Ettevtte asutamine Gmnaasiumi majanduspetus ettevtluspe Palju raha vaja

  • Slides: 9
Download presentation
Ettevõtte asutamine Gümnaasiumi majandusõpetus ettevõtlusõpe

Ettevõtte asutamine Gümnaasiumi majandusõpetus ettevõtlusõpe

Palju raha vaja on? � Asutamise kulud - vormistamine, dokumendid � Püsikulud – ei

Palju raha vaja on? � Asutamise kulud - vormistamine, dokumendid � Püsikulud – ei sõltu tootmismahust ◦ Masinad, seadmed ◦ Ruumide rent � Muutuvkulud – sõltuvad tootmismahust ◦ Materjalid ◦ Palgakulu /tööjõukulu ◦ Energia jms……

Kust raha saada? 1. 2. 3. ◦ ◦ ◦ 4. Isiklikud säästud Äripartner Riskikapitalist

Kust raha saada? 1. 2. 3. ◦ ◦ ◦ 4. Isiklikud säästud Äripartner Riskikapitalist Võtavad suure riski Teadusmahukas, IT, farmaatsia, biotehn. Jne. 2 -7 aastaga investeering tagasi teenitud Laen

Abistavad organisatsioonid � Eesti Arengufond � Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon � Ettevõtluse Arendamise

Abistavad organisatsioonid � Eesti Arengufond � Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon � Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus � Sihtasutus Kred. Ex � Maaelu arendamise Sihtasutus � Tallinnas - ettevõtlusamet ja töötukassast tagastamatu stardiraha

Laenud � Käibekapitali laen - lühiajaline, ühekordsed käbekapitali probleemid � Arvelduskrediit – arvelduskontolt saab

Laenud � Käibekapitali laen - lühiajaline, ühekordsed käbekapitali probleemid � Arvelduskrediit – arvelduskontolt saab krediiti – regulaarsete probleemide lahendamisel � Faktooring – firma müüb laekumata arve 9075% arvehinnast. Pank kasseerib arve. � Võlakirjad - ettevõte annab välja, müüb nii eraisikutele, ettevõtetele, pangale

Võõrkapital ja omakapital � Omakapital – omanike oma sissepandud raha � Võõrkapital – laenud,

Võõrkapital ja omakapital � Omakapital – omanike oma sissepandud raha � Võõrkapital – laenud, võlakirjad ◦ Osakud ◦ Aktsiad ◦ Tähtajatu, kindla tootluseta, suurema riskiga ◦ ◦ Tähtajaline Kindla tootlusega – intress, kupong Pankroti korral eelis nõude õigus Odavam kapital!

Lihtaktsiad � Hääleõigus aktsionäride üldkoosolekul � Kasumi saamine viimases järjekorras � Aktsia väärtus sõltub

Lihtaktsiad � Hääleõigus aktsionäride üldkoosolekul � Kasumi saamine viimases järjekorras � Aktsia väärtus sõltub ettevõtte edukusest � Suurem kasum, suurem kahjum � Viimasena vara jaotamise juures

Eelisaktsia � Hääleõigust ei anna � Eelisõigus kasumist dividende saada � Dividendide suurus fikseeritud

Eelisaktsia � Hääleõigust ei anna � Eelisõigus kasumist dividende saada � Dividendide suurus fikseeritud � Pankroti korral eelisõigus � Aktsia väärtus aja jooksul ei muutu

Võlakiri � Võlg, fikseeritud tootlus � Kindel intress või kupong � Tähtaeg (kustutus- e.

Võlakiri � Võlg, fikseeritud tootlus � Kindel intress või kupong � Tähtaeg (kustutus- e. lunastustähtaeg) � Mingeid õigusi ettevõtte suhtes ei oma � Võlakiri vabalt kaubeldav väärtpaber