EXPRESII CELEBRE 2 Prof Cornelia Cucu Liceul cu

  • Slides: 21
Download presentation
EXPRESII CELEBRE (2) Prof. Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv Bacău

EXPRESII CELEBRE (2) Prof. Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv Bacău

“ Un cal, un cal, regatul meu pentru un cal! ” (“ A horse,

“ Un cal, un cal, regatul meu pentru un cal! ” (“ A horse, a horse, my kingdom for a horse! ”) Este faimosul strigăt de ajutor al regelui Richard al III-lea (14831485) pe câmpul de luptă de la Bosworth (1485). Rămas fără cal, orgoliosul rege a promis regatul celui care îi va oferi un cal, cu care să poată fugi pentru a-şi salva viaţa. Dar, niciunul dintre slujitorii săi nu i-a sărit în ajutor. Astfel, regele a fost ucis.

“ Te luăm de soţie , mare a noastră, în semn de adevărată şi

“ Te luăm de soţie , mare a noastră, în semn de adevărată şi veşnică stăpânire ! ” (“ Desponsamus te, mare nostrum, in signum veri perpetuique dominii! ”) Acestea sunt cuvintele rostite de dogele Veneţiei cu prilejul liturghiei celebrate la reînnoirea anuală a “căsătoriei” Veneţiei cu marea , din ziua Înălţării Domnului, comemorând momentul când dogele Pietro Orseolo II a plecat, în anul 1000, să cucerească teritorii din Istria şi Dalmaţia. Simbolizează eterna legătură dintre oraşul lagunei şi Marea Adriatică.

“ Sau Caesar sau nimic! ” (“ Aut Caesar, aut nihil! ”) Cuvintele acestea

“ Sau Caesar sau nimic! ” (“ Aut Caesar, aut nihil! ”) Cuvintele acestea reprezintă, potrivit legendei, deviza lui Cesare Borgia, fiul papei Alexandru VI. Luându-l ca model pe Iulius Caesar, orgoliosul principe italian, comandant al trupelor pontificale şi prototip al Principelui Machiavelli, îşi exprima voinţa de a fi egalul celebrului său omonim.

“ Despre tot ce se poate şti ! ” (“ De omni re scibili!

“ Despre tot ce se poate şti ! ” (“ De omni re scibili! ”) Deviza umanistului italian Pico della Mirandola, exprimând voinţa de cunoaştere a tuturor marilor spirite ale Renaşterii.

“ O, sfântă naivitate!” (“ O sancta simplicitas! ”) Exclamaţia i-a fost atribuită lui

“ O, sfântă naivitate!” (“ O sancta simplicitas! ”) Exclamaţia i-a fost atribuită lui Jan Hus şi exprimă consternarea acestuia când, legat de stâlpul rugului, a văzut o femeie simplă aducând un mănunchi de vreascuri. În realitate, cuvintele îi aparţind discipolului său, Ieronim din Praga, condamnat şi el la ardere pe rug.

“ Nu putem! ” (“ Non possum! ”) Expresia, semnificând refuzul absolut, provine din

“ Nu putem! ” (“ Non possum! ”) Expresia, semnificând refuzul absolut, provine din Faptele apostolilor (4, 20). A fost folosită, între alţii, de papa Clement VII, atunci când a refuzat să accepte divorţul dintre regele Angliei Henric al VIII-lea şi Caterina de Aragon.

“ Pe întinsul imperiului meu soarele nu apune niciodată! ” Afirmaţie orgolioasă, atribuită în

“ Pe întinsul imperiului meu soarele nu apune niciodată! ” Afirmaţie orgolioasă, atribuită în mod tradiţional lui Carol Quintul (1500 -1558), rege al Spaniei şi împărat romano-german. Stăpân al unuia dintre cele mai vaste imperii din epocă, întins pe patru continente (Europa, Africa, cele două Americi), el putea considera că într-adevăr, în fiecare moment un colţ din vastele sale stăpâniri este luminat de soare. Acelaşi lucru îl putea afirma însă şi fiul său, regele Filip al II-lea, moştenitor al imperiului colonial. Potrivit lui Herodot, primul care a făcut o afirmaţie de acest tip a fost regele persan Xerxes I, înainte de invadarea Greciei.

“ Şi totuşi se mişcă! ” (“ Eppur si muove! ”) Afirmaţie celebră atribuită

“ Şi totuşi se mişcă! ” (“ Eppur si muove! ”) Afirmaţie celebră atribuită lui Galileo Galilei şi pe care ar fi făcut-o în faţa Tribunalului Sfântului Oficiu (Inchiziţia) după ce fusese condamnat pentru publicarea Dialogului despre cele două sisteme principale lumii. Obligat să-şi retracteze teoria amplificată după Copernic, a rotirii Pământului în jurul Soarelui, Galilei ar fi rostit în finalul judecăţii aceste cuvinte.

“ Să nu mi se vorbească de ceva lipsit de măreţie ! ” (“

“ Să nu mi se vorbească de ceva lipsit de măreţie ! ” (“ Qu’on ne me parle de rien qui soit petit! ”) Afirmaţie a maestrului necontestat al barocului, Gian Lorenzo Bernini, făcută în faţa lui Ludovic al XIV-lea, de care fusese chemat pentru a înfrumuseţa aripa de răsărit a Luvrului. Proiectului grandios al lui Bernini i-a fost însă preferat unul mai sobru realizat de Claude Perrault.

“ Statul sunt eu! ” (“ L’etat c’est moi! ”) Afirmaţie apocrifă, atribuită lui

“ Statul sunt eu! ” (“ L’etat c’est moi! ”) Afirmaţie apocrifă, atribuită lui Ludovic al XIV-lea de către Voltaire, dar care toate şansele să reprezinte spiritul monarhiei absolute aşa cum a fost întruchipat de “Regele Soare”.

“ Nu mulţi sunt pe potriva mea! ” (“ Nec pluribus impar! ”) Deviză

“ Nu mulţi sunt pe potriva mea! ” (“ Nec pluribus impar! ”) Deviză adoptată de Ludovic al XIV-lea şi înscrisă pe emblema sa, care reprezenta un soare şi care dorea să întruchipeze voinţa regelui de a fi un suveran fără egal, care, asemeni astrului zilei, îşi împarte strălucirea tuturor.

“ Supremul argument al regilor! ”(“ Ultima ratio regnum! ”) Această deviză era gravată

“ Supremul argument al regilor! ”(“ Ultima ratio regnum! ”) Această deviză era gravată pe tunurile lui Ludovic al XIV-lea şi semnifică faptul că războiul înseamnă ultimul argument la care recurge un monarh atunci când vrea să-şi impună voinţa celor care i se opun.

“ Să nu uiţi! ” (“ Remember! ”) Pe eşafod, înainte de decapitare, regele

“ Să nu uiţi! ” (“ Remember! ”) Pe eşafod, înainte de decapitare, regele Carol I Stuart, scoţându-şi un medalion de la gât, i l-a dat episcopului William Juxon, spunându-i: “Să nu uiţi!” Fără a se şti exact ce înseamnă acest îndemn, el a fost interpretat ca un mesaj adresat Angliei spre a nu uita regicidul.

“ Încredeţi-vă în Dumnezeu, băieţi şi păstraţi-vă uscat praful de puşcă ! ” (“

“ Încredeţi-vă în Dumnezeu, băieţi şi păstraţi-vă uscat praful de puşcă ! ” (“ Put your trust in God, my boys, and keep your powder dry! ”) Cuvintele au fost rostite de Oliver Cromwell, înaintea bătăliei de la Dunbar, din 3 septembrie 1650 împotriva scoţienilor. Victoria englezilor în această luptă, ca şi cea din anul următor de la Worcester au permis integrarea Scoţiei în statul englez.

“ O pace înarmată! ” (“ Ein bewaffneter Friede! ”) Această formulă, care îi

“ O pace înarmată! ” (“ Ein bewaffneter Friede! ”) Această formulă, care îi aparţine poetului Friedrich von Logan, caracterizează pacea westfalică (1648).

“ Austriei îi este dat să cârmuiască lumea! ”(“ Austriae est imperare orbi universo!

“ Austriei îi este dat să cârmuiască lumea! ”(“ Austriae est imperare orbi universo! ”) Este deviza ramurei austriece a Casei de Habsburg, prescurtată sub forma AEIOU. În limba germană sună Alles Erdreich Ist Oesterreich Unterthan. Această deviză exprimă imensa ambiţie politică a Habsburgilor.

“Regele este cel dintâi slujitor al statului! ” Aforismul îi aparţine regelui Prusiei Frederic

“Regele este cel dintâi slujitor al statului! ” Aforismul îi aparţine regelui Prusiei Frederic al II-lea cel Mare (1740 -1786) şi apare în lucrarea sa Eseu despre formele de guvernământ (1781). Reprezintă unul dintre principiile monarhiei absolute, pe care, pe urmele lui Ludovic al XIV-lea, Frederic a instaurat-o în Prusia, sub forma despotismului luminat.

Bibliografie 1. Francois Bluche, Vorbe memorabile - De la Cezar la Churchill, Editura “Humanitas”,

Bibliografie 1. Francois Bluche, Vorbe memorabile - De la Cezar la Churchill, Editura “Humanitas”, 2009 2. www. citate-celebre. com/. . . /expresii-celebre/ 3. www. atitudineaonline. ro/expresii_celebre

SF RŞIT

SF RŞIT