EVROPSK JAZYKOV PORTFOLIO V PRAXI 19 9 2012

  • Slides: 17
Download presentation
EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO V PRAXI 19. 9. 2012 Porada s řediteli PO LK, Údolí

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO V PRAXI 19. 9. 2012 Porada s řediteli PO LK, Údolí Bratrouchov

CO JE EJP? v v EJP je sebehodnotící nástroj, který pomáhá uživatelům uvědomit si

CO JE EJP? v v EJP je sebehodnotící nástroj, který pomáhá uživatelům uvědomit si a zaznamenat dosaženou jazykovou úroveň Je majetkem žáka k uvědomění si, co už umím a čeho chci dosáhnout

CO JE EJP? EJP je složeno ze 3 částí: Jazykový pas Jazykový životopis Soubor

CO JE EJP? EJP je složeno ze 3 částí: Jazykový pas Jazykový životopis Soubor dokumentů a prací Poskytuje přehled o jazykových dovednostech a zkušenostech. Popisuje zkušenosti s cizími jazyky, sleduje a hodnotí aktuální úroveň v cizích jazycích dle deskriptorů (A 1 C 2) SERRJ. Obsahuje certifikáty, diplomy, materiály z projektů, testy i domácí úkoly.

FUNKCE EJP v informační a dokumentační funkce informace pro uživatele o vlastním jazykovém vzdělávání

FUNKCE EJP v informační a dokumentační funkce informace pro uživatele o vlastním jazykovém vzdělávání a interkulturních zkušenostech, dokládá, co se učíme, proč se to učíme, jak se to učíme, co již umíme, co se budeme učit příště v pedagogická funkce učí žáka sebehodnocení, dává motivaci k autonomnímu učení, podporuje odpovědnost k celoživotnímu učení v jazykově-politická funkce naplňování vzdělávacích cílů Rady Evropy

APLIKACE EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO www. evropskejazykoveportfolio. cz

APLIKACE EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO www. evropskejazykoveportfolio. cz

VÝHODY E-EJP v flexibilita - snadná dostupnost odkudkoli, kde je internet v možnost práce

VÝHODY E-EJP v flexibilita - snadná dostupnost odkudkoli, kde je internet v možnost práce s učebními elektronickými materiály (navázanými na deskriptory) v interaktivní online komunikace mezi učitelem a žákem v je zdarma

PŘÍNOSY PRO STUDENTY v podpora motivace k učení v rozvoj učební autonomie žáka v

PŘÍNOSY PRO STUDENTY v podpora motivace k učení v rozvoj učební autonomie žáka v podpora sebehodnocení a sebereflexe žáka v osvojování individuálních učebních strategií žáka

PŘÍNOSY PRO UČITELE v v v naplňuje mnohé cíle RVP rozvíjením klíčových kompetencí: o

PŘÍNOSY PRO UČITELE v v v naplňuje mnohé cíle RVP rozvíjením klíčových kompetencí: o kompetence k učení o kompetence komunikativní o rozvíjí i kompetence pracovní (k podnikavosti/k pracovnímu uplatnění) členění a správa žáků a studentů ve třídách možnost individuálního přístupu k žákům

ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP

ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP

ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP v Moje jazyky v Jazyky ve škole v Jazyky mimo školu

ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP v Moje jazyky v Jazyky ve škole v Jazyky mimo školu v Zkušenosti z cest v Jak se učím cizí jazyky v Jaký jsem učební typ v Mé další dovednosti v Čeho chci dosáhnout

ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP v Tabulka sebehodnocení v Slovní hodnocení

ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP v Tabulka sebehodnocení v Slovní hodnocení

ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP v Moje úspěchy v Moje práce sdílené s učitelem

ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP v Moje úspěchy v Moje práce sdílené s učitelem

ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP v Osobní informace v Jazyky ve škole v Praktické zkušenosti s

ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP v Osobní informace v Jazyky ve škole v Praktické zkušenosti s jazykem v Moje úspěchy v Moje hodnocení v Společné referenční úrovně

ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP v Komunikace se žáky v Komentáře k Co už umím v

ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP v Komunikace se žáky v Komentáře k Co už umím v Komentáře k dokumentům v Zprávy v Správa tříd

KLADY A ZÁPORY APLIKACE K čemu je vůbec EJP dobré? v přínosy aplikace EJP

KLADY A ZÁPORY APLIKACE K čemu je vůbec EJP dobré? v přínosy aplikace EJP pro žáka v přínosy aplikace EJP pro učitele v možnosti využití aplikace ve výuce v úskalí a zápory EJP

PODPORA A ODKAZY METODICKÝ WEB EJP www. rvp. cz APLIKACE EJP http: //ejp. rvp.

PODPORA A ODKAZY METODICKÝ WEB EJP www. rvp. cz APLIKACE EJP http: //ejp. rvp. cz/ EVROPSKÉ CENTRUM MODERNÍCH JAZYKŮ http: //elp. ecml. at/

BC. JITKA KOVÁŘOVÁ jitka. kovarova@cvlk. cz Mob. číslo: 602 244 017

BC. JITKA KOVÁŘOVÁ jitka. [email protected] cz Mob. číslo: 602 244 017