Faglig lsning og forudstninger herfor Indskoling Link til

  • Slides: 22
Download presentation
Faglig læsning og forudsætninger herfor. Indskoling Link til arbejdsrum på PU´s hjemmeside http: //paedagogiskudvikling.

Faglig læsning og forudsætninger herfor. Indskoling Link til arbejdsrum på PU´s hjemmeside http: //paedagogiskudvikling. esbjergkommune. dk

Formål for hele forløbet: At alle lærere tager ansvar for at læsning bliver et

Formål for hele forløbet: At alle lærere tager ansvar for at læsning bliver et læringsredskab i fagene • • 22. august 2013 kl. 14. oo – 16. 00 Oplæg, refleksion og øvelser om læsning, ordforråd, mind-map og dialogisk læsning • 18. september 2013 kl. 14. 00 – 16. 00 • Erfaringsudveksling, oplæg, øvelse, refleksion i teams om førlæsning , teksttyper • • • 31. oktober 2013 kl. 14. 00 – 16. 00 Erfaringsudveksling, oplæg, øvelse, refleksion i teams om under-læsning og metoder hertil, teksttyper og TLC 26. november 2013 kl. 14. 00 – 16. 00 Erfaringsudveksling, oplæg, øvelse, refleksion i teams om efter-læsning og metoder hertil. Hvordan bruges skolens handleplan for læsning.

Dagens program • Erfaringsudveksling: Dialogisk læsning – Mindmap • Teksttyper Den fortællende genre •

Dagens program • Erfaringsudveksling: Dialogisk læsning – Mindmap • Teksttyper Den fortællende genre • Førlæsning Ordkendskabskort Ordleg • Opgave til næste gang

Mød en fra et andet team Hvilke erfaringer gjorde du med Dialogisk Læsning? Hvordan

Mød en fra et andet team Hvilke erfaringer gjorde du med Dialogisk Læsning? Hvordan gik arbejdet med: Mind-map? Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling

Oversigt teksttyper og genre

Oversigt teksttyper og genre

Fortællende tekst Formål: At underholde og danne

Fortællende tekst Formål: At underholde og danne

Fortællende tekster • Fortællende tekster har en titel • Struktur: – Begyndelse: præsentation af

Fortællende tekster • Fortællende tekster har en titel • Struktur: – Begyndelse: præsentation af tekstens personer, miljø og situation – Midte: spændingen stiger mod et højdepunkt – Slutning • Sprog – Beskrivende tekst og handling. Derfor stillestående verber i beskrivelserne og handleverber i handlingen – Tidsangivelser, som fx om eftermiddagen, når, senere og pludselig. De fører handlingen videre.

Berettende tekster Formål: At berette om, hvad der er sket

Berettende tekster Formål: At berette om, hvad der er sket

Berettende tekster Faktueller personlige beretninger • Overskrift, der fortæller, hvad teksten handler om. •

Berettende tekster Faktueller personlige beretninger • Overskrift, der fortæller, hvad teksten handler om. • Struktur: – Præsentation af hvem, den handler om, og hvor den foregår. – En række begivenheder, der følger efter hinanden. Kronologi – En afslutning der runder beretningen af. • Sprog – Der er handling og derfor mange handleverber fx hopper, løber, svømmer. Verberne står i datid. – I præsentationen, som er en beskrivelse, bruges stillestående verber fx er, har, består af lever mv – Der er tidsangivelser, der fortæller hvornår handlingerne eller begivenhederne sker. Fx nu, i går, senere, derefter

Instruerende tekster Formål: At fortælle, hvordan man gør noget

Instruerende tekster Formål: At fortælle, hvordan man gør noget

Instruerende tekster • Struktur: – En overskrift, der signalerer målet , ed teksten –

Instruerende tekster • Struktur: – En overskrift, der signalerer målet , ed teksten – Evt. en liste med materialer – En fremgangsmåde trin for trin – Ofte er der et foto, der viser slutproduktet, eller en illustration, der viser den trinvise fremgangsmåde • Sprog: – Handleverber i bydemåde, fx hak, kog, skriv, gå. – Korte præcise sætninger. Måske indgår der ord, der angiver reækkefølge, fx først, derefter, til sidst. – Ofte præcis angivelse af antal, mængde og ingredienser eller materialernes tilstand (fx ½ dl koldt vand, 3 stiftpiskede æggehvider).

Beskrivende/informerende tekster Formål: At formidle faktuel information om et emne

Beskrivende/informerende tekster Formål: At formidle faktuel information om et emne

Beskrivende/informerende tekster • Struktur – En overskrift, der viser, hvad eller hvem der beskrives,

Beskrivende/informerende tekster • Struktur – En overskrift, der viser, hvad eller hvem der beskrives, fx fodboldspilleren Ronaldo. – Et afsnit, der præsenterer emnet. – Nogle afsnit, der beskriver emnet fra forskellige kriterier, fx hvem hans familie er, hvor han er vokset op, hans fodboldkarriere, hans interesser osv. • Sprog – Der er ingen handling i teksten, men megen beskrivelse. Derfor er der mange stillestående verber, har, består af, lever, kaldes, bor, ligger. De står ofte i nutid

Teksttyper og titler Fortællende tekst Berettende tekst Instruerende tekst Beskrivende/informerende tekst På skovtur med

Teksttyper og titler Fortællende tekst Berettende tekst Instruerende tekst Beskrivende/informerende tekst På skovtur med min far Sådan laver du et kastanjepindsvin Det fortryllede pindsvin Pindsvin, et dyr i Danmark

Strategier for god læsning FØR læsningen 40% UNDER læsningen 50% EFTER læsningen 10% Birgit

Strategier for god læsning FØR læsningen 40% UNDER læsningen 50% EFTER læsningen 10% Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling

Før læsning • Elevernes viden og erfaringer har betydning for indholdet af undervisningen. •

Før læsning • Elevernes viden og erfaringer har betydning for indholdet af undervisningen. • Skal sikre at eleverne knytter forbindelse mellem deres viden og det de præsenteres for via teksterne. Elisabeth Arnbak Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling

Elever med andet modersmål end dansk • Har ofte et ringe fagligt ordkendskab •

Elever med andet modersmål end dansk • Har ofte et ringe fagligt ordkendskab • Andre informationskilder • Selvoplevede erfaringer • Sikre at der sker en kobling mellem deres erfaringer og tekstens informationer Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling

Før-læsning: Arbejde med forforståelse: viden, ordniveau, kontekst Mens-læsning: Arbejde med tekstforståelse: Indholdsforståelse, notater Efter-læsning:

Før-læsning: Arbejde med forforståelse: viden, ordniveau, kontekst Mens-læsning: Arbejde med tekstforståelse: Indholdsforståelse, notater Efter-læsning: Arbejde med ny viden: Opsamling af tekstindhold, evaluering og formidling Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling

Aktiviteter ved før-læsning • Få overblik over teksten. (Overblikslæsning) • Finde den rigtige læsesti

Aktiviteter ved før-læsning • Få overblik over teksten. (Overblikslæsning) • Finde den rigtige læsesti • Aktiver baggrundsviden • Mindmap • Ordleg • Ordkendskabskort • Læseformål (fokuseret læsning) • Vigtige ord • Fagfaglige ord og begreber Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling

Ordleg Stav ordet højt (stavemåde) Giv en definition på ordet Giv et synonym til

Ordleg Stav ordet højt (stavemåde) Giv en definition på ordet Giv et synonym til ordet Giv et antonym til ordet Sig ordet i en sætning Læs ordet Sig ordets ordklasse Find et ord der rimer

Hvad er det? Egenskaber Det er ikke……. Fagtekst Eksempler

Hvad er det? Egenskaber Det er ikke……. Fagtekst Eksempler

Opgave til d. 31. -10. 2013 • Aftal med en kollega hvordan I vil

Opgave til d. 31. -10. 2013 • Aftal med en kollega hvordan I vil arbejde med den fortællende genre • Udvælg sproglige træk fra den fortællende teksttype I vil sætte fokus på. • Gør erfaringer med ORDKORT eller ORDLEG