Eveniment regional Sud Muntenia Formeazi angajaii ca si

  • Slides: 8
Download presentation
Eveniment regional Sud Muntenia Formează-ți angajații ca să-ți TRANSFORMe afacerea! Înscrierea în Grupul țintă

Eveniment regional Sud Muntenia Formează-ți angajații ca să-ți TRANSFORMe afacerea! Înscrierea în Grupul țintă al proiectului TRANS-FORM Loredana Vlaicu Expert local campanie conștientizare Regiunea Sud Muntenia Pitești, 18 decembrie 2019 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020

Înscrierea în Grupul țintă al proiectului TRANS-FORM • Reguli de eligibilitate • Înscrierea firmelor

Înscrierea în Grupul țintă al proiectului TRANS-FORM • Reguli de eligibilitate • Înscrierea firmelor de transport rutier • Înscrierea șoferilor angajați la cursurile TRANS-FORM

Reguli de eligibilitate Grupul țintă al proiectului Trans-Form: • Firme de transport rutier mari

Reguli de eligibilitate Grupul țintă al proiectului Trans-Form: • Firme de transport rutier mari și IMM • Șoferi profesioniști angajați ai firmelor de transport rutier Condiție eligibilitate: Firmele de transport și șoferii angajați asigură distribuţia pentru întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea: - în sectoarele economice cu potenţial competitive identificate conform SNC şi - în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Reguli de eligibilitate - SNC Pentru înscrierea în proiect, firmele de transport sunt rugate

Reguli de eligibilitate - SNC Pentru înscrierea în proiect, firmele de transport sunt rugate să furnizeze informații privind portofoliul de clienți care activează in unul din sectoarele economice cu potential competitiv cf. SNC- Strategia Nationala pentru Competitivitate, in special: • turism si ecoturism, • constructii, • industria auto si componente, • sanatate si produse farmaceutice, • bioeconomie, • lemn si mobila, • procesarea alimentelor si bauturior

Reguli de eligibilitate -SNCDI

Reguli de eligibilitate -SNCDI

Înscrierea firmelor de transport rutier ETAPE: 1. VERIFICAREA ELIGIBILITATĂȚII - Declarații privind eligibilitatea –

Înscrierea firmelor de transport rutier ETAPE: 1. VERIFICAREA ELIGIBILITATĂȚII - Declarații privind eligibilitatea – pe baza informațiilor privind portofoliul de clienți ai firmelor de transport • Declaratie firma de transport angajatoare ref. SNCDI • Nota justificativa SNCDI Certificat constatator al companiei angajatoare (emis cu nu mai mult de 30 de zile inainte de data inscrierii in grupul tinta) – in original sau copie certificate pentru conformitate cu originalul 2. ÎNSCRIEREA ÎN PROIECT A FIRMELOR DE TRANSPORT ELIGIBILE • Formular de inregistrare in proiect a firmelor de transport rutier • Declaratia firmei de transport privind evitarea dublei finanțari • Declaratie ca firma de transport este IMM (daca este cazul) • . Nota de informare privind colectarea si prelucrarea datelor firmelor de transport 3. ÎNSCRIEREA ȘOFERILOR ANGAJAȚI LA CURSURILE TRANS-FORM.

Înscrierea șoferilor angajați la cursurile TRANS -FORM 1. Documente de înscriere a șoferilor angajați

Înscrierea șoferilor angajați la cursurile TRANS -FORM 1. Documente de înscriere a șoferilor angajați la curs • adeverinta angajat • copie CI • copie certificat de nastere si dupa caz, copie certificat de casatorie • Nota de informare privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal • Copie ultima diploma de studii • formular inregistrare grup tinta. • Declaratie evitare dubla finantare 2. Copie a documentelor de eligibilitate ale firmei de transport angajatoare • Declaratie firma de transport angajatoare ref. SNCDI • Nota justificativa SNCDI • o copie certificată “conform cu originalul” după certificatul constatator* emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data intrării angajatului /angajaților acestei întreprinderi în grupul țintă al proiectului, în care să se regăsească ca fiind autorizată cel puțin un cod CAEN al unei activități principale sau secundare desfășurată într-un sector economic cu potențial competitiv. GSCS

Vă mulțumesc pentru atenție! Pitești@untrr. ro

Vă mulțumesc pentru atenție! Piteș[email protected] ro