Fastholdelsesstrategi En strategi der styrkes gennem samarbejde Social

  • Slides: 18
Download presentation
Fastholdelsesstrategi: En strategi der styrkes gennem samarbejde. Social - og Sundhedsskolen Syd

Fastholdelsesstrategi: En strategi der styrkes gennem samarbejde. Social - og Sundhedsskolen Syd

Disposition • • • Social- og Sundhedsskolens uddannelser. Den fælles indgang på grundforløb: Sundhed,

Disposition • • • Social- og Sundhedsskolens uddannelser. Den fælles indgang på grundforløb: Sundhed, omsorg og pædagogik. Hvad kendetegner eleverne på grundforløb. Hvad er årsagen til at elever falder fra. Kompetenceafklaring – informationsmøde og samtaler med alle elever. Stop op møder. Fravær – hvad så? ? Kontaktlærere og mentorer. Udfordringer – hvordan kan vi øge samarbejdet? ? Social - og Sundhedsskolen Syd

Social- og Sundhedsskolen Syds uddannelser med den praktiske vej til de mellemlange uddannelser PÆDAGOG

Social- og Sundhedsskolen Syds uddannelser med den praktiske vej til de mellemlange uddannelser PÆDAGOG BIOANALYTIKER FARMAKONOM ERNÆRING OG SUNDHED PÆDAGOGISK ASSISTENT 27½ MÅNEDER SOCIALRÅDGIVER SYGEPLEJERSKE ERGOTERAPEUT JORDEMOR FYSIOTERAPEUT TANDPLEJER RADIOGRAF SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT 20 MÅNEDER SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 14 MÅNEDER GRUNDFORLØB – den fælles indgang Sundhed omsorg og pædagogik 10 - 60 UGER Social - og Sundhedsskolen Syd

Hvad kendetegner vores elever på grundforløb: Sundhed, omsorg og pædagogik? 1. gruppe: Gruppen er

Hvad kendetegner vores elever på grundforløb: Sundhed, omsorg og pædagogik? 1. gruppe: Gruppen er kendetegnet af modne, sosu - fagligt dygtige elever 2. 3. • • 4. 5. 6. – motiverede, vil gerne arbejde med mennesker, gode til at samarbejde, stort behov for det sociale. gruppe: Elever kommer med meget ringe kompetencer – tænker på alle andre – svært ved at tænke på sig selv – svært ved at mærke sig selv, svært ved at være fagligt sociale. gruppe: Pigegrupper: ”Stærke piger”, markerer sig som stærke piger – glemmer fagligheden manglende selvværd. ”Stille piger” – højt omsorgsgen – høje social kompetence – svært ved at stille krav – får ikke altid sagt fra, moderat til høj faglighed. gruppe: Elever der haft det svært – f. eks. kommer fra et socialt ustabilt hjem, elever der har oplevet dødsfald tæt på, elever der har oplevet deres forældres traumatisk skilsmisse, elever med psykiske lidelse. gruppe: ”Den krævende gruppe” Elevgruppen der brokker sig – hvis ikke de får det de gerne vil have. Vil gerne have alt serveret på et sølvfad. De narcissistiske unge. gruppe: Rest gruppe: Op til 200 timers fravær – ”varmestue” – ved at det ikke er dem at gå på social- og –sundhedsskolen. – Gruppe der ønsker mere praktik end teori. Social - og Sundhedsskolen Syd

Årsager til at elever falder fra Frafald: • Psykiske problemer, flere elever som er

Årsager til at elever falder fra Frafald: • Psykiske problemer, flere elever som er ustabile i et sygdomsforløb. • Lang transporttid – ønsker ikke at bruge tiden på transporten. • Vil ud at arbejde, vil hellere noget andet. • Har brug for at tjene penge, glad for uddannelsen – henvender sig igen. • Ønsker kortere GF- målrettede unge. Social - og Sundhedsskolen Syd

Strategi: Ønske om at være en rummelige skole for vækst og udvikling Social -

Strategi: Ønske om at være en rummelige skole for vækst og udvikling Social - og Sundhedsskolen Syd

Kompetenceafklaring – informationsmøde og samtaler med alle elever. Initiativer/redskaber: • Eleverne inviteres før uddannelsesstart

Kompetenceafklaring – informationsmøde og samtaler med alle elever. Initiativer/redskaber: • Eleverne inviteres før uddannelsesstart til en informationsdag med individuelle kompetenceafklarende samtaler. • Kompetencevurderingerne gennemgås mhp. at få fokus på de elever med behov for støtteforanstaltninger. (Mentor, læsevejledning, SPS, kontaktlærersamtaler m. m. ). • Holdene sammensættes med udgangspunkt i elevernes kompetencer. Holdene tildeles herefter relevante lærerressourcer. • Er der hold med specielle pædagogiske udfordringer, kan der tilføres ekstra ressourcer for en aftalt periode, f. eks. dobbelt lærerfunktion i ugens to første og to sidste timer. Social - og Sundhedsskolen Syd

Stop op møder. Elevernes trivsel på holdet vurderes fagligt og socialt og sammenholdes med

Stop op møder. Elevernes trivsel på holdet vurderes fagligt og socialt og sammenholdes med elevfravær. Målet med indsatsen og indsatsområdets virkning: • At sikre det bedst mulige læringsmiljø for den enkelte elev og holdene som helhed fra eleverne begynder på GF og gennem de differentierede GF på henholdsvis 10, 20 eller 40 uger. • At iværksætte målrettet støtte til enkelte elever eller hold, som fra starten i forbindelse med kompetenceafklaringen udviser sådanne behov. • At spotte de elever der oplever sig fejlplaceret, således at undervisere og uddannelsesvejledningen i samarbejde med ungdomsvejledningen og uddannelseslederen kan finde den rigtige placering for eleven. Social - og Sundhedsskolen Syd

Fravær – hvad så? ? Handleplan for øget fremmøde: • Kontaktlæreren reagerer når en

Fravær – hvad så? ? Handleplan for øget fremmøde: • Kontaktlæreren reagerer når en elev indleder et uhensigtsmæssigt fraværsmønster. • Alle elever der har et stort fravær fra over 30 timer til over 60 indkaldes (1 -2 ugers undervisning inden for de første 6 uger). • Eleverne skal knække fraværet for at: – – • Komme i praktik Blive klar til GF prøven efter de 20 uger Modtage SU, som kræver studieaktivitet Udvikle de kompetencer der skal til for at kunne søge videre: FAGLIGE SOCIALE KOMPETENCER Social - og Sundhedsskolen Syd LÆRINGS

Øget fremmøde- hvordan? At møde op er en vigtig forudsætning for at kunne tage

Øget fremmøde- hvordan? At møde op er en vigtig forudsætning for at kunne tage en uddannelse! Se på de 4 dimensioner (kendt begreb fra undervisningen). Brainstorm på alle mulige årsager, fx: • Fysisk: Træthed (mad og drikke? ) , sygdom, misbrug, fysiske smerter. • Psykisk: Dårlige skolevaner, svært ved at tage sig sammen, har det psykisk dårligt (depression e. l. ). Stresset og svært ved at overskue livet, mangler motivation. • Socialt: Har det ikke godt i klassen, har ingen at snakke med, isolerer sig. • Åndeligt/kulturelt: Kan ikke se mening med at være her, ved ikke hvad hun vil. Social - og Sundhedsskolen Syd

Øget fremmøde- hvordan? 1. Hvad ville for dig være de tre vigtigste grunde til

Øget fremmøde- hvordan? 1. Hvad ville for dig være de tre vigtigste grunde til at komme i skole hver dag? 2. Hvad er de tre mest almindelige årsager til, at du ikke kommer i skole? 3. Hvilke af de tre årsager kan du selv gøre noget ved, og hvad kan du gøre? 4. Hvilke af de tre årsager kan du gøre noget ved, hvis du får hjælp, og hvilken hjælp har du brug for? 5. Hvilke af de tre årsager er der i øjeblikket ikke noget at gøre ved? Social - og Sundhedsskolen Syd

Øget fremmøde hvordan? Runde: • Hvem kan umiddelbart se sig ud af fraværet –

Øget fremmøde hvordan? Runde: • Hvem kan umiddelbart se sig ud af fraværet – og hvem synes, det er rigtig svært? • Er der nogen, der har lyst til at spørge de andre om et godt råd? • Er der behov for at enkelte elever snakke med kontaktlæreren umiddelbart? (Alle har tavshedspligt!) Alle elever indkaldes til en individuel samtale med kontaktlæreren en af de efterfølgende dage, hvor de sammen laver en handleplan for hvordan den enkelte elev kommer videre. Social - og Sundhedsskolen Syd

Kontaktlæreren • Planlægger og afvikler de individuelle kontaktlærersamtaler - udformer og ajourfører uddannelsesplaner i

Kontaktlæreren • Planlægger og afvikler de individuelle kontaktlærersamtaler - udformer og ajourfører uddannelsesplaner i samarbejde med eleven. • Skaber kontakt til de relevante støtte foranstaltninger. • Afholder uddannelsessamtaler med elever med ”særlige behov”. Social - og Sundhedsskolen Syd

Kontaktlæreren Eleverne har behov for: • den individuelle kontakt. • at kontaktlæreren er tilgængelig

Kontaktlæreren Eleverne har behov for: • den individuelle kontakt. • at kontaktlæreren er tilgængelig og udviser interesse og medmenneskelighed. • at kontaktlæreren er synlig hvor eleverne er og møder dem der. Social - og Sundhedsskolen Syd

Mentor er et tilbud til elever med særlige behov på skolen. » En mentor

Mentor er et tilbud til elever med særlige behov på skolen. » En mentor kan støtte elever i at gennemføre en ungdomsuddannelse. » Ordningen er for elever, der har behov for støtte i en begrænset periode. » Støtten er primært af social, praktisk og kulturel karakter. • En mentor er en underviser, der varetager funktionen, som ser, forstår og respekterer eleven. Opgaven for mentoren er at støtte eleven i at gennemføre uddannelsen. • Det er vigtigt på baggrund af gensidig tillid at hjælpe eleven til at forstå og overskue det, der er problemfeltet, så han/hun tilegner sig muligheder for at handle på en måde, der er meningsfuld og dermed gennemfører uddannelsen. Social - og Sundhedsskolen Syd

Udfordringer – hvordan kan vi øge elevgennemførelsen gennem samarbejde? Social - og Sundhedsskolen Syd

Udfordringer – hvordan kan vi øge elevgennemførelsen gennem samarbejde? Social - og Sundhedsskolen Syd

Øget gennemførelse: Et puslespil der styrkes gennem samarbejde. Social - og Sundhedsskolen Syd

Øget gennemførelse: Et puslespil der styrkes gennem samarbejde. Social - og Sundhedsskolen Syd

Tak for nu! Social - og Sundhedsskolen Syd

Tak for nu! Social - og Sundhedsskolen Syd