ETMDE YEN YAKLAIMLAR TANITIM ALITAYI 22 Haziran 2015

  • Slides: 23
Download presentation
EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR TANITIM ÇALIŞTAYI 22 Haziran 2015 Yıldız Kanlıöz Müdür Yardımcısı (i. TEC

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR TANITIM ÇALIŞTAYI 22 Haziran 2015 Yıldız Kanlıöz Müdür Yardımcısı (i. TEC Temsilcisi)

MERSİN-HÜRRİYET İLKOKULU

MERSİN-HÜRRİYET İLKOKULU

i. TEC PROJESİ “Katılımcı Sınıflar için Yenilikçi Teknolojiler” olarak adlandırılan İTEC Projesi Eylül 2010

i. TEC PROJESİ “Katılımcı Sınıflar için Yenilikçi Teknolojiler” olarak adlandırılan İTEC Projesi Eylül 2010 - 2014 Avrupa Komisyonu ve Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenmektedir. 17 ülkede, 2000 sınıfta uygulanıyor. Ülkemizde MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmekte ve 500 sınıfta uygulanmaktadır. http: //itec. eun. org/web/guest/pilotcountries

21. Yüzyıl Becerileri

21. Yüzyıl Becerileri

Teknolojinin derslerde nasıl kullanılabileceği sınanıyor.

Teknolojinin derslerde nasıl kullanılabileceği sınanıyor.

Yenilik(İnovasyon) Akımları Source: Cranmer S. , Ulicsak M. (2011) D 2. 1 - Summary

Yenilik(İnovasyon) Akımları Source: Cranmer S. , Ulicsak M. (2011) D 2. 1 - Summary Report of Scenarios Development Process. Sosyal Öğrenme İsteğe Bağlı Öğrenme 21. Yüzyıl becerileri için standartlar Öğrenci Merkezli Öğrenme Kanıta Dayalı Öğrenme İçsel Motivasyon Eğitime İstenildiği Zaman Ulaşabilme 21. Yüzyıl Becerileri Gerçek/Otantik Öğrenme Yeni Ortam/Medya Okuryazarlığı

i. TEC TEKNOLOJİ ORTAMLARI i. TEC Cloud ve UMAC kullanıcı yönetimi ve erişim kontrolü

i. TEC TEKNOLOJİ ORTAMLARI i. TEC Cloud ve UMAC kullanıcı yönetimi ve erişim kontrolü Team. Up aracı Composer Widget Mağazası (Widget bir plaftorm üzerinde bütünleşik çalışarak o platforma ekstra özellik katan “küçük” araçlardır. ) Moodle dot. LRN Promethean Activ. Inspire and Planet SMART Notebook and Exchange i. TEC - Designing the future classroom *

Öğrenme ve öğretme yöntemleri � Flip öğrenme � Harmanlaştırılmış öğrenme � İşbirlikçi öğrenme �

Öğrenme ve öğretme yöntemleri � Flip öğrenme � Harmanlaştırılmış öğrenme � İşbirlikçi öğrenme � Oyun tabanlı öğrenme � Eğitsel öğrenme � Proje tabanlı öğrenme � Soruşturarak öğrenme � Öğrenci merkezli öğrenme December 2010 i. TEC - Designing the future classroom *

SENARYO – ÖĞRENME HİKAYESİ ØSenaryo ØSoyut ØTeknoloji destekli ØYenilik içermeli ØAkademisyen, eğitimci, politika ve

SENARYO – ÖĞRENME HİKAYESİ ØSenaryo ØSoyut ØTeknoloji destekli ØYenilik içermeli ØAkademisyen, eğitimci, politika ve teknoloji yapıcıları ile işbirliği yapılır Ø Öğretmeni zorlayan bir yenilik ØÖğrencilerin 21. y. y. Becerilerini geliştirebilmelerine imkan sunmalı ØÖğrenme Hikayesi ØSomut ØSenaryodaki yeniliklerin uygulanması için öğrenme aktiviteleri ile planlanması ØÖğrenme aktivitelerini bir bütün halinde sunar. ØÖğrenme ve öğretme sürecini somutlaştırır. ØÖğretmenler hangi aktivitelerin yer alacağını belirlerler.

i. TEC Projesi öncesinde öğretmenin hali

i. TEC Projesi öncesinde öğretmenin hali

i. TEC Projesini tamamlayan öğretmenin hali

i. TEC Projesini tamamlayan öğretmenin hali

i. TEC PROJESİ � Amaç: Geleneksel öğretim yöntemleri, Web 2. 0 araçları birlikte ele

i. TEC PROJESİ � Amaç: Geleneksel öğretim yöntemleri, Web 2. 0 araçları birlikte ele alınarak, müfredatla ilişkilendirilmektedir. Böylece öğrencilerin dijital okur-yazarlık becerilerini eş zamanlı olarak geliştirmek hedeflenmektedir. i. TEC - Designing the future classroom *

Öğrenme Aktiviteleri ▪Hayal et ▪Keşfet-kıyasla ▪Haritala ▪Yansıt ▪Yap ▪Sor ▪Göster ▪İşbirliği yap Aktiviteler için

Öğrenme Aktiviteleri ▪Hayal et ▪Keşfet-kıyasla ▪Haritala ▪Yansıt ▪Yap ▪Sor ▪Göster ▪İşbirliği yap Aktiviteler için bkz: http: //itec. aalto. fi/cycle-4 Sistemli ve bilimsel çalışma tekniğini öğretiyor. i. TEC - Designing the future classroom *

ÇALIŞMANIN AŞAMALARI � Hayal et ve araştır Takımlar bireysel ve işbirliği halinde fikir üretirler.

ÇALIŞMANIN AŞAMALARI � Hayal et ve araştır Takımlar bireysel ve işbirliği halinde fikir üretirler. Öğretmenler bu konuda daha önce yapılan çalışma örneklerini sunar. � Haritala ve yansıt Araştırma sonuçlarını ve üretilen bilgileri kavram haritasına dönüştürürler. Sınıfa sunar ve geri bildirim alırlar. i. TEC - Designing the future classroom *

ÇALIŞMANIN AŞAMALARI � Uygula-Yap Takımlar, hazırladıkları çalışmalarını önce kart, defter v. b. materyallere yazarlar,

ÇALIŞMANIN AŞAMALARI � Uygula-Yap Takımlar, hazırladıkları çalışmalarını önce kart, defter v. b. materyallere yazarlar, sonra uygun web 2. 0 araçlarını kullanarak ders konuları ile ilgili dijital içerik geliştirirler. � Sor-Göster Bu alanda bilgi sahibi birine danışıp çalışmalarını yeniden gözden geçirirler ve son düzeltmeleri yaparlar. i. TEC - Designing the future classroom *

ÇALIŞMANIN AŞAMALARI � Göster � İşbirliği yap Sınıf web sayfasında, bloglarında, itec faceboook sayfasında

ÇALIŞMANIN AŞAMALARI � Göster � İşbirliği yap Sınıf web sayfasında, bloglarında, itec faceboook sayfasında paylaşımda bulunurlar ve diğer okullardaki çalışmaları incelerler. i. TEC - Designing the future classroom *

SONUÇ � Öğrenci kendi ürününü kendisi ortaya koyduğu için hem öğrenme daha kalıcı olur,

SONUÇ � Öğrenci kendi ürününü kendisi ortaya koyduğu için hem öğrenme daha kalıcı olur, hem de özgüven duygusu gelişir. i. TEC - Designing the future classroom *

SONUÇ ➢ Öğretmenler ise öğrencilere rehberlik ederken, eğitimde teknolojiyi kullanarak derslerini daha etkin yöntemlerle

SONUÇ ➢ Öğretmenler ise öğrencilere rehberlik ederken, eğitimde teknolojiyi kullanarak derslerini daha etkin yöntemlerle ilgi çekici hale getiriyorlar. ➢ Diğer ülkelerdeki öğretmenlerin çalışmalarını izleyip, i. TEC uzaktan eğitimlere, seminer ve çalıştaylara katılarak, kendilerini mesleki açıdan sürekli yeniliyorlar. i. TEC - Designing the future classroom *

i. TEC Bildiri Sunumum 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı - Niğde Üniversitesi 4

i. TEC Bildiri Sunumum 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı - Niğde Üniversitesi 4 -6 Temmuz 2013 "Türkçe Dersinde i. TEC Projesi « https: //docs. google. com/presentation/d/1 Pd. MJC 8 p. VDnlfg 8 lf 7 bz. WQADex w. Ndwgvfg 318 VNHvm. Aw/htmlpresent 13. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu -Kars Kafkas Üniversitesi 26 -28 Eylül 2013 "Yabancı Dil Öğretiminde i. TEC Projesi" bildiri sunumu https: //docs. google. com/presentation/d/1 il-j 5 V 5 M 4 dn. Xpj. Vk 9 Nbx. Q 8 V 8 Aa 6 Q 2 ejz. M 9 YZE 7 KRds/htmlpresent

i. TEC Projesi 4. Faz Çalışmalarımız http: //mersinmimarsinanortaokuluitec 2 h. weebly. com/index. ht ml

i. TEC Projesi 4. Faz Çalışmalarımız http: //mersinmimarsinanortaokuluitec 2 h. weebly. com/index. ht ml i. TEC Projesi 5. Faz Çalışmalarımız http: //itec 5. weebly. com http: //akdenizhurriyet. weebly. com/304 tec-projesi-5 faz. html i. TEC Projesi 5. Faz Mersin İli 1. ve 2. Dönem Tanıtım Toplantısı http: //itecmersin. weebly. com/ http: //itecakdeniz. weebly. com/ http: //www. pearltrees. com/ykanlioz

Teşekkür ederim. Yıldız Kanlıöz Müdür Yardımcısı (i. TEC Temsilcisi) ykanlioz@hotmail. com

Teşekkür ederim. Yıldız Kanlıöz Müdür Yardımcısı (i. TEC Temsilcisi) ykanlioz@hotmail. com