FARAB DEM PROGRAMI Farabi Deiim Program Nedir Yksekretim

  • Slides: 41
Download presentation

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

“Farabi Değişim Programı” Nedir? Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı AMAÇ

“Farabi Değişim Programı” Nedir? Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı AMAÇ Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. o. Tüm üniversiteler § Fakülte § Yüksekokul § Meslek Yüksek Okulu § Enstitüler o. Yüksek Teknoloji Enstitüleri o. Tüm eğitim kademeleri § Önlisans § Lisans § Yüksek Lisans § Doktora

 • 18/02/2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete – • 13 Mart 2009

• 18/02/2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete – • 13 Mart 2009 – • YÖK tarafından, Farabi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik yayınlanarak Farabi Değişim Programı yürürlüğe girdi. Öğrenci/öğretim üyesi değişim programı resmi olarak başlatıldı. Program ile ilgili belgeler ve uygulama esasları hakkında detaylı bilgi YÖK internet web sayfası: http: //turkuaz. yok. gov. tr/Farabi Üniversitemiz: http: //idari. adu. edu. tr/farabi

Programın Yasal Çerçevesi o 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu o 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan

Programın Yasal Çerçevesi o 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu o 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun (18. 06. 2008) o 2009 Bütçe Kanunu’na Eklenen Maddeler o Yönetmelik o (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK) o Mali Usul ve Esaslar o (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, BU KAPSAMDA YAPILACAK ÖDEMELER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER)

Programın Organizasyonu YÖK Ulusal Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Komisyonu Yükseköğretim Kurumları Farabi Değişim

Programın Organizasyonu YÖK Ulusal Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Komisyonu Yükseköğretim Kurumları Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI TARAFLARI o Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi: o Yükseköğretim kurumlarında

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI TARAFLARI o Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi: o Yükseköğretim kurumlarında Farabi Değişim Programına ilişkin işlemleri yürütmekle görevli birimi o Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü o Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinin faaliyetlerinin Yükseköğretim Kurumu adına yürütülmesinden sorumlu o Yükseköğretim kurumlarının en yüksek kurum amiri veya yardımcısına doğrudan bağlı personeli

o Farabi Değişim Programı Öğrencisi Farabi Değişim Programı kapsamında yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilen Farabi

o Farabi Değişim Programı Öğrencisi Farabi Değişim Programı kapsamında yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilen Farabi Değişim Programı Protokolü kapsamınca öğreniminin en az bir, en fazla iki yarıyılını, başka bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmeye hak kazanan öğrenci o Farabi Değişim Programı Öğretim Üyesi Program kapsamında kendi kurumu ile protokolü olan bir başka yükseköğretim kurumunda faaliyet gerçekleştirecek öğretim üyeleri

 • Program iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan “Farabi Değişim Programı Protokolü” ile gerçekleştirilir.

• Program iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan “Farabi Değişim Programı Protokolü” ile gerçekleştirilir. • YÖK, Farabi Değişim Programı protokollerinin yükseköğretim kurumları arasında dengeli ve etkin dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

Programın Temel Özellikleri • • Program için standart belgeler Uygulama takvimi Özel ödenek aktarımı

Programın Temel Özellikleri • • Program için standart belgeler Uygulama takvimi Özel ödenek aktarımı ve özel hesap uygulaması Öğrencilere ek burs Öğretim üyelerine özel ek ders ücreti Farabi Değişim Protokolleri Öğrenim Protokolleri Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı

Faaliyet geçerlilik dönemi o Yükseköğretim kurumları, her eğitim öğretim yılı için Farabi Değişim Programı

Faaliyet geçerlilik dönemi o Yükseköğretim kurumları, her eğitim öğretim yılı için Farabi Değişim Programı ile ilgili ödenek talebinde bulunurlar. o Yükseköğretim kurumları kendilerine tahsis edilen tutarları, ilgili eğitim-öğretim yılı içinde (1 Eylül-31 Ağustos arasında) kullanırlar.

Öğrenci Değişimi o Öğrencilerin tümüne açık o En az bir, en çok iki dönem

Öğrenci Değişimi o Öğrencilerin tümüne açık o En az bir, en çok iki dönem öğrenim hakkı o Öğrencilere burs imkanı 1, 5 X (3 katına kadar çıkarılabilir. ) o Kendi kurumunda alması gereken kadar kredi alma zorunluluğu o Detaylar Yönetmelik ve Mali Esas ve Usuller’de yer almaktadır.

Öğretim Üyesi Hareketliliği o Tüm öğretim üyelerine açık o Gönüllülük esasına dayalı o Belli

Öğretim Üyesi Hareketliliği o Tüm öğretim üyelerine açık o Gönüllülük esasına dayalı o Belli bir program çerçevesinde o Bir ya da iki dönem ders verme imkânı o Mevcut haklar saklı kalmak kaydıyla 3 -5 -8 katına kadar ek ders ücreti (10 katına kadar çıkarılabilir. ) o Detaylar Yönetmelik ve Mali Esas ve Usuller’de yer almaktadır. Farabi Değişim Programı 13

Farabi değişim programı belgeleri o Farabi Değişim Programına ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar yükseköğretim

Farabi değişim programı belgeleri o Farabi Değişim Programına ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerince saklanır. o Belgelerin örnekleri YÖK tarafından hazırlanır ve kurumun İnternet sayfasında yayımlanır. o Yükseköğretim kurumları bu belgelere, faaliyetlere ilişkin istenen bilgilerle kendi kurumlarına ait bilgi ve logoları ekleyebilirler (http: //turkuaz. yok. gov. tr/Farabi)

Öğrenci değişimi esasları (1) o Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki

Öğrenci değişimi esasları (1) o Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar. o Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. o Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

Öğrenci değişimi esasları (2) o Öğrencilerin; kredilere dayalı ders yükleri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında

Öğrenci değişimi esasları (2) o Öğrencilerin; kredilere dayalı ders yükleri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. o Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. o. Yükseköğretim kurumlarının imzaladıkları protokolde mutabık kalınması şartıyla, AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir.

Öğrenci değişimi esasları (3) o İlgili bölüm sorumluları, öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem

Öğrenci değişimi esasları (3) o İlgili bölüm sorumluları, öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. o Bu amaçla kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir. o Değişim Programı Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı önceden belirlenir. Denklikler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.

Öğrenci değişim ilanları (1) o Yükseköğretim kurumları; yapmış oldukları Farabi Değişim Programı Protokollerini İnternet

Öğrenci değişim ilanları (1) o Yükseköğretim kurumları; yapmış oldukları Farabi Değişim Programı Protokollerini İnternet sayfalarında ilan eder ve bu protokollerle belirlenmiş kontenjan dâhilinde başvuru çağrısı yapar.

Öğrenci değişim ilanları (1) o İlanda; o Kimlerin başvuruda bulunabileceği, o Asıl ve yedek

Öğrenci değişim ilanları (1) o İlanda; o Kimlerin başvuruda bulunabileceği, o Asıl ve yedek kontenjanlar ayrı belirtilmek üzere toplam kontenjan, o Başvurabilmek için gerekli akademik ortalama ve varsa yabancı dil puanı, o Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler ve formlar, o İlk ve son günü açıkça belirtilen başvuru tarihleri. . . yer almalıdır.

Öğrenci değişim ilanları (2) o Süresi içinde yapılan bütün başvurular, ilgili Yükseköğretim Kurumunun Farabi

Öğrenci değişim ilanları (2) o Süresi içinde yapılan bütün başvurular, ilgili Yükseköğretim Kurumunun Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü tarafından kaydedilir. o Başvuru süresi tamamlandıktan sonra Uygunluk Denetim Belgesi hazırlanarak tüm başvurular gözden geçirilir. o Yükseköğretim kurumları her bir yarıyıl için bir başvuru ilanı yayınlar. o Birinci ilan : 15 Mart o İkinci ilan : 15 Ekim tarihinden önce yapılır. o Bir sonraki yarıyılın değişim işlemleri, ilanın yayınlandığı yarıyıl bitmeden tamamlanır.

Öğrenci Başvuru Şartları o Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, yüksek

Öğrenci Başvuru Şartları o Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması, o Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2. 0/4 olması, o Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2. 5/4 olması.

Öğrenim Protokolü o Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ve değişim dönemi başlamadan önce

Öğrenim Protokolü o Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren protokoldür. o Bu protokolde ilgili öğrencinin gidilen kurumda alacağı dersler ve kredileri açıkça belirtilir. o Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder. o Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. o Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Bu protokolle kabul edilen öğrenim programı, öğrencinin hâlihazırda öğrenim gördüğü programın amacına yönelik olmalıdır.

Öğretim Üyesi Hareketliliği (1) o İmzalanan tüm Farabi Değişim Programı Protokolleri ve kontenjanlar ilgili

Öğretim Üyesi Hareketliliği (1) o İmzalanan tüm Farabi Değişim Programı Protokolleri ve kontenjanlar ilgili yükseköğretim kurumunun İnternet sayfasında ilan edilir. o Bu faaliyete katılmak isteyen öğretim üyeleri için başvuru çağrısı yapılır. o İlanlarda başvuru süreci ve yapılacak ödemeler hakkında bilgi verilir. o İlanlar, 15 günden az olmamak üzere İnternet sayfasında yayınlanır.

Öğretim Üyesi Hareketliliği (2) o Programa katılan öğretim üyesi yapacağı faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde

Öğretim Üyesi Hareketliliği (2) o Programa katılan öğretim üyesi yapacağı faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde belirtilir. o Bu Program, öğretim üyesinin kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları tarafından onaylanır. o Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim öğretim yılı içinde en az bir, en çok iki yarıyıl olabilir. o Değişimde gönüllülük esastır.

Değişimin Organizasyonu o Yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler, Farabi

Değişimin Organizasyonu o Yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler, Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisleri tarafından yürütülür. o Yükseköğretim kurumları, üst Yöneticisi veya yardımcılarına doğrudan bağlı bir Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü görevlendirirler. o Ofisin oluşturulması ve kurum koordinatörünün görevlendirilmesinde yükseköğretim kurumları, ofislerin ve personelin etkin kullanımı ile faaliyetlerde eşgüdüm ve bütünlüğün sağlanması amacıyla, Farabi Programı faaliyetlerini başka ulusal ya da uluslararası değişim programlarıyla birlikte yürütebilir. o Kurum Koordinatörüne bağlı olarak birim koordinatörleri de belirlenebilir.

Değişim Talebi-1 • Yükseköğretim kurumları değişime ilişkin taleplerini Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisleri

Değişim Talebi-1 • Yükseköğretim kurumları değişime ilişkin taleplerini Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla, 1 -15 Mayıs günleri arasında YÖK’e iletirler. • Yükseköğretim kurumları, gerçekleştirdikleri Farabi Değişim Programı protokollerinde yer alan programa katılabilecek öğrenci ve öğretim üyelerinin sayıları ile değişim sürelerini dikkate alarak talepte bulunurlar.

Değişim Talebi-2 • Bu talepler, ilgili yükseköğretim kurumunun: – toplam öğrenci ve öğretim üyesi

Değişim Talebi-2 • Bu talepler, ilgili yükseköğretim kurumunun: – toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, – ikili Farabi Değişim Programı protokolleri – bu protokollerde yer alan toplam değişim kontenjanları – bir önceki yıla ilişkin değişim talebi ve gerçekleşen değişim oranları dikkate alınarak YÖK tarafından değerlendirilir. • Bu değerlendirme sonucunda belirlenen tutarlar, Yürütme Kurulu kararı ile yükseköğretim kurumları hesaplarına aktarılır.

Farabi Değişim Programı 2009 Takvimi o 2009 -2010 Kıs dönemi (1. yarıyıl) için öğrenci

Farabi Değişim Programı 2009 Takvimi o 2009 -2010 Kıs dönemi (1. yarıyıl) için öğrenci ve öğretim üyeleri en geç 15 Haziran 2009 gününe kadar kurumlarına başvurmalıdırlar. o Başvuru ve seçim süreci 1 Temmuz 2009’a kadar tamamlanmalı ve değişim talepleri en geç 10 Temmuz 2009’a kadar YÖK’e iletilmelidir. o 2009 -2010 Bahar dönemi (2. yarıyıl) için yükseköğretim kurumlarının değişim talepleri, en geç 15 Ekim 2009 tarihine kadar Yükseköğretim Kuruluna iletilmelidir.

Farabi Değişim Programı 2009 Takvimi 2009 -2010 Kış dönemi (1. yarıyıl) talepleri Başvuru 15

Farabi Değişim Programı 2009 Takvimi 2009 -2010 Kış dönemi (1. yarıyıl) talepleri Başvuru 15 Haziran 2009 Seçim süreci 1 Temmuz 2009 YÖK’e iletme 10 Temmuz 2009 2009 -2010 Kış ve bahar dönemi (1. ve 2. yarıyıl) talepleri Başvuru 15 Haziran 2009 Seçim süreci 1 Temmuz 2009 YÖK’e iletme 10 Temmuz 2009 -2010 Bahar dönemi ( 2. yarıyıl) talepleri Başvuru 15 Eylül 2009 Seçim süreci 1 Ekim 2009 YÖK’e iletme 10 Ekim 2009

ÖDEMELERE İLİŞKİN ESAS VE USULLER (1) o YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine

ÖDEMELERE İLİŞKİN ESAS VE USULLER (1) o YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten 4. madde uyarınca desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin uygun görülen tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle program yürütücüsü yükseköğretim kurumunun kamu bankalarından birinde Farabi Değişim Programı Destek Hesabı adıyla açtıracağı banka hesabına aktarılır. o Aktarılan tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir.

Ödemeler (2) o Özel hesaplarda izlenen tutarlar, yükseköğretim kurumlarının Strateji Geliştirme Birimlerince açılmış bulunan

Ödemeler (2) o Özel hesaplarda izlenen tutarlar, yükseköğretim kurumlarının Strateji Geliştirme Birimlerince açılmış bulunan diğer banka hesapları ile ilişkilendirilmez. o Farabi Değişim Programı kapsamında yapılacak aktarmalara ilişkin süreler YÖK tarafından belirlenir. o Özel hesaplarda izlenen tutarlar sadece, Farabi Değişim Programı kapsamında, öğrenci değişimine katılan öğrencilere ödenecek burslar, öğretim üyelerine ödenecek ek ders ücretleri ve harcırahlar, değişimin organizasyonu giderleri ile diğer harcamalarda kullanılır.

Ödemeler (3) o Özel hesaptan yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri, Farabi Değişim Programı

Ödemeler (3) o Özel hesaptan yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri, Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi tarafından yerine getirilir. o gerçeklestirme görevlisi o harcama yetkilisi o muhasebe yetkilisi

Ödenekler YÖK, her yıl ödenekleri ve öncelikleri belirler. • Ödenekler ilgili yükseköğretim kurumunun: o

Ödenekler YÖK, her yıl ödenekleri ve öncelikleri belirler. • Ödenekler ilgili yükseköğretim kurumunun: o o toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayısı ikili Farabi Değişim Programı Protokolleri bu protokollerde yer alan toplam değişim kontenjanları bir önceki yıla ilişkin değişim talebi ve gerçekleşen değişim oranları. . . dikkate alınarak YÖK tarafından belirlenir.

Öğrenci Bursları o Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören

Öğrenci Bursları o Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının 1. 5 x tutarında burs ödenir. o Burs miktarının %70’i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. o Geri kalan burs miktarının toplamı belirlenirken, öğrenciye verilen Katılım Belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınır.

Öğretim Ödemeler Üyelerine Yapılacak o Öğretim üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim

Öğretim Ödemeler Üyelerine Yapılacak o Öğretim üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ünvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin 10 katını geçmemek üzere listede belirlenen ek ders ücreti ödenir. o Öğretim üyelerine yapılacak ödemeler, öğretim üyelerinin kendi yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerine bildirdikleri hesap numaralarına aktarılarak aylık olarak yapılır. o Öğretim üyelerinin harcırahları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir.

o 3. Öğretim üyesi hareketliliği o Öğretim üyesinin ödemlerini yapan tahakkuk birimince puantajlar ve

o 3. Öğretim üyesi hareketliliği o Öğretim üyesinin ödemlerini yapan tahakkuk birimince puantajlar ve bordro hazırlanır. o Vergi Matrahı birleştirilir. o Ödeme talimatları Koordinasyon ofisince verilir. o Yolluk ve yevmiye ödenir. o Ders ücretleri gidilecek yükseköğretim kurumuna göre değişir. o Varsa geliştirme ödeneği ödemelerde hesaplanır.

Hesaplama o Öğrenciler için aylık burs miktarı: Burs Miktarı x 1. 5. =? o

Hesaplama o Öğrenciler için aylık burs miktarı: Burs Miktarı x 1. 5. =? o Öğretim üyesi için aylık ödeme: (30 xyevmiye) + (ders ücreti x ders sayısı x ders saati x Ek Ders katı x hafta)+200 yolluk (bir defa)+(geliştirme ödeneği x ay) =? o Değişimin Organizasyonu (Tahmini %10) o Detaylar Yönetmelik ve Mali Esas ve Usuller’de yer almaktadır.

Raporlama o Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı faaliyetlerine ilişkin olarak her bir eğitim-öğretim yılı

Raporlama o Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı faaliyetlerine ilişkin olarak her bir eğitim-öğretim yılı içinde bir ara, bir de nihai raporu YÖK’e sunmakla yükümlüdürler. o Ara raporda, bir eğitim-öğretim dönemini kapsayan sürede Farabi Değişim Programına katılan veya katılması beklenen tüm öğrenci ve öğretim üyelerinin bildirilmesi zorunludur. o 15 Mart’a kadar YÖK’e teslim edilir. o Nihai rapor o Yükseköğretim kurumlarının, gerçekleştirdikleri yıllık tüm faaliyetleri içerir. o 15 Eylül tarihine kadar YÖK’e sunulur.

– YÖK internet web sayfası http: //turkuaz. yok. gov. tr/Farabi – ADÜ internet web

– YÖK internet web sayfası http: //turkuaz. yok. gov. tr/Farabi – ADÜ internet web sayfası http: //idari. adu. edu. tr/farabi – ADÜ Farabi Koordinasyon Ofisi REKTORLUK 0256 218 2000 (1323)

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ Farabi Kurum Koordinatörü Doç. Dr. L. Didem KOZACI

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ Farabi Kurum Koordinatörü Doç. Dr. L. Didem KOZACI