Evropsk charta za rovnost en a mu na

  • Slides: 15
Download presentation
„Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích“

„Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích“ Aktivity a projekty Fóra 50 % Marcela Adamusová 15. 11. 2011, Praha

Projekt Rovnost žen a mužů ve městech a obcích: jak začít? Seminář Praskolesy Studijní

Projekt Rovnost žen a mužů ve městech a obcích: jak začít? Seminář Praskolesy Studijní pobyt Lausanne Twinning Opava/Bern a Nové Město n. Metují/Bellinzona

Seminář Praskolesy

Seminář Praskolesy

Seminář Praskolesy

Seminář Praskolesy

Studijní pobyt Lausanne

Studijní pobyt Lausanne

Studijní pobyt Lausanne

Studijní pobyt Lausanne

Studijní pobyt Lausanne

Studijní pobyt Lausanne

Výstupy Příklady dobré praxe Přeložené akční plány – inspirace Twinning Opava/Bern Twinning Nové Město

Výstupy Příklady dobré praxe Přeložené akční plány – inspirace Twinning Opava/Bern Twinning Nové Město n. Metují/Bellinzona Den boje proti stereotypům (N. M. n. M), dětský koutek na magistrátu (Opava), setkání s veřejností (Milotice)

Setkání s veřejností Milotice Setkání se zastupitelstvem + veřejností Vytipování problematických oblastí Návrhy možných

Setkání s veřejností Milotice Setkání se zastupitelstvem + veřejností Vytipování problematických oblastí Návrhy možných řešení => základ pro akční plán rovnosti žen a mužů

Setkání s veřejností Milotice

Setkání s veřejností Milotice

Setkání s veřejností Milotice

Setkání s veřejností Milotice

Projekt z OP LZZ: Opava – město rovných příležitostí Charta explicitně nezmiňována, ale veškeré

Projekt z OP LZZ: Opava – město rovných příležitostí Charta explicitně nezmiňována, ale veškeré aktivity projektu vedou k jejímu naplňování Dětské koutky a místa pro kojení na úřadech, školení pro rodiče na rodičovské, podpora „sousedského hlídání“ atd. Uvažujeme o podání dalšího projektu zaměřeného na mezinárodní spolupráci

Komunikace se SMO Schůzka s pí. Vejmelkovou – možnost představení Charty na setkáních SMO

Komunikace se SMO Schůzka s pí. Vejmelkovou – možnost představení Charty na setkáních SMO v krajích Výzva signatářských obcí pro SMO Oficiální pozvání na dnešní setkání Strategické schůzky

Nabídka pro signatářské obce Akreditovaná školení pro úřady: Úvod do rovných příležitosti žen a

Nabídka pro signatářské obce Akreditovaná školení pro úřady: Úvod do rovných příležitosti žen a mužů Komunitní a genderové rozpočtování => pro signatářské obce se slevou Školení pro političky – zapojování veřejnosti, rétorika, mediální školení, vizáž aj.

Děkuji za pozornost. Marcela Adamusová adamusova@padesatprocent. cz www. padesatprocent. cz

Děkuji za pozornost. Marcela Adamusová [email protected] cz www. padesatprocent. cz