Familiezorg onmisbaar element van topzorg Dr Marie Louise

  • Slides: 22
Download presentation
Familiezorg onmisbaar element van topzorg! Dr. Marie Louise Luttik Drs. Elly Schoemaker Lectoraat Verpleegkundige

Familiezorg onmisbaar element van topzorg! Dr. Marie Louise Luttik Drs. Elly Schoemaker Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek Hanzehogeschool Groningen Verpleegkundig Oncologisch Symposium 13 -01 -2017

Begrip Familiezorg (mantelzorg) § Zorg die rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie § Zorg

Begrip Familiezorg (mantelzorg) § Zorg die rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie § Zorg verleent door een of meer familieleden (mantelzorg) aan de patiënt/cliënt § Niet in het kader van een hulpverlenend beroep Uit: Methode Famiilezorg, Exfam Tilburg

Familiezorg-ondersteuning Familiezorg stelt de familie en relaties binnen deze families centraal Uit; Methode Famiilezorg,

Familiezorg-ondersteuning Familiezorg stelt de familie en relaties binnen deze families centraal Uit; Methode Famiilezorg, Exfam Tilburg

Familiezorg-ondersteuning Families waarin ‘zorg’ een centraal thema is geworden, vragen om ondersteuning gericht op

Familiezorg-ondersteuning Families waarin ‘zorg’ een centraal thema is geworden, vragen om ondersteuning gericht op het leren met elkaar omgaan in een nieuwe situatie Uit; Methode Famiilezorg, Exfam Tilburg

Familiezorg-ondersteuning ‘wanneer een familie iets ernstigs meemaakt, zoals bv de confrontatie met kanker, en

Familiezorg-ondersteuning ‘wanneer een familie iets ernstigs meemaakt, zoals bv de confrontatie met kanker, en ze praten daarover met elkaar, kunnen ze zowel individueel als gezamenlijk beter omgaan met de zorgsituatie en dat leidt tot minder stress’ Uit; Methode Famiilezorg, Exfam Tilburg

Familiezorg-ondersteuning Verpleegkundige Diagnosen § (Risico op) Ineffectieve partnerrelatie § Overbelasting van de mantelzorgverlener §

Familiezorg-ondersteuning Verpleegkundige Diagnosen § (Risico op) Ineffectieve partnerrelatie § Overbelasting van de mantelzorgverlener § Verstoorde gezinsprocessen § Verstoorde gezinscoping § Ouderschapstekort Uit; Nanda-International 2012 -2014, , 2015

Familiezorg-ondersteuning Verpleegkundige Interventies § Ondersteuning van de gezinsinteractie § Gezinsondersteuning § Bevordering van gezinscohesie

Familiezorg-ondersteuning Verpleegkundige Interventies § Ondersteuning van de gezinsinteractie § Gezinsondersteuning § Bevordering van gezinscohesie

Family Nursing

Family Nursing

Waarom? Familie beïnvloedt het proces en de uitkomsten van zorg (Reifman, 1995; Cohen, 1988;

Waarom? Familie beïnvloedt het proces en de uitkomsten van zorg (Reifman, 1995; Cohen, 1988; Kaakinen et al, 2003; Romito et al, 2013; Luttik et al 2005) Ziekte en gezondheid zijn van invloed op alle familieleden (Visser et a, 20014; Arestedt, Persson & Benzein, 2014)

Patiënt centraal Familie is cliënt patiënt

Patiënt centraal Familie is cliënt patiënt

Patiënt centraal Familie is cliënt patiënt

Patiënt centraal Familie is cliënt patiënt

A B C D Individuele cliënt Familie als context Familie als cliënt Friedman, Bowden

A B C D Individuele cliënt Familie als context Familie als cliënt Friedman, Bowden & Jones, Family Nursing, 2003

Bouwstenen Familiezorg-ondersteuning § De Zorgtriade § Het Genogram

Bouwstenen Familiezorg-ondersteuning § De Zorgtriade § Het Genogram

De Zorgtriade Zorgvrager Zorgverlener Uit; Methode Familiezorg, Exfam Tilburg Familie/mantelzorg

De Zorgtriade Zorgvrager Zorgverlener Uit; Methode Familiezorg, Exfam Tilburg Familie/mantelzorg

Het Genogram

Het Genogram

Het genogram brengt het familienetwerk in kaart is een middel om gegevens mbt familie

Het genogram brengt het familienetwerk in kaart is een middel om gegevens mbt familie te verzamelen en overzichtelijk neer te zetten, levert een globaal beeld van een gezin en de relatiepatronen binnen een gezin en/of over verschillende generaties

9 -3 -2021 Symposium Co. E HA, November 2015 University of Montreal, 2000 18

9 -3 -2021 Symposium Co. E HA, November 2015 University of Montreal, 2000 18

Oefening

Oefening

Ondersteuning van patiënt en familie Een prachtig vooruitzicht!!

Ondersteuning van patiënt en familie Een prachtig vooruitzicht!!

M. L. Luttik, m. l. a. luttik@pl. hanze. nl E. Schoemaker, j. e. schoemaker@pl.

M. L. Luttik, m. l. a. [email protected] hanze. nl E. Schoemaker, j. e. [email protected] hanze. nl