Euroopa Liidu igus EL iguse jagunemine Esmane igus

  • Slides: 6
Download presentation
Euroopa Liidu õigus

Euroopa Liidu õigus

EL õiguse jagunemine • Esmane õigus – asutamislepingud ja ühinemislepingud • Teisene õigus –

EL õiguse jagunemine • Esmane õigus – asutamislepingud ja ühinemislepingud • Teisene õigus – institutsioonide vastuvõetud õigusaktid (määrused, direktiivid, otsused)

Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte Vastuolu korral Euroopa õiguse ja liikmesriigi õiguse vahel kohaldatakse

Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte Vastuolu korral Euroopa õiguse ja liikmesriigi õiguse vahel kohaldatakse Euroopa õigust. Euroopa õigus on ülimuslik ka põhiseaduste suhtes.

Euroopa Liidu esmane õigus • • Euroopa Ühenduste asutamislepingud Euroopa Liidu leping (Maastrichti leping)

Euroopa Liidu esmane õigus • • Euroopa Ühenduste asutamislepingud Euroopa Liidu leping (Maastrichti leping) Lissaboni leping (jõust. 1. dets. 2009) Jt (vt http: //elik. nlib. ee/? id=58)

Euroopa Liidu teisene õigus • Määrused on täies mahus siduvad ning kohustuslikud kõigis liikmesriikides.

Euroopa Liidu teisene õigus • Määrused on täies mahus siduvad ning kohustuslikud kõigis liikmesriikides. (määrused on automaatselt ja ilma siseriikliku harmoneerimiseta liikmesriikide õigussüsteemi osa) • Direktiivid on liikmesriikidele kohustuslikud, kuid liikmesriigid saavad ise otsustada, milliste meetoditega (seadus, valitsuse määrus jne) tagada nende täitmine.

Lissaboni leping • Lepingu eesmärgid: * muuta EL demokraatlikumaks, võttes arvesse Euroopa kodanike ootusi

Lissaboni leping • Lepingu eesmärgid: * muuta EL demokraatlikumaks, võttes arvesse Euroopa kodanike ootusi vastutuse, avatuse, läbipaistvuse ning osaluse rangete standardite suhtes; * muuta EL tõhusamaks ning suutlikuks tegelema praeguste ülemaailmsete probleemidega (kliimamuutus, julgeolek ja jätkusuutlik areng).