FBAE 103 Kimya I Do Dr Dilek ELKLER

  • Slides: 6
Download presentation
FBAE 103 Kimya I Doç. Dr. Dilek ÇELİKLER

FBAE 103 Kimya I Doç. Dr. Dilek ÇELİKLER

Kimyasal Tepkimeler Ø Kimyasal Tepkimeler ve Kimyasal Eşitlikler Ø Kimyasal Eşitlik ve Stokiyometri Ø

Kimyasal Tepkimeler Ø Kimyasal Tepkimeler ve Kimyasal Eşitlikler Ø Kimyasal Eşitlik ve Stokiyometri Ø Sınırlayıcı Bileşenin Belirlenmesi Ø Kuramsal (Teorik) Verim, Gerçek Verim ve Yüzde Verim Ø Nicel (Kantitatif) Tepkimeler Ø Yan Tepkimeler

Kimyasal Tepkimeler Ø Ardışık Tepkimeler Ø Eşzamanlı Tepkimeler Ø Net Tepkimeler Ø Ara Ürün

Kimyasal Tepkimeler Ø Ardışık Tepkimeler Ø Eşzamanlı Tepkimeler Ø Net Tepkimeler Ø Ara Ürün Ø Sulu Çözelti Tepkimeleri Ø Yükseltgenme Basamakları Ø Yükseltgenme ve İndirgenme

Kimyasal Tepkimeler Ø Yarı Tepkimeler Ø İndirgenme Yükseltgenme (Redoks) Eşitliklerinin Denkleştirilmesi Ø Asidik Çözeltide

Kimyasal Tepkimeler Ø Yarı Tepkimeler Ø İndirgenme Yükseltgenme (Redoks) Eşitliklerinin Denkleştirilmesi Ø Asidik Çözeltide Redoks Eşitliklerinin Denkleştirilmesi Ø Bazik Çözeltide Redoks Eşitliklerinin Denkleştirilmesi

KAYNAKLAR 1. Atasoy, B. (2018). (ed) Genel Kimya. Ankara: Palme Yayınevi 2. Atkins, P.

KAYNAKLAR 1. Atasoy, B. (2018). (ed) Genel Kimya. Ankara: Palme Yayınevi 2. Atkins, P. , Jones, L. (1998). Temel kimya. Çeviri Editörleri: Kılıç, E. , Köseoğlu, F. , Yılmaz, H. , (Üçüncü Baskıdan çeviri). Ankara: Bilim yayıncılık 3. Chang, Raymond; Çev. Ed: Soydan, Bahattin; Aroğuz, Ayşe Zehra; Fen ve Mühendislik Bölümleri için Kimya, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000. 4. Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; ? Temel Üniversite Kimyası? , Gazi Kitabevi, Ankara, 2002. 5. Güneş, M. H. , Çelikler, D. , Demir, S. (2008). Fen bilgisi laboratuvar deneyleri. Güneş, T. (Ed. ) Ankara: Anı Yayıncılık 6. Mortimer, C. E. (1993). Modern üniversite kimyası. Cilt 1 -2. Çeviri Editörü: Altınata , T. , (Üçüncü Baskıdan Çeviri). İstanbul: Çağlayan Basımevi

KAYNAKLAR 7. Özcan, M. , (1998). Temel kimya laboratuvarı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi 8. Petrucci,

KAYNAKLAR 7. Özcan, M. , (1998). Temel kimya laboratuvarı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi 8. Petrucci, R. H. , Harwowood, W. S. , Herring, F. G. (2010). Genel Kimya. Cilt 1 Çeviri Editörleri: Uyar, T. , Aksoy, S. , (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık 9. Petrucci, R. H. , Harwowood, W. S. , Herring, F. G. (2010). Genel Kimya. Cilt 2 Çeviri Editörleri: Uyar, T. , Aksoy, S. , (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık. 10. Somer, G. , Hasdemir, P. ve ark. , (2001). Genel kimya deneyleri. Üçüncü Baskı. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 11. Soydan, A. B. , Koza, G. , Tan, N. , Tunca, Ü. (2003). Genel kimya laboratuvar kitabı. Üçüncü Baskı. İstanbul: Alfa Yayınları 12. Yılmaz, M. , Karataş, İ. (2002). Genel Kimya Laboratuarı. Konya: Mimoza Yayınları