Fanny Elsig Martin Schimmel Elena Duvernay Sandra V

  • Slides: 7
Download presentation
Fanny Elsig, Martin Schimmel, Elena Duvernay, Sandra V. Giannelli, Christoph E. Graf, Sabrina Carlier,

Fanny Elsig, Martin Schimmel, Elena Duvernay, Sandra V. Giannelli, Christoph E. Graf, Sabrina Carlier, Francois R. Herrmann, Jean-Pierre Michel, Gabriel Gold, Dina Zekry and Frauke Müller Tooth loss, chewing efficiency and cognitive impairment in geriatric patients Gerodontology Volume 32, Issue 2, pages 149– 156, June 2015 Hammaste kaotus, mälumisefektiivus ja kognitiivsed häired geriaatrilistel patsientidel Artikli refereering Ann Elismäe STOM V 3. rühm

Sissejuhatus • Langenud on hambutute inimeste arv, samas kasvanud Alzheimeriga patsientide arv • Dementsetel

Sissejuhatus • Langenud on hambutute inimeste arv, samas kasvanud Alzheimeriga patsientide arv • Dementsetel patsientidel on suuhügieen halvem ja vähem hambaid võrreldes samaealiste kognitiivselt tervetega. • Varasemad uuringud on leidnud, et mälumine suurendab aju verevoolu. See aga omakorda stimuleerib ajukoort ja võib mängida rolli ajufunktsiooni langemise ennetuses – Restauratiivne hambaravi

Hüpotees ja metoodika • Hüpotees – Naturaalsete hammaste arv ja mälumisefektiivsus on seotud kognitiivse

Hüpotees ja metoodika • Hüpotees – Naturaalsete hammaste arv ja mälumisefektiivsus on seotud kognitiivse funktsiooniga • Metoodika – 29 vanemat kui 75 a dementsuse diagnoosiga patsienti, 22 patsienti kontrollrühmas (normaalse või vähese kognitiivse hälbega) – Viidi läbi neurofüsioloogiline, toitumusalane ja dentaalne hindamine

Mälumisefektiivsuse hindamine • Hubba-Bubba Plate Gum (The Wrigley, Plymouth, England) in the ‘Sour Berry’

Mälumisefektiivsuse hindamine • Hubba-Bubba Plate Gum (The Wrigley, Plymouth, England) in the ‘Sour Berry’ (azure colour) and ‘Fancy Fruit’ flavour (pink colour) • 20 mälumistsüklit • Tulemused jagati viide kategooriasse – SA 1: segunemata närimiskumm, hammaste jäljed – SA 2: suured segunemata alad – SA 3: segunenud näts, vähesed algset värvi alad – SA 4: hästi segunenud, värv pole ühtlane – SA 5: väga hästi segunenud, värv ühtlane

Tulemused • Oma hammaste arv ei ole seotud dementsuse, vanuse ega sooga. • Dementsetel

Tulemused • Oma hammaste arv ei ole seotud dementsuse, vanuse ega sooga. • Dementsetel olid mälumisefektiivsuse testi tulemused statistiliselt oluliselt kehvemad võrreldes kontrollrühmaga • Uuringu tulemusena leiti, et mälumisefektiivsus on rohkem seotud kognitiivse staatuse kui oma hammaste arvuga.

Kokkuvõte • Suletud ring – Dementsus nõrgestab mälumisfunktsiooni läbi kehva suuhüigeeni ja halvenenud motoorsete

Kokkuvõte • Suletud ring – Dementsus nõrgestab mälumisfunktsiooni läbi kehva suuhüigeeni ja halvenenud motoorsete oskuste – Halvenenud mälumisfunktsioon kiirendab dementsuse arengut läbi aju verevarustuse ja aktiivsuse languse. • Mälumisefektiivsuse test võiks olla geriaatrilise patsiendi uurimises standard.

Tänan!

Tänan!