Eurpska nia Zuzana Holczyov Martina Tinthofferov II C

  • Slides: 10
Download presentation
Európska únia Zuzana Holéczyová & Martina Tinthofferová II. C

Európska únia Zuzana Holéczyová & Martina Tinthofferová II. C

Európska únia: Motto: Jednota v rozmanitosti Úradné jazyky: 23 rôznych jazykov q medzinárodné spoločenstvo,

Európska únia: Motto: Jednota v rozmanitosti Úradné jazyky: 23 rôznych jazykov q medzinárodné spoločenstvo, ktoré od posledného rozšírenia v roku 2007 tvorí 27 členských štátov s celkovým počtom 502 miliónov obyvateľov qvytvorená v roku 1992 a jej cieľom je Európa s výrazným hospodárskym rastom, konkurencieschopnou ekonomikou a zlepšujúcou sa kvalitou životného prostredia

Územie Európskej únie: q má rozlohu 4 325 675 km², na severovýchode ohraničované Fínskom,

Územie Európskej únie: q má rozlohu 4 325 675 km², na severovýchode ohraničované Fínskom, na juhovýchode Cyprom, na juhozápade Portugalskom a na severozápade Írskom q. Najvyššia hora - Mont Blanc (4 808 m) q. Najväčšie jazero - Vänern (Švédsko) (5 650 km²) q. Najdlhšou riekou EÚ je Dunaj (2 850 km) qsa nachádza prevažne v miernom klimatickom pásme, severné oblasti Fínska spadajú do subarktického pásma a Stredomorie do pásma subtropického

Dejiny Európskej únie: q 1951: Šesť zakladajúcich členov založilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele

Dejiny Európskej únie: q 1951: Šesť zakladajúcich členov založilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele q 1957: Rímska zmluva zavádza spoločný trh q 1973: Spoločenstvo sa rozširuje na deväť členských štátov a rozvíja spoločné stratégie q 1979: Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu q 1981: Prvé rozšírenie o krajinu stredomorskej zóny

Dejiny Európskej únie: q 1993: Dokončenie jednotného trhu q 1993: Podpisom Maastrichtskej zmluvy vzniká

Dejiny Európskej únie: q 1993: Dokončenie jednotného trhu q 1993: Podpisom Maastrichtskej zmluvy vzniká Európska únia q 1995: EÚ sa rozširuje na 15 členov q 2002: Zavedenie eurobankoviek a euromincí q 2004: Do Únie vstupuje desať ďalších krajín

Členovia Európskej únie: q EÚ sa rozšírila celkom šesťkrát qv roku 1973 o Dánsko,

Členovia Európskej únie: q EÚ sa rozšírila celkom šesťkrát qv roku 1973 o Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo q v roku 1981 o Grécko q v roku 1986 o Španielsko a Portugalsko qďalšie rozšírenie bolo v roku 1995 o Fínsko, Rakúsko a Švédsko qv máji 2004 bolo najväčšie v histórii Únie, členmi sa stalo týchto 10 krajín: Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko qv januári 2007 o Rumunsko a Bulharsko

Európske inštitúcie: q Európsky parlament q Európska rada q Rada Európskej únie q. Európska

Európske inštitúcie: q Európsky parlament q Európska rada q Rada Európskej únie q. Európska komisia q. Súdny dvor EÚ q. Európsky dvor audítorov q. Európska centrálna banka q. Európska investičná banka q. Európsky investičný fond q. Európsky ombudsman q. Hospodársky a sociálny výbor q. Výbor regiónov

Ekonomika Európskej únie: qšestnásť krajín EÚ (Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Grécko,

Ekonomika Európskej únie: qšestnásť krajín EÚ (Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Írsko, Slovinsko, Malta, Cyprus, Slovensko, Taliansko) je navyše členom Európskej menovej únie (EMU), t. j. na ich území platí ako jediná zákonná mena Euro.

Použité zdroje: q http: //europa. eu/about-eu/index_sk. htm qhttp: //europskaunia. sk/ qhttp: //www. nbs. sk/sk/europska-unia

Použité zdroje: q http: //europa. eu/about-eu/index_sk. htm qhttp: //europskaunia. sk/ qhttp: //www. nbs. sk/sk/europska-unia

Ďakujeme za Vašu pozornosť.

Ďakujeme za Vašu pozornosť.