EU penze stednm kolm Nzev vzdlvacho materilu Genetick

  • Slides: 20
Download presentation
EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Genetické interakce – teoretický základ Číslo vzdělávacího

EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Genetické interakce – teoretický základ Číslo vzdělávacího materiálu: ICT 10 /5 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady vzdělávacích materiálů: Molekulární biologie jako prohloubení učiva a opakování k maturitě Autor: Jakub Siegl Datum vytvoření: 2. 3. 2013 Garant (kontrola): Mgr. Šárka Kirchnerová Ročník: 3. - 4. ročník čtyřletého gymnázia (septima – oktáva) Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Biologie Téma: Genetické interakce – teoretický základ Metodika/anotace: Genetické interakce jsou důležitou kapitolou pro pochopení projevu genetické výbavy. Tento materiál dává přehled základních typů genetických interakcí s jednoduchým příkladem, kde bude nutné aplikovat nabyté znalosti. Časový rozvrh: 40 min Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s. r. o.

Genové interakce • Vztah mezi více geny, který se projevuje fenotypově • Expresivita –

Genové interakce • Vztah mezi více geny, který se projevuje fenotypově • Expresivita – intenzita projevu znaku př. citlivost čichu • Penetrance – frekvence projevu znaku v populaci • Rozdíl monofaktoriální x polyfaktoriální dědičnost → zde se uplatňuje polyfaktoriální dědičnost

Polyfaktoriální dědičnost Na vzniku konkrétního znaku se podílí 2 a více genů s větší

Polyfaktoriální dědičnost Na vzniku konkrétního znaku se podílí 2 a více genů s větší expresivitou. • Rozeznáváme několik typů kvalitativních a kvantitativních interakcí: 1. Kvalitativní: a) Epistáze (nadřazenost genu) dominantní, recesivní, inhibice b) Komplementarita c) Kompenzace •

Pokud vycházíme z dihybridního stavu, je základní fenotypový štěpný poměr při úplné dominanci. .

Pokud vycházíme z dihybridního stavu, je základní fenotypový štěpný poměr při úplné dominanci. . ? a. b. c. d. e. f. g. 1: 2: 4: 2: 1 1: 2: 3: 4: 5: 1 3: 3: 4: 3: 3 9: 3: 3: 1 1: 2: 1 1: 1 3: 1

Pokud vycházíme z dihybridního stavu, je samozřejmě základní fenotypový štěpný poměr roven: a. b.

Pokud vycházíme z dihybridního stavu, je samozřejmě základní fenotypový štěpný poměr roven: a. b. c. d. e. f. g. 1: 2: 4: 2: 1 1: 2: 3: 4: 5: 1 3: 3: 4: 3: 3 9: 3: 3: 1 1: 2: 1 1: 1 3: 1 Veškeré genetické interakce tento poměr posouvají a mění různým způsobem. Pojďme se na ně tedy podívat:

Epistáze dominantní • Dominantní alela nadřazeného genu překryje v účinku fenotypový projev dominantní alely

Epistáze dominantní • Dominantní alela nadřazeného genu překryje v účinku fenotypový projev dominantní alely genu hypostatického (podřazeného). Pokud je tedy v genotypu zastoupena dominantní alela epistatického znaku, v konečném fenotypovém projevu nezáleží na ostatních alelách. • Původní poměr 9: 3: 3: 1 je v konečném projevu. . ?

Pokud zvolím za epistatický gen A/a a hypostatický gen pak B/b, bude výsledek vypadat

Pokud zvolím za epistatický gen A/a a hypostatický gen pak B/b, bude výsledek vypadat takto: Výsledný fenotypový štěpný poměr je při úplné dominanci roven: 12: 3: 1

Epistáze recesivní • Nadřazenost připadá na recesivního homozygota v daném znaku, který v konečném

Epistáze recesivní • Nadřazenost připadá na recesivního homozygota v daném znaku, který v konečném projevu překrývá dominantní alelu hypostatického genu. Projev je tedy vázán pouze na výskyt dvou recesivních alel v genotypu. • Fenotypový poměr je pak:

Pokud za epistatický gen zvolím opět gen A/a, potom bude vypadat potomstvo takto: Výsledný

Pokud za epistatický gen zvolím opět gen A/a, potom bude vypadat potomstvo takto: Výsledný fenotypový štěpný poměr je při úplné dominanci roven: 9: 3: 4

Inhibice • Epistatická dominantní alela nemá vlastní fenotypový projev, ale jejím výskytem je inhibován

Inhibice • Epistatická dominantní alela nemá vlastní fenotypový projev, ale jejím výskytem je inhibován fenotypový projev dominantní alely hypostatického genu. • V konečném projevu je fenotypový štěpný poměr roven. . ?

Pokud bude epistatický gen A/a, pak bude potomstvo při inhibici vypadat takto: Výsledný fenotypový

Pokud bude epistatický gen A/a, pak bude potomstvo při inhibici vypadat takto: Výsledný fenotypový štěpný poměr je při úplné dominanci roven: 3: 13

Komplementarita • Spolupůsobení dominantních alel interagujících genů – musí být přítomna vždy alespoň jedna

Komplementarita • Spolupůsobení dominantních alel interagujících genů – musí být přítomna vždy alespoň jedna dominantní alela od každého genu v genotypu. Pokud je přítomna recesivní sestava, znak se neprojeví – Někdy je proto nazývána komplementarita dvojitou recesivní epistází. • Fenotypový štěpný poměr je tak. . ?

Výsledek: Výsledný fenotypový štěpný poměr je při úplné dominanci roven: 9: 7

Výsledek: Výsledný fenotypový štěpný poměr je při úplné dominanci roven: 9: 7

Kompenzace • Protisměrné působení dominantních alel. Projev je dám pouze výskytem dominantní alely jednoho

Kompenzace • Protisměrné působení dominantních alel. Projev je dám pouze výskytem dominantní alely jednoho či druhého genu. Pokud se objeví v genotypu od každého genu alespoň jedna dominantní alela, nedojde k fenotypovému projevu genu – je shodný s projevem dvojnásobných recesivních homozygotů. • Fenotypový štěpný poměr je tak. . ?

Výsledek: Výsledný fenotypový štěpný poměr je při úplné dominanci roven: 3: 3: 10

Výsledek: Výsledný fenotypový štěpný poměr je při úplné dominanci roven: 3: 3: 10

2. Kvantitativní interakce - ovlivňují intenzitu projevu 2 a více genů se stejným projevem

2. Kvantitativní interakce - ovlivňují intenzitu projevu 2 a více genů se stejným projevem a. Nekumulativní – geny se v projevu nenásobí, ale doplňují - stačí pouze zastoupení dominantní alely jednoho či druhého genu → fenotypový štěpný poměr je. . ?

Výsledek: Výsledný fenotypový štěpný poměr je při úplné dominanci roven: 15: 1

Výsledek: Výsledný fenotypový štěpný poměr je při úplné dominanci roven: 15: 1

b) Kumulativní – násobení projevu a) s dominancí – stačí jedna dom. alela projev

b) Kumulativní – násobení projevu a) s dominancí – stačí jedna dom. alela projev znaku, pokud jsou zastoupeny dom. alely od obou genů, intenzita projevu je vyšší → fen. poměr je: Výsledný fenotypový štěpný poměr je při úplné dominanci roven: 9: 6: 1

b) bez dominance – záleží na počtu zastoupených dom. alel od obou genů →

b) bez dominance – záleží na počtu zastoupených dom. alel od obou genů → poměr je: Výsledný fenotypový štěpný poměr je při úplné dominanci roven: 1: 4: 6: 4: 1

Příklady k procvičování najdete v následující prezentaci. Tabulky – archiv autora

Příklady k procvičování najdete v následující prezentaci. Tabulky – archiv autora