EUROPSKI JEZICI ZNAMENITOSTI EUROPSKIH JEZIKA Veina jezika u

  • Slides: 7
Download presentation
EUROPSKI JEZICI

EUROPSKI JEZICI

ZNAMENITOSTI EUROPSKIH JEZIKA Većina jezika u Europi pripada indoeuropskim jezicima. Jedni od važnijih jezika

ZNAMENITOSTI EUROPSKIH JEZIKA Većina jezika u Europi pripada indoeuropskim jezicima. Jedni od važnijih jezika u Europi su: -Engleski -Njemački -Francuski -Španjolski Jedan od najvažnijih jezika je ENGLESKI.

ZANIMLJIVOSTI O ENGLESKOM JEZIKU Engleski jezik glavni je jezik u svim školama stranih jezika.

ZANIMLJIVOSTI O ENGLESKOM JEZIKU Engleski jezik glavni je jezik u svim školama stranih jezika. Engleski je po broju izvornih govornika tek na 3. mjestu u svijetu, iza kineskog i španjolskog! Najduža riječ u engleskom koja se piše bez samoglasnika (a, e, i, o, u) je rhythm. Engleski jezik je prvi službeni jezik u europi.

ZANIMLJIVOSTI O NJEMAČKOM JEZIKU Njemački jezik je među najpoznatijim jezicima Europe. Njemački jezik se

ZANIMLJIVOSTI O NJEMAČKOM JEZIKU Njemački jezik je među najpoznatijim jezicima Europe. Njemački jezik se govori u: -Njemačkoj -Austriji -Švicarskoj -Belgiji

ZANIMLJIVOSTI O FRANCUSKOM JEZIKU Učenje francuskog jezika nije samo učenje riječi, glagola i imenica.

ZANIMLJIVOSTI O FRANCUSKOM JEZIKU Učenje francuskog jezika nije samo učenje riječi, glagola i imenica. Francuski je jedini jezik uz engleski koji se poučava u svim zemljama svijeta. Frankofonija je skup svih zemalja u kojima se priča francuski. Francuska je bila jedan od najvećih kolonizatora uz Veliku Britaniju, Portugal i Španjolsku.

ZANIMLJIVOSTI O ŠPANJOLSKOM JEZIKU Postoje dva naziva za španjolski jezik: castellano i español. Najdulja

ZANIMLJIVOSTI O ŠPANJOLSKOM JEZIKU Postoje dva naziva za španjolski jezik: castellano i español. Najdulja riječ u španjolskom jeziku je electroencefalografista i sadrži 23 slova te sve samoglasnike. Španjolski jezik potječe od latinskog jezika, no tijekom povijesti na njega je velik utjecaj ostavio i arapski jezik. Španjolski jezik je najbrži jezik na svijetu. Španjolski je bio jezik diplomacije do 18. stoljeća. Španjolski jezik je drugi u svijetu po broju ljudi koji ga uče.

HVALA VAM NA PAŽNJI Aman Gabriel Šimunović i Dominik

HVALA VAM NA PAŽNJI Aman Gabriel Šimunović i Dominik