EUROOPAN MUUTTOLIIKEVERKOSTO Tulevaa toimintaa Kielo Brewis VUOSIKONFERENSSI 29

  • Slides: 12
Download presentation
EUROOPAN MUUTTOLIIKEVERKOSTO Tulevaa toimintaa Kielo Brewis

EUROOPAN MUUTTOLIIKEVERKOSTO Tulevaa toimintaa Kielo Brewis

VUOSIKONFERENSSI 29. 9. 2010 BRYSSEL Teema: "Longitudinal follow up of immigrants' trajectories" Maahanmuuttajien kehityskaaren

VUOSIKONFERENSSI 29. 9. 2010 BRYSSEL Teema: "Longitudinal follow up of immigrants' trajectories" Maahanmuuttajien kehityskaaren pitkittäisseuranta • Kutsuseminaari maahanmuuttopolitiikan kehittäjille, käytännön toimijoille ja tutkijoille & kansallisille EMN yhteyspisteille • Tietoisuuden nostattaminen pitkän aikavälin näkökulman tarpeellisuudesta maahanmuuttoasioissa • Arviointivälineiden ja –metodien kehittäminen maahanmuuttajien taloudellisen, sosiaalisen ja laillisen aseman tarkastelemiseksi pitkittäistutkimuksen avulla Euroopan Unionin alueella • Euroopan muuttoliikeverkoston rooli maahanmuuton pitkittäistutkimuksessa 3/10/2021 Euroopan muuttoliikeverkosto 2

VUOSIKONFERENSSI 29. 9. 2010 BRYSSEL • Kvantitatiivisen pitkittäistutkimuksen tarve EU-jäsenvaltioissa – EU: n maahanmuutto-

VUOSIKONFERENSSI 29. 9. 2010 BRYSSEL • Kvantitatiivisen pitkittäistutkimuksen tarve EU-jäsenvaltioissa – EU: n maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus – Tukholman ohjelman (2009) maahanmuutto- ja turvapaikkaasioihin liittyvät seurantatoimet – Maahanmuuton valtavirtaistaminen - 'Migration mainstreaming' • Olemassa olevia toimintoja ja aloitteita pitkittäistutkimuksessa – Kolmansien maiden esimerkit (esim. Kanada, Uusi Seelanti) – Parhaiden käytänteidentifioiminen EU jäsenvaltioissa • Aineistolähteitä? – Hallinnolliset tilastotietokannat EU-jäsenvaltioissa, Survey— tutkimukset (LFS; EU-SILC, Eurooppalaisten tutkimusprojektien tilastovarannot (esim. COMPSTAT. PROMINSTAT, THESIM) § Mitkä ovat ne keskeiset muuttujat, joita maahanmuuttopolitiikoiden suunnittelijat ja tutkijat tarvitsevat maahanmuuton vaikutusten arvioimiseen pitkällä aikavälillä?

TEEMATUTKIMUKSET 2011 • Yhteensä 20 ehdotusta: – Ehdottajina kansalliset yhteyspisteet, kansalliset verkostot, EU Komissio

TEEMATUTKIMUKSET 2011 • Yhteensä 20 ehdotusta: – Ehdottajina kansalliset yhteyspisteet, kansalliset verkostot, EU Komissio • Lyhytlistaus: 7 eniten kannatusta saanutta ehdotusta – EMN työkokous 30. 9. 2010 keskustelee ehdotuksista • EMN ohjausryhmän & Komission kokous 16. 10. 2010 – Päätös 2 – 3 teematutkimuksesta vuodelle 2011

LYHYTLISTAUS: Teematutkimukset v. 2011 • "Visa Policy as Migration Channel" – Ehdottajina Saksa, Slovenia

LYHYTLISTAUS: Teematutkimukset v. 2011 • "Visa Policy as Migration Channel" – Ehdottajina Saksa, Slovenia • "Practical responses to irregular immigration in the EU Member States" – Ehdottajina Itävalta, Ranska, Iso-Britannia • "EU Member State Policies and Practice related to Social Security for Migrants" – Ehdottajana Irlanti • "Acquisitions of citizenship: rules, quantitative dimensions and specific issues" – Ehdottajana Italia

LYHYTLISTAUS: Teematutkimukset v. 2011 • "Marriage of convenience and false declaration of paternity as

LYHYTLISTAUS: Teematutkimukset v. 2011 • "Marriage of convenience and false declaration of paternity as ways to the family reunification in EU Member States" – Ehdottajana Tšekin tasavalta, Eesti, Latvia • "The dilemma in the asylum process of non-provided Identification Documents/ ID" – Ehdottajana Ruotsi, Latvia • "Admission and stay of third country nationals for study purposes in the EU Member States" – Ehdottajana Tšekin tasavalta

TEEMATUTKIMUKSET 2011 - 2012 • Teemaa, joka ei tule valituksi, voi työstää edelleen ja

TEEMATUTKIMUKSET 2011 - 2012 • Teemaa, joka ei tule valituksi, voi työstää edelleen ja ehdottaa uudestaan seuraavana vuonna • Rajoitetummat alueelliset tutkimukset myös mahdollisia – Esim. EU: n ulkorajavaltioita koskeviin yhteisiin teemoihin liittyvät tutkimusaiheet • Turvapaikkateemat mukana edelleenkin – Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) perustamisen myötä Euroopan muuttoliikeverkoston roolia sen tukena hahmotellaan viraston toiminnan alettua • EMN vuosikonferenssin teema – Mahdollisia tutkimusaiheita vuosille 2012 ja 2013

EMN POLITIIKKARAPORTIT 2010 ja 2011 • Yleiskatsaus EU jäsenvaltioiden tilanteeseen – Maahanmutto-, turvapaikka- ja

EMN POLITIIKKARAPORTIT 2010 ja 2011 • Yleiskatsaus EU jäsenvaltioiden tilanteeseen – Maahanmutto-, turvapaikka- ja kansalaisuusasioihin liittyvät lainsäädännön kehitys – kansalliset muutokset yleisissä käytännöissä – mediakeskustelu • Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus 2008 – EMN raportti sopimuksen toteutuksen seurantamekanismina UUTENA MUKAAN: • Tukholman ohjelman toteutumisen seuranta – Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat § EMN raporttti ohjelman suositusten ja toimenpiteiden toteutumisen raportointikanavana 3/10/2021 Euroopan muuttoliikeverkosto 8

KANSALLINEN TEEMASEMINAARI 2011 (1) "Maahanmuuttajien työelämään integroinnin teoriaa ja käytäntöä” • AIKA: 23. 5.

KANSALLINEN TEEMASEMINAARI 2011 (1) "Maahanmuuttajien työelämään integroinnin teoriaa ja käytäntöä” • AIKA: 23. 5. 2010 Säätytalo (paikka voi muuttua) – Euroopan muuttoliikeverkoston Suomen yhteyspiste – OPCE-projekti "Opening up Pathways to Competence and Employment for Immigrants" § Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto § Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimuskeskus (CRADLE), Helsingin yliopisto • Ohjelmassa edustettuina seuraavat tahot: – Oulun yliopisto, Åbo Akademi – AIKE Int. Oy (Ammatillisen aikuiskouluorganisaatioiden kv-toimintojen edistäminen ja kehittäminen), Johtamistaidon opisto – AKAVA, Palkansaajien tutkimuslaitos, SAK – Helsingin kaupunki, Jyväskylän kaupunki – Sisäministeriön Maahanmuutto-osasto

TEEMASEMINAARI 2011 (2) • Teemaseminaarin tavoite: § OPCE-projektin välitulosten esittely – Maahanmuuttajan osaamisen tunnustaminen

TEEMASEMINAARI 2011 (2) • Teemaseminaarin tavoite: § OPCE-projektin välitulosten esittely – Maahanmuuttajan osaamisen tunnustaminen ja työllistymismahdollisuudet – Maahanmuuttajien lapset ja nuoret koulutuksen siirtymävaiheessa – Kansainväliset työntekijät Helsingin yliopistossa § Asiantuntijapaneelit – Kulttuurienvälisyys koulutuksessa ja monimuotoistuvassa yhteiskunnassa (asenteet ja käytös) – Monimuotoistuvan työelämän kulttuuristen käytäntöjen haasteet § Sisäasiainministeriön näkökulma § Euroopan muuttoliikeverkosto – Uusimmat synteesiraportit – Teematutkimusaiheita päivän annin pohjalta vuodelle 2012

MUUTA KANSALLISTA TOIMINTAA 2011 • Vuoden 2012 teematutkimukset – Ehdotusten työstäminen keväällä 2011 §

MUUTA KANSALLISTA TOIMINTAA 2011 • Vuoden 2012 teematutkimukset – Ehdotusten työstäminen keväällä 2011 § 1 -2 sivun mittainen tiivistelmä aiheesta EMN työkokoukselle, kv-ohjausryhmälle & EU Komissiolle käsiteltäväksi – Kansallisen verkoston jäsenten työstämät esitykset – Kansallinen EMN yhteyspiste ja verkoston jäsen / jäsenet yhdessä § EHDOTUS: EMN Ad hoc-kyselyn tekeminen taustatiedon keräämiseksi aiheesta, josta haluaa työstää tutkimusehdotuksen § Teematutkimuksen työstämiskokous mahd. huhti - toukokuu 2011 • EMN KANSALLINEN SEMINAARI 2011 Vuoden 2011 toisella puoliskolla – Ehdotuksia pääpuhujaksi kansalliselta verkostolta!!! –

Kiitos 3/10/2021 Euroopan muuttoliikeverkosto 12

Kiitos 3/10/2021 Euroopan muuttoliikeverkosto 12