FAKULTET ZA POSLOVNI MENADMENT BAR Upravljanje malim i

  • Slides: 28
Download presentation
FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR § Upravljanje malim i srednjim preduzećima § Pripremio: Prof.

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR § Upravljanje malim i srednjim preduzećima § Pripremio: Prof. dr Darko Lacmanović § Bar, 2016. 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 1

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 1. Traženje šansi u neposrednom okruženju §

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 1. Traženje šansi u neposrednom okruženju § § § § Pokretanje biznisa u vlastitoj kući Prednosti biznisa u vlastitoj kući: -nizak rizik poslovanja, -nizak nivo upravljanja, -relativno jednostavan početak biznisa, -jedinstvo radnog i životnog prostora, -svi članovi porodice učestvuju u radu, -mlađi članovi porodice uče od starijih, -jednostavna kontrola rada zbog stalnog prisustva Nedostaci biznisa u vlastitoj kući: -pretežno se ostaje na istom nivou razvoja, -odsustvo planske komponente, -slaba podrška od strane banaka, -nerazvijena menadžerska uloga 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 2

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 1. Traženje šansi u neposrednom okruženju §

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 1. Traženje šansi u neposrednom okruženju § Šanse za preduzetnike sa iskustvom § Iskustvo iz prethodnog posla – nastavak u kućnom biznisu (servisiranje motornih vozila, aparata za domaćinstvo, krojačke usluge, molerskofarberske usluge, poljoprivredna proizvodnja i sl. ) § Šanse za preduzetnike sa tehničkim iskustvom – (obrada drveta, metala, plastike, kože, stakla; grafičke usluge, dizajn, modne kreacije, usluge projektovanja) § Šanse za preduzetnike sa bogatim iskustvom – (zastupanje samih firmi, konsultantskih poslovi, računovodstveni poslovi, propaganda, marketing i sl. ) 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 3

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 2. Biznis inkubatori kao model razvoja MSP

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 2. Biznis inkubatori kao model razvoja MSP § § § § § Pristup problemu 60 -te SAD Specifičnosti u razvoju inkubatora Biznis inkubatori – poslovni centri podrške, bilo u vidu tzv. mekih resursa kao što su treninzi, prustup finansijskim sredstvima, tržištu, informaciijama i konsalting uslugama, ili kroz obezbijeđenje poslovnog prostora pod povoljnim uslovima, kako bi se mali biznis što uspješnije razvio. Osnovne djelatnosti inkubatora: -istraživanje, razvoj i unaprijeđenje poslovanja -ugostiteljske ili zanatske usluge, -maloprodaja, -montaža i neka manja proizvodnja i -konsalting 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 4

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 2. Biznis inkubatori kao model razvoja MSP

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 2. Biznis inkubatori kao model razvoja MSP § § § § § Utvrđivanje faze razvoja inkubatora Osnovne faze razvoja: -preliminarno istraživanje mogućnosti osnivanja inkubatora, -iznalaženje potencijalnih sponzora i investitora, -iznalaženje prikladne lokacije, -utvrđivanje ciljnog tržišta, -utvrđivanje zakupa i drugih troškova, -koncipiranje zajedničkih aktivnosti (usluga) inkubatora, -izrada biznis plana 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 5

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 3. Klasteri kao model razvoja MSP §

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 3. Klasteri kao model razvoja MSP § § § § § Uloga i značaj klastera Klasteri su model umrežavanja firmi sa ciljem pokretanja MSP Koncept razvoja klastera Uslovi za pristup klasteru: -izuzetno dobro poznavanje poslova sa kojima se ulazi u klaster, -da posjeduje jasan program osnivanja firmi, koji je potkrijepljen realnom procjenom potrebnog kapitala za pokretanje biznisa, -da postoji realna procjena mogućnosti plasmana proizvoda i usluga, -da postoji mogućnost saradnje sa ostalim članovima u okviru klastera, -da u potpunosti prihvata pravila koje nameće članstvo u klasteru Mjere podsticajne politike za razvoj klastera: -promociju sistema klastera, -ukidanje barijera za razvoj malog biznisa i utvrđivanje podsticajnih mjera za njegov razvoja, -institucionalizovati i organizovati razvoj klastera (angažovanje vladinih službi, stručnih institucija, finansijskih organizacija, komora i dr. ) -izvođenje analiza lokalne ekonomije sa aspekta potrebe za klasterimam, -određivanje ciljeva i projektnih zadataka, -utvrđivanje lokaliteta, -utvrđivanje finansijskih okvira, -utvrđivanje implementacije ostvarenja postavljenih zadataka

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 4. Kupovina postojećih preduzeća § § §

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 4. Kupovina postojećih preduzeća § § § § § Šta treba znati o kupovini preduzeća Osnovni elementi kupovine preduzeća: a) da postoji preduzeće koje se prodaje, b) da budući vlasnik raspolaže sa sumom novca koja je potrebna za kupovinu preduzeća, c) da postoji procjena da preduzeće, koje je predmet kupovine, ima tržišnu perspektivu Razlozi za prodaju preduzeća: 1. Lični razlozi vezani za karijeru 2. Naslijeđe menadžmenta 3. Menadžment jednog lica 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 7

Šta mi odgovara (proizvodnja/usluge Da li želi prodati Da li postoji razlog za prodaju

Šta mi odgovara (proizvodnja/usluge Da li želi prodati Da li postoji razlog za prodaju Da li je prodavac vlasnik preduzeća Koliko vrijedi firma Koja je strategija pregovaranja Može li se dogovoriti cijena Kupovina preduzeća Slika 1. Donošenje odluke o kupovini preduzeća

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 4. Kupovina postojećih preduzeća § § §

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 4. Kupovina postojećih preduzeća § § § Postupak procjene preduzeća Metode vrijednovanja preduzeća: 1. Knjigovodstvena vrijednost 2. Vrijednost zamjene 3. Likvidaciona vrijednost Elementi utvrđivanja likvidacione vrijednosti: -cijene zaliha u veleprodaji, namijenjena za zastarjele artikle koji nisu konkurentni, -cijena opreme umanjena za amortizaciju, -nabavke, -računi potraživanja, naročito oni koji nisu sporni dugovi, -tržišna vrijednost zarade i lokacije 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 9

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 5. Franšizing § Pojam franšizinga § Franšizing

6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 5. Franšizing § Pojam franšizinga § Franšizing – ugovor sklopljen između dvije strane, gdje se kupcu (franšizantu) daje pravo korištenja cjelokupnog poslovnog koncepta/franšize (proizvodi, usluge, resursi/proizvodna tehnologija, tehnologija prodaje robe, metode poslovanja, brand, poslovni ugled, snažna tržišna pozicija i sl. ) uz određenu nadoknadu. § Interesi franšizera (prodavca franšize): § -razvoj uz relativno niske troškove, § -prodaja proizvoda i usluga uz jedinstvenu poslovnu strategiju, § -efikasnije ulaganje u dodatna istraživanja i unaprijeđenje poslovanja, § Interesi franšizanta (kupca franšize): § -Osnivanje firme uz manje rizika i novca, § -brži ulazak na tržište, § -racionalni menadžment, § -organizovanje procesa rada 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 10

§ § § § § 6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 5. Franšizing

§ § § § § 6. Problemi pokretanja i osnivanja MSP 6. 5. Franšizing Sklapanje ugovora o franšizi Obaveze franšizera: -davanje na upotrebu naziva firme i zaštitnog znaka, -ustupanje prava prodaje roba ili usluga na određenom tržištu, -korišćenje uzoraka, modela, prospekata i drugih displeja -stalne menadžment instrukcije i pomoć, -obučavanje u menadžmentu i marketingu, -kontrola kvaliteta u poslovima prodaje i usluga, -omogućavanje povoljnih cijena u nabavkama, -obaveza da neće isporučivati istu robu konkurentima na utvrđenom području i da neće otvarati svoje objekte u konkurentskoj blizini franšizanta Obaveze franšizanta: -ispunjavanje finansijskih obaveza, -pristajanje da će prodavati jedino onu robu ili usluge koje su obuhvaćene franšizom, -obaveza poštovanja utvrđenih poslovnih postupaka, -obaveza djelovanja unutar datog tržišnog područja, -obaveza da se neće angažovati u istom poslu ili na sličan način bilo gdje, ako to šteti interesima davaoca franšize -obaveza udovoljavanja datim standardima kvaliteta, -obaveza poštovanja ugovorene menadžerske nadležnosti i poslovne politike franšizera, -obaveza skladne saradnje sa franšizerom

Obuka na postojećem mjestu franšize Osnovna obuka u franšiznoj školi Obuka na vlastitom mjestu

Obuka na postojećem mjestu franšize Osnovna obuka u franšiznoj školi Obuka na vlastitom mjestu Osvježenje znanja u školi franšize Slika 2. Obučavanje franšizanta

7. Sredstva MSP 7. 1. Pojam sredstava preduzeća § Sredstva preduzeća prema svojoj funkciji:

7. Sredstva MSP 7. 1. Pojam sredstava preduzeća § Sredstva preduzeća prema svojoj funkciji: § a) Poslovna sredstva § b) Vanposlovna sredstva Izvori sredstava Sredstva Poslovna sredstva Izvori poslovnih sredstava Vanposlovna sredstva Izvori vanposlovnih sredstava Slika 3. Poslovna sredstva i izvori

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća Sredstva preduzeća Pojavni oblici Namjena Faze

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća Sredstva preduzeća Pojavni oblici Namjena Faze Materijalni oblik: stvari Poslovna sredstva Sredstva u fazi proizvodnje Novčani oblik Osnovna sredstva Sredstva u fazi prometa Prava Obrtna sredstva Sredstva posebnih namjena vanposlovna sredstva Izvori sredstava: trajni i povremeni Sredstva iz sopstvenih izvora Sredstva iz tuđih izvora

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § Poslovna sredstva – svrstavaju se

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § Poslovna sredstva – svrstavaju se ona sredstva preduzeća koja se neposredno koriste za izvršavanje poslovnih zadataka radi kojih je preduzeće i osnovano. § Poslovna sredstva prema kriterijumu rastuće likvidnosti: § 1. Osnovna sredstva § 2. Obrtna sredstva Sredstva preduzeća Poslovna sredstva Osnovna sredstva Vanposlovna sredstva Obrtna sredstva Slika 5. Struktura sredstava preduzeća

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § Osnovna sredstva su ona sredstva

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § Osnovna sredstva su ona sredstva koja se ne troše u jednom proizvodnom ciklusu, nego se postepeno troše i u toku većeg broja proizvodnih ciklusa postepeno prenose samo po jedan dio svoje vrijednosti na novi proizvod. § Osnovna sredstva sa stanovišta pojavnog oblika: § -osnovna sredstva u materijalnom obliku (stvari) § -osnovna sredstva u nematerijalnom obliku (prava) § -dugoročni finansijski plasmani (novac) § Osnovna sredstva u materijalnom obliku (stvari): § a) osnovna sredstva u funkciji § b) osnovna sredstva u pripremi § c) osnovna sredstva van funkcije § a) osnovna sredstva u funkciji: § -zemljište, § -šume, § -građevinski objekti (visokogradnje, niskogradnje i hidrograđevnski), § -oprema (oruđa za rad), § -alat i inventar sa kalkulativnim otpisom, § -višegodišnji zasadi (voćnjaci, vinogradi, hmeljnici, brzorastuće upotrebno ukrasno i ostalo drveće), § -osnovno stado, § -ostala osnovna sredstva

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § § § § b) osnovna

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § § § § b) osnovna sredstva u pripremi: -zalihe nemontirane opreme, -zalihe investicionog materijala, -investicije u toku c) osnovna sredstva van funkcije (tehničko-tehnološka prevaziđenost ili ekonomska i ekološka zastarjelost odnosno nepodobnost. Osnovna sredstva u nematerijalnom obliku (prava): a) osnivačka ulaganja, b) ulaganja u probnu proizvodnju, c) ulaganja u istraživanje i razvoj, d) ulaganja u sticanju prava na koncesije, patente i licence, e) ulaganja iznad knjigovodstvene vrijednosti – goodwill, f) ulaganja u rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju na tuđim osnovnim sredstvima, g) druga nematerijalna ulaganja (lizing opreme, prava na model, uzorak i zaštitni znak, prava na tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju pojedinih proizvoda, dijelova proizvoda, ulaganja za unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje (arondacije, komasacije i druga ulaganja za trajnije unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje)

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § § § § Dugoročni finansijski

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § § § § Dugoročni finansijski plasmani (novac): a) učešća u kapitalu povezanih pravnih lica b) dugoročni krediti povezanim pravnim licima c) dugoročni krediti u zemlji d) dugoročni krediti u inostranstvu e) dugoročne hartije od vrijednosti f) otkupljene sopstvene akcije g) ostali dugoročni plasmani 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 18

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § Obrtna sredstva - podrazumijevaju se

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § Obrtna sredstva - podrazumijevaju se stvari, prava i novac kao sredstva koja se jednokratnom upotrebom troše u poslovnim procesima, odnosno prelaze iz jednog pojavnog oblika u drugi, prenoseći odjedanput svoju cjelokupnu vrijednost. § Gotov novac (N) sirovine i ostali reprodukcioni materijal, rad i ostalo (R) izvršenje proizvodnih zadataka preduzeća (P) gotovi proizvodi (R 1) isporuka kupcima, potraživanje, gotov novac (N 1) § Obrtna sredstva u materijalnom obliku (stvari): § a) zalihe materijala, § b) nedovršena proizvodnja, § c) gotovi proizvodi, § d) trgovačka roba, 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 19

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § § § § a) Zalihe

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § § § § a) Zalihe materijala -zalihe osnovnog materijala, -zalihe pomoćnog materijala, -zalihe sitnog inventara, -zalihe ambalaže, -zalihe auto i traktorskih guma b) Zalihe nedovršene proizvodnje (sopstveni poluproizvodi) c) Zalihe gotovih proizvoda (završeni i neisporučeni proizvodi) Knjigovodstvena evidencija: 1. Stvarna nabavna cijena 2. Planska nabavna cijena Metode obračuna izlaza materijala: 1. Metod FIFO 2. Metod LIFO 3. Metod ponderisane prosječ. cijene 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 20

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § § § § § Obrtna

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § § § § § Obrtna sredstva u obliku prava i razgraničenih troškova (prava): a) potraživanja po osnovu prodaje, b) potraživanja od dobavljača (avans), c) potraživanja od drugih pravnih i fizičkih lica (dati kratkoročni krediti sa rokom dospijeća od 1 godine) d) potraživanja od zaposlenih (akontacije za službeni put) e) potraživanja od državnih organa i organizacija (regres, stimulacije, dotacije, kompenzacije) f) potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa g) Aktivna vremenska razgraničenja – služe za razgraničenje rashoda i prihoda između dva obračunska perioda s ciljem da se omogući utvrđivanja tačnog rezultata svakog obračunskog perioda: -izdaci koji isplaćeni u jednom, a odnose se na više narednih obračunskih perioda (izdaci za unaprijed usplaćeno osiguranje, unaprijed isplaćena zakupnina) -obračunati prihodi tekućeg perioda (prihod od zakupnina koja se naplaćuje unazad / prihod je nastao u tekućem obračunskom periodu, a rok naplate dospijeva u narednom obračunskom periodu)

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § § Obrtna sredstva u obliku

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § § Obrtna sredstva u obliku novca (novac): a) hartije od vrijednosti (čekovi, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi) b) žiro račun (novčana sredstva deponovana kod neke banke, izvod) c) izdvojena novčana sredstva i akreditivi (otvoreni akreditivi za isplatu čekova, investicije i dr. ) / akreditiv – instrument plaćanja na osnovu kojeg se banka obavezuje da će korisniku, ukoliko ispuni određene uslove, isplatiti određenu svotu. § d) blagajna § e) devizna sredstva § f) ostala novčana sredstva 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 22

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § Vanposlovna sredstva – služe za

7. Sredstva MSP 7. 2. Klasifikacija sredstava preduzeća § Vanposlovna sredstva – služe za poboljšanje životnog standarda zaposlenih, indirektno utiču na poslovanje preduzeća. § Vanposlovna sredstva: § a) sredstva zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja, § b) sredstva zajedničke potrošnje za druge potrebe § c) ostala vanposlovna sredstva § Prema obliku: § -stvari (zemljište, građevinski objekti, oprema, inventar), § -prava (potraživanja po kreditima datim radnicima za stanove) § -novac § Ne obračunava se amortizacija, jednom godišnje se knjigovodstveno vrši smanjenje vrijednosti sredstava zajedničke potrošnje po stopama za osnovna sredstva. Prof. dr Darko Lacmanović 23

8. Mjerenje rezultata u MSP 8. 1. Načini mjerenja rezultata § § § §

8. Mjerenje rezultata u MSP 8. 1. Načini mjerenja rezultata § § § § Osnovni načini mjerenja rezultata: 1. Naturalno 2. Vrijednosno Ekonomski pokazatelji (vrijednosni): a) efektivnost b) efikasnost Mjerenje ekonomske efektivnosti Osnovni pokazatelji ekonomske efektivnosti: a) vrijednost proizvodnje (proizvod količine proizvoda i njegove cijene), b) dobit (profit), c) neto prihod (razlika između vrijednosti proizvodnje i direktnih troškova proizvodnje) D (dobit) = VP (vrijednost proizvodnje) – UT (ukupni troškovi) Troškovi prema elementima: 1. Troškovi materijala, 2. Troškovi osnovnih sredstava (amortizacije), 3. Troškovi rada

8. Mjerenje rezultata u MSP 8. 1. Načini mjerenja rezultata § § § §

8. Mjerenje rezultata u MSP 8. 1. Načini mjerenja rezultata § § § § Troškovi prema komplementarnosti: 1. Elementarni (jedan element proizvodnje) 2. Kompleksni (sačinjeni od dva ili sva tri elementa troška) Troškovi prema načinu raspodjele: 1. Direktni 2. Indirektni Troškovi u zavisnosti od promjene obima proizvodnje: 1. Fiksni 2. Varijabilni Dobit (profit): -akumulacija -dividenda, -porezi 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 25

8. Mjerenje rezultata u MSP 8. 1. Načini mjerenja rezultata § § § §

8. Mjerenje rezultata u MSP 8. 1. Načini mjerenja rezultata § § § § § NP (neto prihodi) = VP (vrijednost proizvodnje) – DT (direktni troškovi) UT (ukupni troškovi) = DT (direktni troškovi) + IT (indirektni troškovi) NP (neto prihod) = D (dobit) + IT (indirektni troškovi) NP (neto prihod) = VP (vrijednost proizvodnje) – VT (varijabilni troškovi) NP (neto prihod) = D (dobit) + FT (fiksni troškovi) Mjerenje ekonomske efikasnosti Produktivnost rada - odnos količine proizvoda i ljudskog rada koji je utrošen za njegovu proizvodnju. Pr (produktivnost) = Q (obim proizvodnje) / R (uloženi ljudski rad) Naturalno iskazivanje produktivnosti (tehno-ekonomska produktivnost) Problem naturalnog iskazivanja produktivnosti 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 26

8. Mjerenje rezultata u MSP 8. 1. Načini mjerenja rezultata § Ekonomičnost – ostvarivanje

8. Mjerenje rezultata u MSP 8. 1. Načini mjerenja rezultata § Ekonomičnost – ostvarivanje vrijednosti proizvodnje sa minimalnim troškovima; odnos vrijednosti proizvodnje i ukupnih troškova. § Ep (ekonomičnost) = VP (vrijednost proizvodnje) / UT (ukupni troškovi) § Ep veća od 1 § Rentabilnost – zahtjev ostvarenja što veće novostvorene vrijednosti ili dobiti sa što manjim angažovanjem sredstava u reprodukciju. § R (rentabilnosti u %) = (D (dobit) / K (kapital) ) x 100 § Bcp = 100 / R (rentabilnost) § Bcp (broj ciklusa proizvodnje potrebnih za povraćaj cjelokupnog kapitala) 12. 3. 2021. Prof. dr Darko Lacmanović 27

8. Mjerenje rezultata u MSP 8. 1. Načini mjerenja rezultata § Odnos između efektivnosti

8. Mjerenje rezultata u MSP 8. 1. Načini mjerenja rezultata § Odnos između efektivnosti i efikasnosti § Efektivnost - označava učinak, uspješnost, korist; usmjerena na strategijsko planiranje i realizaciju ciljeva razvoja sistema i ostvarivanje kvaliteta proizvoda i usluga koje tržište prihvata. § Efikasnost – označava uspješnost sistema i odnosi se na operativne zadatke; izražava se odnosom izlaza i ulaza; tj. efekata i resursa. § Efektivnosti i efikasnost nisu proporcionalne ekonomske kategorije. Elementi Proizvod A B Vrijednost proizvodnje 10. 000 3. 000 Troškovi proizvodnje 8. 000 2. 000 Dobit 2. 000 1. 000 Ekonomičnost 1, 25 1, 50