerrinden. §Kendisinden kaçınılan zarar dışarıdan gelebileceği gibi bizzat insanın kendisinden de

§(2). Yarattığı şeylerin şerrinden. §Kendisinden kaçınılan zarar dışarıdan gelebileceği gibi bizzat insanın kendisinden de gelebilir. §Zarar veren her şey bu kapsamdadır. §Bütün bunlardan ona sığınmak; öncelikle kötülüklerin farkına varmak, kötü düşüncelerden, kötü insanlardan uzak durmak ve iyi insanlarla beraber olmaktır.

§ (3). Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. §“Gasık”; gece, şiddetli karanlık, Süreyya yıldızı, soğuk,

§ (3). Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. §“Gasık”; gece, şiddetli karanlık, Süreyya yıldızı, soğuk, güneş, ay, yılan ve zarar veren her şeydir. § Dolmak, akmak, dökülmek manalarından biriyle ilişkilidir. § Bu her türden zarar veren şeyin etkisinden Allah’a sığınmak anlamındadır. § Yırtıcı hayvan, hırsız, yangın, baskın türünden kötü olayların çokluğu ve yardımın güçleştiği bir ortam oluşturduğu için “gece” manası daha çok tercih edilmiştir. § Gecenin karanlığının çökmesi, mecazi anlamda insanı korkutup kaygılandıran her durumla ilişkilendirilebilir.

§“Çöken karanlık”, mecazi anlamda zulüm ve cehalet karanlığı, karanlık düşünceler ve insanın içine çöken

§“Çöken karanlık”, mecazi anlamda zulüm ve cehalet karanlığı, karanlık düşünceler ve insanın içine çöken onun ruh dünyasını karartan kin, öfke, şehvet ve kıskançlık gibi kötü huylar yahut ölüm, ümitsizlik ve karamsarlık gibi insanı korkutup kaygılandıran hâller şeklinde de yorumlanabilir. ”

§(4). Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. §“Neffasati fi’l ukad”; düğümlere üfleyenler demektir. § Aslı olmayan

§(4). Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. §“Neffasati fi’l ukad”; düğümlere üfleyenler demektir. § Aslı olmayan şeylerle uğraşan, insanları kandırıp aldatan ve bir şeyi olduğundan farklı gösterme çabası içinde olup insanlara zarar vermeye çalışan her teşebbüse verilen genel addır. §Yaygın olan yorum, bu işin bizzat büyücüler eliyle insanları etkilemek ve onlara zarar vermek şeklinde gerçekleştiğidir.

§Ancak dikkat edilirse ayette yapılan büyü yapanların kötülüğünden söz edilmiştir. §İnsanları aldatan, onların sorunlarına

§Ancak dikkat edilirse ayette yapılan büyü yapanların kötülüğünden söz edilmiştir. §İnsanları aldatan, onların sorunlarına doğru ve gerçek çözümler aramalarına engel olan ve yanlış yollara yönlendiren kişilerin olumsuz bir etkisi vardır. §Ayet, bu kimselere itibar etmemeyi, onlardan uzaklaşmayı ve onlara değer vermemeyi de vurgulamaktadır. §Buradaki amaç, sorun ne olursa olsun, kişiyi sadece Allah’a sığındırmaktır

§İnsanların hakkını ve hukukunu gasbetmek, makam ve mevki hırsıyla onlara zulmetmek, fitne çıkarmak, zorbalık,

§İnsanların hakkını ve hukukunu gasbetmek, makam ve mevki hırsıyla onlara zulmetmek, fitne çıkarmak, zorbalık, halk arasında kötülüğün ve aşırılığın yaygınlaşmasına sebep olmak “bir şeyi kendi mecrasından çevirmek ya da olduğundan farklı göstermek” anlamında kinaye olarak “düğümlere üflemek. ” şeklinde de yorumlanmıştır.

§(5). Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. §“Haset”; çekememezliktir. “Bir nimetin hak sahibinden yok

§(5). Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. §“Haset”; çekememezliktir. “Bir nimetin hak sahibinden yok olmasını arzulamak veya başkasında bulunmasını kıskanmak. ” şeklinde ifade edilmiştir. §Bir tür hastalık hâli olan bu durum, başkalarının kendisinden üstün olmasına tahammül edememekten kaynaklanmaktadır. §Burada “İzâ hased” tabiriyle kötülüğün niyet aşamasından fiiliyata geçmesi kastedilmiştir.

§İnsana zarar vermesi muhtemel olan şeylerden onu ısrarla sakındırmayı esas almasına bakılırsa ayetlerin insan

§İnsana zarar vermesi muhtemel olan şeylerden onu ısrarla sakındırmayı esas almasına bakılırsa ayetlerin insan hayatına ve onun sağlıklı işleyişine büyük önem verdiği görülebilir. §Nitekim Allah’a sığınmanın doğru düşünce ve düzgün davranışlarla desteklenmesinin önemi çok açıktır. §Bilindiği gibi İslam dini bütün hurafelere ve bu hurafelerin beslediği korkulara karşıdır. §Bu yüzden kötü kimselere ve kötülüklere karşı insan cesaretlendirilmiş ve onun kendini güvende hissetmesi için Allah’a sığınması öğütlenmiştir.

NAS SURESİ § (1). De ki: Sığınırım ben, insanların Rabb’ine. § (2). İnsanların Melik’ine.

NAS SURESİ § (1). De ki: Sığınırım ben, insanların Rabb’ine. § (2). İnsanların Melik’ine. (3). İnsanların İlah’ına. § Felâk suresinde; karanlığı çöktüğünde geceden, § büyücülerden ve haset edenlerden korunmak için kendisine sığınılan Allah, “Rabbu’l Felak” (Sabah’ın Rabb’i) şeklinde tek bir sıfatla anılır. § Hâlbuki bu surede kendisinden korunmak istenilen şey, sadece vesvese olmasına rağmen Allah’ın Rabb, Melik ve İlah gibi üç sıfatı söz konusu edilir. Zira sığınmak için övgü, istenilen şeyin değerine göredir.

§Ayrıca bütün bu vasıfların insana izafe edilmesi onu şereflendirmek içindir. § Bu yaklaşım, vesvesenin

§Ayrıca bütün bu vasıfların insana izafe edilmesi onu şereflendirmek içindir. § Bu yaklaşım, vesvesenin insanı düşürebileceği tehlikelerin büyüklüğünü gösterdiği gibi Allah’ın insana karşı koruyuculuğunun büyüklüğü vurgusunu da taşımaktadır.

§ (4). O sinsi vesvesecinin şerrinden. (5). O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.

§ (4). O sinsi vesvesecinin şerrinden. (5). O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar. § “Vesvese”; şüphe, fısıltı, gizli söz, kuruntu ve kişinin içinden geçen düşünce gibi anlamlara gelir. § Bu kötü düşünceler, Kâf suresinin 16. ayetinde, “. . . Nefsinin ona fısıldadığını biliyoruz. ” ayetinde ifade edildiği gibi bazen insanın kendi içinden gelir. § Bazen de Tâ-Hâ suresinin 120. ayetinde, “Şeytan ona vesvese verdi. . . ” ayetinde olduğu gibi şeytandan gelir. § “Hannas”; geri çekilen, sinsi çalışan, fırsat gözeten ve gizlenendir. Şeytan’a hannas denilmiştir. § Kur’an’da, A’râf suresinin 200. ayetinde, “Ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa hemen Allah’a sığın!. . ” buyrulmuştur.

§ Kişiyi kötü ve ahlak dışı davranışlara yönelten faydasız, hayırsız, asılsız, vehim, kuruntu ve

§ Kişiyi kötü ve ahlak dışı davranışlara yönelten faydasız, hayırsız, asılsız, vehim, kuruntu ve kötü hayallerden ibaret düşünceler de vesvese kapsamındadır. § Bu vesvese, insanı doğru yoldan alıkoyup geriletir, sabır ve cesaretini kırarak mücadele azmini yok eder. § Gerçeklik ve değer ölçülerini kaybettirip kötü arzuların esiri olmasına yol açar. § “Bununla birlikte yine de bil ki, (bana güvenen ihlaslı) kullarım üzerinde sen (şeytan) in bir etkin olmayacaktır; çünkü kimse Rabb’in kadar güvene layık değildir. ” § (İsrâ suresi, 65. ayet. )

§ (6). Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun). § Vesvese, ister insanlardan ister şeytandan isterse

§ (6). Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun). § Vesvese, ister insanlardan ister şeytandan isterse insanın kendisinden gelsin Allah’a sığınan, doğru ve dürüst davranan, günahlardan uzak kalmaya gayret edip aklını ve vicdanını sürekli uyanık tutmaya çalışanlar için önemini kaybedecektir. § Bu konuda, Kur’an’ın rehberliği ona yardım edecektir. § Sure, fark edilsin veya edilmesin ya da açık veya gizli, insanı kötü duruma düşürecek her türlü vesveseden Allah’a sığınmayı öğütleyerek kişinin yaşamını olumsuz yönde etkileyebilecek zararlardan onu korumayı ve kötülüklere karşı uyanık tutmayı hedeflemektedir. § “Allah’a karşı sorumluluk bilincine sahip olan kimseler, içlerinde şeytanın esinlediği karanlık bir kuruntu uyanacak olsa (Allah’ı anıp) akıllarını başlarına toplarlar ve hemen (olup biteni) açık bir biçimde kavramaya başlarlar. ”